เนื้อเพลง Call of Da Wild คำอ่านไทย Outkast

[dre]
([ ดรี ])
I’ll be comin around the ghetto when I come kickin one for the treble
(อิลล บี คัมอิน อะราวนฺดฺ เดอะ เกทโท เว็น นาย คัม คิคคิน วัน ฟอร์ เดอะ เท่เบิล)
Y’all can’t stoop to my level, I’m like the devil or whatever
(ยอล แค็นท ซทูพ ทู มาย เล๊เฝ่ล , แอม ไล๊ค เดอะ เด๊ฝิ้ล ออ ฮว็อทเอฝเออะ)
I’m pickin up and throwin ’em down like dishes
(แอม พิกคิน อั๊พ แอนด์ โตวอิน เอ็ม เดาน ไล๊ค ดิสชิด)
Call me kenny anderson cuz I slam those southern b*tches
(คอลลํ มี เคนนี่ แอนเดอซัน คัซ ไอ ซแล็ม โฑส ซัฑเอิน บี *tches)
I ain’t braggin, folks draggin me up and down the road
(ไอ เอน แบรกกิน , โฟล้ค แดรกกิน มี อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ โร้ด)
To be f*cked up when I gets into my clownin mode
(ทู บี เอฟ *cked อั๊พ เว็น นาย เก็ท อิ๊นทู มาย clownin โหมด)
Then go to clown up on they ass like bozo
(เด็น โก ทู คลาวนํ อั๊พ ออน เด อาซ ไล๊ค bozo)
Oh no, then dance on top of they asses like I was jo jo dancer
(โอ โน , เด็น แด๊นซ์ ออน ท๊อพ อ็อฝ เด แอซเซซ ไล๊ค ไก วอส โจ โจ แดนเซอร์)
Come comet, come dasher, come prancer
(คัม โค๊เหม็ท , คัม แดสเชอ , คัม แพนเซอร์)
Come n*ggaz with machine guns, I think that is the answer
(คัม เอ็น *ggaz วิธ แมชชีน กัน , ไอ ทริ๊งค แดท อีส ดิ แอ๊นเซ่อร)
But the question ’should we take that bullsh*t from them people? ’
(บั๊ท เดอะ เคว๊สชั่น เชิด วี เท้ค แดท bullsh*ที ฟรอม เด็ม พี๊เพิ่ล)
I’m makin 300 on my sat and I am equal
(แอม เมกิน 300 ออน มาย แซ็ท แอนด์ ดาย แอ็ม อี๊ควอล)
Ain’t no sequel, no saga, no way out, I’m nervous
(เอน โน ซีคเว็ล , โน ซากะ , โน เวย์ เอ๊าท , แอม เนอฝัซ)
I’ve had it up to fo’head of n*ggaz tryin to serve us
(แอฝ แฮ็ด ดิท อั๊พ ทู fohead อ็อฝ เอ็น *ggaz ทายอิน ทู เซิร์ฝ อัซ)
To graduate is really becomin a very stressful journey
(ทู กแรจอิวเอ็ท อีส ริแอ็ลลิ becomin อะ เฝ๊รี่ stressful เจอนิ)
I feel like a steering wheel, for them is tryin to turn me
(ไอ ฟีล ไล๊ค เก สเตียริง วีล , ฟอร์ เด็ม อีส ทายอิน ทู เทิร์น มี)
Into a hate monger, and I’m wishin and I wonder
(อิ๊นทู อะ เฮท มังเกอะ , แอนด์ แอม วิซชิน แอนด์ ดาย วั๊นเด้อร)
Damn, will I graduate before I hit the summer
(แดมนํ , วิล ไอ กแรจอิวเอ็ท บีฟอร์ ไอ ฮิท เดอะ ซั๊มเม่อร์)
I think not, officer friendly tryin to dig up in me
(ไอ ทริ๊งค น็อท , อ็อฟฟิสเซอะ ฟเรนดลิ ทายอิน ทู ดีกกํ อั๊พ อิน มี)
He said I’m half assed and got no future
(ฮี เซ็ด แอม ฮาล์ฟ อาซ แอนด์ ก็อท โน ฟิ๊วเช่อร์)
And so he sent me up the creek and sh*t
(แอนด์ โซ ฮี เซ็นท มี อั๊พ เดอะ ครีค แอนด์ ฌะ *ที)
Strokin like hell without no paddle
(สโตรคิน ไล๊ค เฮ็ลล วิธเอ๊าท โน แพ๊ดเดิ้ล)
But n*ggaz is gettin smart, we back on the saddle
(บั๊ท เอ็น *ggaz อีส เกดดิน สมาร์ท , วี แบ็ค ออน เดอะ แซดดล)
No longer, y’all know y’all had us down for some years
(โน ลองเงอ , ยอล โนว์ ยอล แฮ็ด อัซ เดาน ฟอร์ ซัม เยียร์)
It’s the call of da wild n*gga, uh, there it is
(อิทซ เดอะ คอลลํ อ็อฝ ดา ไวลด์ เอ็น *gga , อา , แดร์ อิท อีส)

Chorus: cee-lo
(ค๊อรัส : ซี โล)

I hear voices in my head and they keep callin me [repeat 4x]
(ไอ เฮียร ว๊อยซ์ ซิน มาย เฮด แอนด์ เด คี๊พ คอลลิน มี [ รีพี๊ท 4x ])

[t-mo]
([ ที โม ])
As I step, the stage is empty
(แอส ซาย สเท็พ , เดอะ สเท๊จ อีส เอ๊มพที่)
No words as I serve with my southern dialect, so I get respect
(โน เวิร์ด แอส ซาย เซิร์ฝ วิธ มาย ซัฑเอิน ไดอะเล็คท , โซ ไอ เก็ท เรสเพ๊คท)
Don’t call me t, it’s a t thang with a g swang
(ด้อนท์ คอลลํ มี ที , อิทซ ซา ที เตง วิธ อะ จี ซวัง)
Let my nuts hang down to the flo’ main
(เล็ท มาย นัท แฮง เดาน ทู เดอะ โฟล เมน)
Smokin that dang dang, makin mics swang
(สโมกิน แดท แดง แดง , เมกิน ไมคะ ซวัง)
In my 2-8-0 z, nobody can see me
(อิน มาย ทู เอ๊ก 0 ซี , โนบอดี้ แคน ซี มี)
Cruisin down the block, just like I was a squirrel
(ครูซิน เดาน เดอะ บล๊อค , จั๊สท ไล๊ค ไก วอส ซา ซคเวอเร็ล)
In a world full of nuts, damn
(อิน อะ เวิลด ฟูล อ็อฝ นัท , แดมนํ)
I’d probably be mad even if I called him uncle sam
(อาย พรอบอับลิ บี แม้ด อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย คอลลํ ฮิม อั๊งเคิ่ล แซม)
So bring dough to the goodie mo-b
(โซ บริง โด ทู เดอะ goodie โม บี)
T-mo, khujo, cee-lo, j and my homie rather be
(ที โม , khujo , ซี โล , เจ แอนด์ มาย โฮมี ร๊าเธ่อร์ บี)
Don’t flex on next, I break necks too
(ด้อนท์ ฟเล็คซ ออน เน๊กซท , ไอ เบร๊ค เน็ค ทู)
Rollin with outkast, pa, goodie mob for the 94
(โรลลิน วิธ เอ้าแคส , พา , goodie ม๊อบ ฟอร์ เดอะ 94)
Ha-ha-ha
(ฮา ฮา ฮา)
Yeah, you know what I’m sayin?
(เย่ , ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Yeah, I’m steady buckin muthaf*ckas
(เย่ , แอม สเท๊ดี้ buckin muthaf*ckas)
Not duckin ’em like the goose, I’m heavily strapped, yeah n*ggaz
(น็อท ดักคิน เอ็ม ไล๊ค เดอะ กู๊ส , แอม เฮฝอิลิ สแตปชฺ , เย่ เอ็น *ggaz)
Squeezin rhymes like that noose around your neck
(สควีซิน ไรม ไล๊ค แดท นูซ อะราวนฺดฺ ยุร เน็ค)
You can’t hang with this, see ain’t no thangs to this
(ยู แค็นท แฮง วิธ ดิส , ซี เอน โน เตง ทู ดิส)
I show no pity so take off because I’m dangerous
(ไอ โชว์ โน พิ๊ที่ โซ เท้ค ออฟฟ บิคอส แอม เดนเจอะรัซ)
I breaks ’em off like I was beat street, see I be breakin
(ไอ เบร๊ค เอ็ม ออฟฟ ไล๊ค ไก วอส บีท สทรีท , ซี ไอ บี เบรกกิ้น)
Speakin of breakin, break on how to get your life taken, boy
(สปีกิน อ็อฝ เบรกกิ้น , เบร๊ค ออน ฮาว ทู เก็ท ยุร ไล๊ฟ เทคเอ็น , บอย)
F*ckin around with me will get your cabbage cut, your wig split
(เอฟ *ckin อะราวนฺดฺ วิธ มี วิล เก็ท ยุร แคบบิจ คัท , ยุร วิก สพลิ๊ท)
Simply means I’m bringin the funk with the hollow tips
(ซีมพลิ มีน แอม บริง อิน เดอะ ฟังค วิธ เดอะ ฮ๊อลโล่ว ทิพ)
Playa sh*t is how I’m kickin it
(พอลเย ฌะ *ที อีส ฮาว แอม คิคคิน หนิด)
Comin around the ghetto, victims soft as a tack on a jackass
(คัมอิน อะราวนฺดฺ เดอะ เกทโท , ฝิ๊คทิ่ม ซ๊อฟท แอส ซา แท็ค ออน อะ แจคอัซ)
So f*ck it or flip it, I’ll still be a playa
(โซ เอฟ *ck อิท ออ ฟลิพ อิท , อิลล สทิลล บี อะ พอลเย)
Puffy afro with n*gga naps off in my hair
(พัฟฟิ แอฟโฟ วิธ เอ็น *gga แน๊พ ออฟฟ อิน มาย แฮร์)
Sh*t, that’s quickly how I run my sh*t and that’s how it be
(ฌะ *ที , แด้ท ควีคลิ ฮาว ไอ รัน มาย ฌะ *ที แอนด์ แด้ท ฮาว อิท บี)
That n*gga b-i-g b-o-i, that be me, ye
(แดท เอ็น *gga บี ไอ จี บี โอ ไอ , แดท บี มี , ยี)
See I’m a playa, got my struggle on
(ซี แอม มา พอลเย , ก็อท มาย สทรั๊กเกิ้ล ออน)
Thinkin about the volume and thickness of my bankroll
(ติ้งกิน อะเบ๊าท เดอะ โฝ๊ลุ่ม แอนด์ ธีคเน็ซ อ็อฝ มาย แบงโคล)
You see that cash is in my sh*t like colon cancer
(ยู ซี แดท แค๊ช อีส ซิน มาย ฌะ *ที ไล๊ค โคล็อน แค๊นเซ่อร์)
Even though I never smoke that sh*t like…yeah
(อี๊เฝ่น โธ ไอ เน๊เฝ่อร์ สโม๊ค แดท ฌะ *ที ไล๊ค เย่)
I give a call of da wild to my n*ggaz around the projects
(ไอ กี๊ฝ อะ คอลลํ อ็อฝ ดา ไวลด์ ทู มาย เอ็น *ggaz อะราวนฺดฺ เดอะ โพร๊เจ็คท)
So don’t flex or get served with a pop neck sh*t
(โซ ด้อนท์ ฟเล็คซ ออ เก็ท เซิร์ฝ วิธ อะ พ็อพ เน็ค ฌะ *ที)
Og, original gangsta, not quite
(Og , ออริจินัล แก๊งซดา , น็อท ไคว๊)
But maybe when I’m locked up, liftin weights, gettin swole right
(บั๊ท เมบี เว็น แอม ล๊อค อั๊พ , liftin เว๊ท , เกดดิน swole ไร๊ท)
Life’s a b*tch with a g-string cuz these off in your ass with it hey
(ไล๊ฟ ซา บี *tch วิธ อะ จี สทริง คัซ ฑิส ออฟฟ อิน ยุร อาซ วิธ อิท เฮ)
So you can see who can really hang
(โซ ยู แคน ซี ฮู แคน ริแอ็ลลิ แฮง)
But y’all don’t wanna do nothin, y’all can go to hell
(บั๊ท ยอล ด้อนท์ วอนนา ดู นอทติน , ยอล แคน โก ทู เฮ็ลล)
Ain’t no playas in office cuz I’m locked off in a cell
(เอน โน พอลเย ซิน อ๊อฟฟิซ คัซ แอม ล๊อค ออฟฟ อิน อะ เซล)
So can you feel me, n*gga
(โซ แคน ยู ฟีล มี , เอ็น *gga)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

[khujo]
([ khujo ])
Khujo, comin in dope, bring it
(Khujo , คัมอิน อิน โดพ , บริง อิท)
I got more problems than the average joe
(ไอ ก็อท โม โพร๊เบล่ม แฑ็น ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ โจ)
So don’t come ’round me with your flim flam, hot damn
(โซ ด้อนท์ คัม ราวนด มี วิธ ยุร flim flam , ฮอท แดมนํ)
It’s a jack, top of the burbs, and my notebook is a bird
(อิทซ ซา แจ็ค , ท๊อพ อ็อฝ เดอะ burbs , แอนด์ มาย notebook อีส ซา เบิร์ด)
K’s madness into cappin
(Ks แมดเน็ซ อิ๊นทู แคปพิน)
Throwin to do more load, so my fire lookin through the want ads
(โตวอิน ทู ดู โม โหลด , โซ มาย ไฟเออะร ลุคกิน ทรู เดอะ ว้อนท ads)
And only red hot, desire in your pot with somethin wicked
(แอนด์ โอ๊นลี่ เร้ด ฮอท , ดีไซรํ อิน ยุร พ๊อท วิธ ซัมติน วิค)
But you can’t feel it, stickin out your monkey ass
(บั๊ท ยู แค็นท ฟีล อิท , สตริคกิน เอ๊าท ยุร มั๊งคี่ อาซ)
I could let sh*t rot in the past, now it’s time to blast they ass
(ไอ เคิด เล็ท ฌะ *ที ร๊อท อิน เดอะ พาสท์ , นาว อิทซ ไทม์ ทู บลาสทํ เด อาซ)
Shhh…mr. knighton take off your hat
(Shhh มีซเทอะ knighton เท้ค ออฟฟ ยุร แฮ็ท)
Can’t even my wear my locs in
(แค็นท อี๊เฝ่น มาย แวร์ มาย ลอคซฺ ซิน)
Demon eye scopin, oh my, peripheral vision got it
(ดีมัน อาย scopin , โอ มาย , เพะรีฟเออะแร็ล ฝิ๊ชั่น ก็อท ดิธ)
Made you go on your hoe’s bar
(เมด ยู โก ออน ยุร โฮ บาร์)
Decisions, decisions to make, oops, here comes the goodie mo crew
(ดีซิ๊ชั่น , ดีซิ๊ชั่น ทู เม้ค , อุ๊บสฺ , เฮียร คัม เดอะ goodie โม ครู)
And they just might want to battle you
(แอนด์ เด จั๊สท ไมท ว้อนท ทู แบ๊ทเทิ้ล ยู)
Out with the quickness
(เอ๊าท วิธ เดอะ ควีคเน็ซ)
The price of livin is beginning to be a risky business
(เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ ลีฝอิน อีส บีกีนนิง ทู บี อะ ริซคิ บีสเน็ซ)
Unkay, parkay.
(Unkay , parkay)
How do you like the taste of hot b*tter meltin through your biscuits?
(ฮาว ดู ยู ไล๊ค เดอะ เท๊ซท อ็อฝ ฮอท บี *tter meltin ทรู ยุร บิ๊สกิต)
This is your brain on drugs, this is your brain…
(ดิส ซิส ยุร เบรน ออน ดรัก , ดิส ซิส ยุร เบรน)
Don’t cut n*ggaz I hang with before there were apartments
(ด้อนท์ คัท เอ็น *ggaz ไอ แฮง วิธ บีฟอร์ แดร์ เวอ อะพาทเม็นท)
In chapel forest, it’s gettin horrid
(อิน แชพเอ็ล ฟ๊อเรสท , อิทซ เกดดิน ฮอริด)
The huntin child is on the prowl, yahhh!!!!!
(เดอะ ฮันติน ชายลํดํ อีส ออน เดอะ พเราล , yahhh ! ! ! ! !)
I let out a call to da wild
(ไอ เล็ท เอ๊าท ดา คอลลํ ทู ดา ไวลด์)
I let out a call to da wild
(ไอ เล็ท เอ๊าท ดา คอลลํ ทู ดา ไวลด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call of Da Wild คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น