เนื้อเพลง Hey Mama คำอ่านไทย David Guetta ft Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack

Be my woman girl, and I’ll be your man
(บี ไม วูมเอิน เกิล , แอ็นด อิล บี ยุร แม็น)
Be my woman girl, and I’ll be your man
(บี ไม วูมเอิน เกิล , แอ็นด อิล บี ยุร แม็น)

Yes I’ll be your woman
(เย็ซ อิล บี ยุร วูมเอิน)
Yes I’ll be your baby
(เย็ซ อิล บี ยุร เบบิ)
Yes I’ll be whatever that you tell me when you’re ready
(เย็ซ อิล บี ฮว็อทเอฝเออะ แดท ยู เท็ล มี ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ)
Yes I’ll be your girl, forever your lady
(เย็ซ อิล บี ยุร เกิล , เฟาะเรฝเออะ ยุร เลดิ)
You ain’t ever gotta worry, I’m down for you baby
(ยู เอน เอฝเออะ กอททะ เวอริ , แอม เดาน ฟอ ยู เบบิ)

Best believe that, when you need that
(เบ็ซท บิลีฝ แดท , ฮเว็น ยู เน แดท)
I’ll provide that, you will always have it
(อิล พโระไฝด แดท , ยู วิล ออลเว แฮ็ฝ อิท)
I’ll be on deck, keep it in check
(อิล บี ออน เด็ค , คีพ อิท อิน เช็ค)
When you need that, I’ma let you have it
(ฮเว็น ยู เน แดท , แอมอา เล็ท ยู แฮ็ฝ อิท)

Beating my drum like dum di-di-day
(บืดิงสฺ ไม ดรัม ไลค ดัม ได ได เด)
I like the dirty rhythm you play
(ไอ ไลค เดอะ เดอทิ ริธึ่ม ยู พเล)
I wanna hear you callin’ my name
(ไอ วอนนา เฮีย ยู คอลลิน ไม เนม)
Like, hey ma ma, mama, hey ma, mama
(ไลค , เฮ มา มา , มามะ , เฮ มา , มามะ)
Banging the drum like dum di-di-day
(แบงกิง เดอะ ดรัม ไลค ดัม ได ได เด)
I know you want it in the worst way
(ไอ โน ยู ว็อนท ดิธ อิน เดอะ เวิซท เว)
I wanna hear you callin’ my name
(ไอ วอนนา เฮีย ยู คอลลิน ไม เนม)
Like, hey ma ma, mama, hey ma, mama
(ไลค , เฮ มา มา , มามะ , เฮ มา , มามะ)

Be my woman girl, and I’ll be your man
(บี ไม วูมเอิน เกิล , แอ็นด อิล บี ยุร แม็น)
Be my woman girl, and I’ll be your man
(บี ไม วูมเอิน เกิล , แอ็นด อิล บี ยุร แม็น)

Yes I do the cooking
(เย็ซ ซาย ดู เดอะ คูคอิง)
Yes I do the cleaning
(เย็ซ ซาย ดู เดอะ คลีนอิง)
Plus I keep the na-na real sweet for your eating
(พลัซ ซาย คีพ เดอะ นา นา ริแอ็ล สวี้ท ฟอ ยุร อีสดิง)
Yes you be the boss and yes I be respecting
(เย็ซ ยู บี เดอะ บอส แซน เย็ซ ซาย บี รีสเพคทิง)
Whatever that you tell me cause it’s game you be spitting
(ฮว็อทเอฝเออะ แดท ยู เท็ล มี คอส อิทซ เกม ยู บี สปิ๊ดดิง)

Best believe that, when you need that
(เบ็ซท บิลีฝ แดท , ฮเว็น ยู เน แดท)
I’ll provide that, you will always have it
(อิล พโระไฝด แดท , ยู วิล ออลเว แฮ็ฝ อิท)
I’ll be on deck, keep it in check
(อิล บี ออน เด็ค , คีพ อิท อิน เช็ค)
When you need that, I’ma let you have it
(ฮเว็น ยู เน แดท , แอมอา เล็ท ยู แฮ็ฝ อิท)

Beating my drum like dum di-di-day
(บืดิงสฺ ไม ดรัม ไลค ดัม ได ได เด)
I like the dirty rhythm you play
(ไอ ไลค เดอะ เดอทิ ริธึ่ม ยู พเล)
I wanna hear you callin’ my name
(ไอ วอนนา เฮีย ยู คอลลิน ไม เนม)
Like, hey ma ma, mama, hey ma, mama
(ไลค , เฮ มา มา , มามะ , เฮ มา , มามะ)
Banging the drum like dum di-di-day
(แบงกิง เดอะ ดรัม ไลค ดัม ได ได เด)
I know you want it in the worst way
(ไอ โน ยู ว็อนท ดิธ อิน เดอะ เวิซท เว)
I wanna hear you callin’ my name
(ไอ วอนนา เฮีย ยู คอลลิน ไม เนม)
Like, hey ma ma, mama, hey ma, mama
(ไลค , เฮ มา มา , มามะ , เฮ มา , มามะ)
[adsense]
Be my woman girl, and I’ll be your man
(บี ไม วูมเอิน เกิล , แอ็นด อิล บี ยุร แม็น)
Be my woman girl, and I’ll be your man
(บี ไม วูมเอิน เกิล , แอ็นด อิล บี ยุร แม็น)

Whole crew got the juice
(โฮล ครู ก็อท เดอะ จูซ)
Your dick came the truth
(ยุร ดิก เคม เดอะ ทรูธ)
My screams is the proof
(ไม ซครีม ซิส เดอะ พรูฟ)
Them other dudes get the deuce
(เฑ็ม อัฑเออะ ดยูด เก็ท เดอะ ดยูซ)
When I speed in the coupe
(ฮเว็น นาย ซพีด อิน เดอะ คูเพ)
Leavin’ this interview
(เลวิน ที อีนเทิฝยู)
It ain’t nothing new
(อิท เอน นัธอิง นยู)
I been fucking with you
(ไอ บีน ฟัคอิง วิฑ ยู)
None of them bitches ain’t taking you
(นัน อ็อฝ เฑ็ม บิดเชด เอน เทคอิง ยู)
Just tell ’em to make a U
(จัซท เท็ล เอ็ม ทู เมค เก ยู)
That’s how it be
(แฑ็ท เฮา อิท บี)
I come first like debut
(ไอ คัม เฟิซท ไลค เดะบือ)

So baby when you need that
(โซ เบบิ ฮเว็น ยู เน แดท)
Gimme the word, I’m no good
(กีมมิ เดอะ เวิด , แอม โน กุด)
I’ll be bad for my baby
(อิล บี แบ็ด ฟอ ไม เบบิ)

Make sure that he’s getting his share
(เมค ฌุร แดท อีส เกดดดิ้ง ฮิส แฌ)
Make sure that his baby take care
(เมค ฌุร แดท ฮิส เบบิ เทค แค)
Make sure I’m on my toes, on my knees
(เมค ฌุร แอม ออน ไม โท , ออน ไม นี)
Keep him pleased, rub him down
(คีพ ฮิม พลีส , รับ ฮิม เดาน)
Be a lady and a freak
(บี อะ เลดิ แอ็นด อะ ฟรีค)

Beating my drum like dum di-di-day
(บืดิงสฺ ไม ดรัม ไลค ดัม ได ได เด)
I like the dirty rhythm you play
(ไอ ไลค เดอะ เดอทิ ริธึ่ม ยู พเล)
I wanna hear you callin’ my name
(ไอ วอนนา เฮีย ยู คอลลิน ไม เนม)
Like, hey ma ma, mama, hey ma, mama
(ไลค , เฮ มา มา , มามะ , เฮ มา , มามะ)
Banging the drum like dum di-di-day
(แบงกิง เดอะ ดรัม ไลค ดัม ได ได เด)
I know you want it in the worst way
(ไอ โน ยู ว็อนท ดิธ อิน เดอะ เวิซท เว)
I wanna hear you callin’ my name
(ไอ วอนนา เฮีย ยู คอลลิน ไม เนม)
Like, hey ma ma, mama, hey ma, mama
(ไลค , เฮ มา มา , มามะ , เฮ มา , มามะ)

Be my woman girl, and I’ll be your man
(บี ไม วูมเอิน เกิล , แอ็นด อิล บี ยุร แม็น)
Be my woman girl, and I’ll be your man
(บี ไม วูมเอิน เกิล , แอ็นด อิล บี ยุร แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Mama คำอ่านไทย David Guetta ft Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น