เนื้อเพลง Carnival Of Sorts (Box Cars) คำอ่านไทย R.E.M.

There’s a secret stigma, reaping wheel.
(แดร์ ซา ซี๊เขร็ท สทิ๊กม่า , reapings วีล)
Diminish, a carnival of sorts.
(ดิมีนอิฌ , อะ ค๊าร์นิฝ่อล อ็อฝ ซ๊อร์ท)
Chronic town, poster torn, reaping wheel.
(คร๊อนิค ทาวน์ , โพซเทอะ โทน , reapings วีล)
Stranger, stranger to these parts.
(ซทเรนเจอะ , ซทเรนเจอะ ทู ฑิส พาร์ท)

Gentlemen don’t get caught, cages under cage. Gentlemen don’t get caught,
(เจนเทิลเมน ด้อนท์ เก็ท คอท , เค้จ อั๊นเด้อร เค้จ เจนเทิลเมน ด้อนท์ เก็ท คอท ,)
Boxcars [are pulling] out of town. Boxcars [are pulling] out of town.
(Boxcars [ อาร์ พลูลิง ] เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ Boxcars [ อาร์ พลูลิง ] เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์)
Boxcars [are pulling] out of town.
(Boxcars [ อาร์ พลูลิง ] เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์)

[repeat 1st verse and chorus]
([ รีพี๊ท 1st เฝิซ แอนด์ ค๊อรัส ])

Cages under, cages under, cages under cage.
(เค้จ อั๊นเด้อร , เค้จ อั๊นเด้อร , เค้จ อั๊นเด้อร เค้จ)
Cages under, cages under, cages under cage.
(เค้จ อั๊นเด้อร , เค้จ อั๊นเด้อร , เค้จ อั๊นเด้อร เค้จ)

[repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

There’s a secret stigma, reaping wheel.
(แดร์ ซา ซี๊เขร็ท สทิ๊กม่า , reapings วีล)
Stranger, stranger to these parts.
(ซทเรนเจอะ , ซทเรนเจอะ ทู ฑิส พาร์ท)
Chronic town, poster torn, reaping wheel.
(คร๊อนิค ทาวน์ , โพซเทอะ โทน , reapings วีล)
Diminish, stranger.
(ดิมีนอิฌ , ซทเรนเจอะ)

[repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Carnival Of Sorts (Box Cars) คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น