เนื้อเพลง Ragged and Dirty คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan [arr]
(บาย บ็อบ ดายแลน [ arr ])

1. Lord, I’m broke, I’m hungry, ragged and dirty too,
(วัน หลอร์ด , แอม บโรค , แอม ฮั๊งกรี้ , แรง แอนด์ เดอทิ ทู ,)
Broke and hungry, ragged and dirty too.
(บโรค แอนด์ ฮั๊งกรี้ , แรง แอนด์ เดอทิ ทู)
If I clean up, sweet momma, can I stay all night with you?
(อิ๊ฟ ฟาย คลีน อั๊พ , สวี้ท มอมมา , แคน นาย สเทย์ ออล ไน๊ท วิธ ยู)

2. Lord, I went to my window, babe, I couldn’t see through my blinds,
(ทู หลอร์ด , ไอ เว็นท ทู มาย วิ๊นโด้ว , เบ้บ , ไอ คูดซึ่น ซี ทรู มาย ไบลนฺดฺ ,)
Went to my window, babe, I couldn’t see through my blinds,
(เว็นท ทู มาย วิ๊นโด้ว , เบ้บ , ไอ คูดซึ่น ซี ทรู มาย ไบลนฺดฺ ,)
Heard my best friend a-comin’ and I thought I heard my baby cry.
(เฮิด มาย เบ๊สท์ เฟรน อะ คัมอิน แอนด์ ดาย ธอท ไอ เฮิด มาย เบ๊บี้ คราย)

3. Lord, if I can’t come in here, baby, then just let me sit down in your door,
(ที หลอร์ด , อิ๊ฟ ฟาย แค็นท คัม อิน เฮียร , เบ๊บี้ , เด็น จั๊สท เล็ท มี ซิท เดาน อิน ยุร ดอร์ ,)
If I can’t come in here, baby, then just let me sit down in your door,
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท คัม อิน เฮียร , เบ๊บี้ , เด็น จั๊สท เล็ท มี ซิท เดาน อิน ยุร ดอร์ ,)
And I would leave so soon that your man won’t never know.
(แอนด์ ดาย เวิด ลี๊ฝ โซ ซูน แดท ยุร แมน ว็อนท เน๊เฝ่อร์ โนว์)

4. How can I live here, baby, Lord, and feel at ease?
(โฟว ฮาว แคน นาย ไล้ฝ เฮียร , เบ๊บี้ , หลอร์ด , แอนด์ ฟีล แอ็ท อี๊ส)
How can I live here, baby, Lord, and feel at ease?
(ฮาว แคน นาย ไล้ฝ เฮียร , เบ๊บี้ , หลอร์ด , แอนด์ ฟีล แอ็ท อี๊ส)
Well, that woman I got, man, she does just what she feels.
(เวลล , แดท วู๊แม่น นาย ก็อท , แมน , ชี โด จั๊สท ว๊อท ชี ฟีล)

5. Lord, you shouldn’t mistreat me, baby, because I’m young and wild,
(ไฟท์ หลอร์ด , ยู ชูดดึ่น mistreat มี , เบ๊บี้ , บิคอส แอม ยัง แอนด์ ไวลด์ ,)
Shouldn’t mistreat me, baby, because I’m young and wild.
(ชูดดึ่น mistreat มี , เบ๊บี้ , บิคอส แอม ยัง แอนด์ ไวลด์)
You must always remember, baby, you was once a child.
(ยู มัสท์ ออลเว รีเม๊มเบ่อร์ , เบ๊บี้ , ยู วอส วั๊นซ อะ ชายลํดํ)

6. ‘Cause I’m leaving in the morning, if I have to ride the blinds,
(ซิก ค๊อส แอม ลีฝอิงส อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ไรด์ เดอะ ไบลนฺดฺ ,)
Leaving in the morning, if I have to ride the blinds.
(ลีฝอิงส อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ไรด์ เดอะ ไบลนฺดฺ)
Well, I been mistreated and I swear I don’t mind dyin’
(เวลล , ไอ บีน มิสทรีเดด แอนด์ ดาย สแวร์ ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ดายอิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ragged and Dirty คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น