เนื้อเพลง Suspect คำอ่านไทย Daniel Powter

Take me down …
(เท้ค มี เดาน)

Tonight, I’ll walk
(ทูไน๊ท , อิลล ว๊อล์ค)
Sit down and let me know my rights
(ซิท เดาน แอนด์ เล็ท มี โนว์ มาย ไร๊ท)
Tell about, tell about someone else
(เทลล อะเบ๊าท , เทลล อะเบ๊าท ซัมวัน เอ๊ลส)
I know it, I know it
(ไอ โนว์ อิท , ไอ โนว์ อิท)
This time is suspect there are
(ดิส ไทม์ อีส ซั๊สเพ็คท แดร์ อาร์)
I talk and give me you the time
(ไอ ท๊อล์ค แอนด์ กี๊ฝ มี ยู เดอะ ไทม์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
And spare time and talk with me
(แอนด์ สแพร์ ไทม์ แอนด์ ท๊อล์ค วิธ มี)
I don’t ready think you go so suddenly
(ไอ ด้อนท์ เร๊ดี้ ทริ๊งค ยู โก โซ ซั๊ดเด้นลี่)
I don’t know, I go to think about you
(ไอ ด้อนท์ โนว์ , ไอ โก ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู)

What words I have?
(ว๊อท เวิร์ด ซาย แฮ็ฝ)
Take time, we’ve spoken sexty-five
(เท้ค ไทม์ , หวีบ ซโพเค็น sexty ไฟฝ)
So about, so about you
(โซ อะเบ๊าท , โซ อะเบ๊าท ยู)
I know it, I know it
(ไอ โนว์ อิท , ไอ โนว์ อิท)
This time, I’ve suspect stolen dollar
(ดิส ไทม์ , แอฝ ซั๊สเพ็คท ซโทเล็น ดอลเลอะ)
I talk with you this high
(ไอ ท๊อล์ค วิธ ยู ดิส ไฮฮ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Come and talk no taers
(คัม แอนด์ ท๊อล์ค โน taers)
Come and talk no taers
(คัม แอนด์ ท๊อล์ค โน taers)
Come and talk no taers
(คัม แอนด์ ท๊อล์ค โน taers)
Come and talk no taers, taers
(คัม แอนด์ ท๊อล์ค โน taers , taers)

Tears I come as well
(เทียร์ ซาย คัม แอส เวลล)
Were you thinking right?
(เวอ ยู ติ้งกิง ไร๊ท)
Was there are?
(วอส แดร์ อาร์)
Ask for me, Ask for you
(อาสคฺ ฟอร์ มี , อาสคฺ ฟอร์ ยู)
Unbelievable, what’re you do?
(อันบีลิฝวาเบิล , หวาดเต ยู ดู)

Tears I come as well
(เทียร์ ซาย คัม แอส เวลล)
Were you thinking right?
(เวอ ยู ติ้งกิง ไร๊ท)
Was there are?
(วอส แดร์ อาร์)
Ask for me, Ask for you
(อาสคฺ ฟอร์ มี , อาสคฺ ฟอร์ ยู)
Unbelievable, what you know I making wrong?
(อันบีลิฝวาเบิล , ว๊อท ยู โนว์ ไอ เมคอิง รอง)

And spare time and talk with me
(แอนด์ สแพร์ ไทม์ แอนด์ ท๊อล์ค วิธ มี)
I don’t ready think you go so suddenly
(ไอ ด้อนท์ เร๊ดี้ ทริ๊งค ยู โก โซ ซั๊ดเด้นลี่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Suspect คำอ่านไทย Daniel Powter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น