เนื้อเพลง This Summer’s Gonna Hurt Like A Motherf****r คำอ่านไทย Maroon 5

[Hook:]
([ ฮุค : ])
This summer’s gonna hurt like a motherfucker
(ที ซัมเมอะ กอนนะ เฮิท ไลค เก มาเทอร์ฟัคเกอ)
Fucker
(ฟัคเกอ)
This summer’s gonna hurt like a motherfucker
(ที ซัมเมอะ กอนนะ เฮิท ไลค เก มาเทอร์ฟัคเกอ)
Fucker
(ฟัคเกอ)

Her body’s hot
(เฮอ บอดอิ ฮ็อท)
Her body’s like the summer
(เฮอ บอดอิ ไลค เดอะ ซัมเมอะ)
I’m in a trance or something
(แอม อิน อะ ทแร็นซ ออ ซัมติง)
Her mind is not, no
(เฮอ ไมนด อีส น็อท , โน)
As sharp as all her diamonds
(แอ็ส ชาร์พ แอ็ส ซอร์ เฮอ ไดมันด)
She must be smoking something
(ชี มัซท บี สโมคกิ้ง ซัมติง)

I see her dancing in the streets
(ไอ ซี เฮอ แด็นซิง อิน เดอะ ซทรีท)
Sipping champagne on the beach
(ซิพปิง แฌ็มเพน ออน เดอะ บีช)
So expensive when she eats
(โซ เอ็คซเพนซิฝ ฮเว็น ชี อีท)
Cause she’s so fancy
(คอส ชี โซ แฟนซิ)
I see her when I go to sleep
(ไอ ซี เฮอ ฮเว็น นาย โก ทู ซลีพ)
I check my phone when I am weak
(ไอ เช็ค ไม โฟน ฮเว็น นาย แอ็ม วีค)
She never posts anything deep
(ชี เนฝเออะ โพซท เอนอิธิง ดีพ)
Cause she’s so fancy
(คอส ชี โซ แฟนซิ)

[Hook]
([ ฮุค ])

She wants it all
(ชี ว็อนท ซิท ออล)
She’s always taking something
(ชี ออลเว เทคอิง ซัมติง)
And now I’m left with nothing
(แอ็นด เนา แอม เล็ฟท วิฑ นัธอิง)
I’m ripping off, oh
(แอม รีพพิง ออฟฟ , โอ)
I’m ripping off that bandage
(แอม รีพพิง ออฟฟ แดท แบนดิจ)
Because I just can’t stand it
(บิคอส ไอ จัซท แค็นท ซแท็นด ดิท)
[adsense]
I see her dancing on a fool
(ไอ ซี เฮอ แด็นซิง ออน อะ ฟูล)
Like she’s seventeen and cool
(ไลค ชี เซฝเอ็นทีน แอ็นด คูล)
She really thinks that she can move
(ชี ริแอ็ลลิ ธิงค แดท ชี แค็น มูฝ)
But it’s just nasty
(บัท อิทซ จัซท นาซทิ)
I see her when I go to sleep
(ไอ ซี เฮอ ฮเว็น นาย โก ทู ซลีพ)
I check my phone when I am weak
(ไอ เช็ค ไม โฟน ฮเว็น นาย แอ็ม วีค)
She never posts anything deep
(ชี เนฝเออะ โพซท เอนอิธิง ดีพ)
Cause she’s so fancy
(คอส ชี โซ แฟนซิ)

[Hook]
([ ฮุค ])

Has to have it all
(แฮ็ส ทู แฮ็ฝ อิท ดอร์)
Chases every star
(เชซ เอฝริ ซทา)
She’s so popular
(ชี โซ พอพอิวเลอะ)
[Whoo!]
([ ฮู ! ])
Has to have it all
(แฮ็ส ทู แฮ็ฝ อิท ดอร์)
Chases every star
(เชซ เอฝริ ซทา)
She’s so popular
(ชี โซ พอพอิวเลอะ)
[Ohh]
([ โอ้ ])

This summer’s gonna hurt
(ที ซัมเมอะ กอนนะ เฮิท)
It’s gonna hurt
(อิทซ กอนนะ เฮิท)

I see her dancing in the street
(ไอ ซี เฮอ แด็นซิง อิน เดอะ ซทรีท)
Sipping champagne on the beach
(ซิพปิง แฌ็มเพน ออน เดอะ บีช)
So expensive when she eats
(โซ เอ็คซเพนซิฝ ฮเว็น ชี อีท)
Cause she’s so fancy
(คอส ชี โซ แฟนซิ)
Cause she’s so fancy
(คอส ชี โซ แฟนซิ)

[Hook x2]
([ ฮุค x2 ])

This summer’s gonna hurt like a motherfucker
(ที ซัมเมอะ กอนนะ เฮิท ไลค เก มาเทอร์ฟัคเกอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Summer’s Gonna Hurt Like A Motherf****r คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น