เนื้อเพลง Runnin On E คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz

[2Pac]
([ 2Pac ])
If you a bad boy
(อิ๊ฟ ยู อะ แบ้ด บอย)

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])
If you a bad boy then you die
(อิ๊ฟ ยู อะ แบ้ด บอย เด็น ยู ดาย)
Westside outlawz when we ride, get me high
(เวตซาด เอ้าหลอด เว็น วี ไรด์ , เก็ท มี ไฮฮ)
They f*cked up when the rob me
(เด เอฟ *cked อั๊พ เว็น เดอะ ร๊อบ มี)
Put another contract on Mobb Deep
(พุท อะน๊าเทร่อร์ ค๊อนแทรคทํ ออน หมอบ ดี๊พ)

[Hussein Fatal]
([ เฮิสเซน เฟ๊ท่อล ])
I focus my locus thought on my enemies
(ไอ โฟ๊คัส มาย โลคัซ ธอท ออน มาย อียีมีสฺ)
Sip off the Hennessey it’s necessary to finish me
(ซิพ ออฟฟ เดอะ เฮนเนสซี อิทซ เน๊ซเซสซารี่ ทู ฟิ๊หนิช มี)
I’m in this social immortal when it comes to the phone book
(แอม อิน ดิส โซแฌ็ล อิมอแท็ล เว็น หนิด คัม ทู เดอะ โฟน บุ๊ค)
Jersey them n*ggas they think I’m crazy and creepy
(เจอสิ เด็ม เอ็น *ggas เด ทริ๊งค แอม คเรสิ แอนด์ ครีพอิ)
And as we speak they tryin to find me a therapist
(แอนด์ แอส วี สพี๊ค เด ทายอิน ทู ไฟนด์ มี อะ ทรีราพิต)
Rapid fire I clap and hire till you die a liar
(เร๊ผิด ไฟเออะร ไอ คแล็พ แอนด์ ไฮเออะ ทิลล์ ยู ดาย อะ ไลอ้าร)
Strap in back to the corners droppin on to spin the tires
(ซทแร็พ อิน แบ็ค ทู เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ดรอพปิน ออน ทู สพิน เดอะ ไทร์)
My man define ya 357 anaconda
(มาย แมน ดีไฟน์ ยา 357 อนาคอนดา)
This enough to bring your mama then turn around and hear the drama
(ดิส อีน๊าฟ ทู บริง ยุร มามะ เด็น เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ เฮียร เดอะ ดร๊าม่า)
Havoc I gotta have it steady blastin at Prodigy
(แฮ๊ฝอค ไอ กอททะ แฮ็ฝ อิท สเท๊ดี้ แบลซจิน แอ็ท พรอดอิจิ)
Mobb 6 feet deep you try to blast me till death
(หมอบ ซิก ฟีท ดี๊พ ยู ธราย ทู บลาสทํ มี ทิลล์ เด้ท)
And I suppose you got the dopest moves like Chucky on fresh
(แอนด์ ดาย ซั๊พโพ้ส ยู ก็อท เดอะ โดเปรส มู๊ฝ ไล๊ค Chucky ออน เฟรช)
You know the verdict, who what when why he died murdered
(ยู โนว์ เดอะ เฝ๊อร์ดิคท , ฮู ว๊อท เว็น วาย ฮี ดาย เม๊อร์เด้อร์)
Get your physical diverted and your vision deserted
(เก็ท ยุร ฟิ๊สิคอล ไดเฝิท แอนด์ ยุร ฝิ๊ชั่น เดสเสิร์ท)

[Tupac]
([ ทูแปค ])
Ever since mama got f*cked and papa ducked out
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ มามะ ก็อท เอฟ *cked แอนด์ พาพ่า ดั๊ค เอ๊าท)
Look at us murderous thugs showin less love in the drug house
(ลุ๊ค แกท อัซ เมอเดอะรัซ ธัก โชว์วิน เลซ ลัฝ อิน เดอะ ดรัก เฮ้าส)
Similar to savage it’s a wonder we manage
(ซิ๊มิล่าร์ ทู แซเหวจ อิทซ ซา วั๊นเด้อร วี แม๊เหนจ)
Bring chaos causin damage on our quest for cabbage
(บริง เค๊ออส คอซิน แด๊เหมจ ออน เอ๊า คเว็ซท ฟอร์ แคบบิจ)
They ask my style similar to cash we flaunt it
(เด อาสคฺ มาย สไทล์ ซิ๊มิล่าร์ ทู แค๊ช วี ฟลอนท ดิธ)
Most wanted by the population murdered you for it
(โมซท ว้อนท บาย เดอะ พอพิวเลฌัน เม๊อร์เด้อร์ ยู ฟอร์ อิท)
Exploit your weakness revenge flow deep without release
(เอ็กซพล๊อยท ยุร วีคเน็ซ รีเฝ้นจ โฟลว์ ดี๊พ วิธเอ๊าท รีลี๊ส)
Criminal orders across the waters bringin the war to the streets
(ครีมอิแน็ล อ๊อร์เด้อร์ อะคร๊อส เดอะ ว๊อเท่อร บริง อิน เดอะ วอร์ ทู เดอะ สทรีท)
Why fear me, fear the sh*t I speak
(วาย เฟียร์ มี , เฟียร์ เดอะ ฌะ *ที ไอ สพี๊ค)
Once this sh*t drop it’s heard on every f*ckin street
(วั๊นซ ดิส ฌะ *ที ดรอพ อิทซ เฮิด ออน เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *ckin สทรีท)
like the sound of police who run the street really
(ไล๊ค เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ โพลิ๊ซ ฮู รัน เดอะ สทรีท ริแอ็ลลิ)
And every hood let you grow
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ฮุด เล็ท ยู โกรว์)
from the hustlaz up at Harlem to the shot callers in O’
(ฟรอม เดอะ hustlaz อั๊พ แอ็ท ฮาร์เล็ม ทู เดอะ ฌ็อท คอลเลอะ ซิน โอ)
And though, Congress, don’t want us to progress our step
(แอนด์ โธ , ค๊องเกรส , ด้อนท์ ว้อนท อัซ ทู โพร๊เกรสส เอ๊า สเท็พ)
My homie buried at an early age hustled to death
(มาย โฮมี เบ๊อรี่ แอ็ท แอน เอ๊อรํลี่ เอจ เฮสเซล ทู เด้ท)
His last breath, a lesson I posses like jewels
(ฮิส ล๊าสท บรี๊ทฺรฺ , อะ เล๊ซซั่น นาย พอซซิ ไล๊ค จิ๊วเอ็ล)
Stay thugged out keep it movin’
(สเทย์ ตัง เอ๊าท คี๊พ อิท มูฝวิน)

[Yaki Khadafi]
([ Yaki Khadafi ])
Halfway thugs are buged when we stalk the streets
(ฮอฟเวย์ ธัก แซร์ บั๊ก เว็น วี ซทอค เดอะ สทรีท)
Sort of like thugs and narcotics when we walk the streets
(ซ๊อร์ท อ็อฝ ไล๊ค ธัก แซน นาคอทอิค เว็น วี ว๊อล์ค เดอะ สทรีท)
You speak the big p*ssy throw down and drop it
(ยู สพี๊ค เดอะ บิ๊ก พี *ssy โธรว์ เดาน แอนด์ ดรอพ อิท)
Hit you with 6 shots lay the law down and throw the shells in my pocket
(ฮิท ยู วิธ ซิก ฌ็อท เลย์ เดอะ ลอว์ เดาน แอนด์ โธรว์ เดอะ เชลล์ ซิน มาย พ๊อคเค่ท)
Getting mine with nine coked extorting
(เกดดดิ้ง ไมน์ วิธ ไนน โคค extortings)
Block shots with 22’s with my socks with the b*tt hangin out the chalk
(บล๊อค ฌ็อท วิธ 22s วิธ มาย ซ๊อค วิธ เดอะ บี *tt แฮนจิ้น เอ๊าท เดอะ ชอค)
You never seen time I travel across the mean crime
(ยู เน๊เฝ่อร์ ซีน ไทม์ ไอ แทร๊เฝ่ล อะคร๊อส เดอะ มีน ไคร์ม)
My rolls like a million dollar bills folded in green slime
(มาย โรลล ไล๊ค เก มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ บิลล์ โฟลด อิน กรีน ซไลม)
With my foes erased drink my henney straight no chasin
(วิธ มาย โฟ อีเรส ดริ๊งค มาย henney สเทร๊ท โน เช๊ซิน)
Catch my body like haitian 5 minutes from the station
(แค็ทช มาย บ๊อดี้ ไล๊ค haitian ไฟท์ มิ๊หนิท ฟรอม เดอะ สเทชั่น)

[Young Noble]
([ ยัง โน๊เบิ้ล ])
Hit the hole like Allen Iverson with confidence
(ฮิท เดอะ โฮล ไล๊ค อัลเลน Iverson วิธ คอนฟิเด็นซ)
The bigger prick don’t mean no evidence or proof the I was present
(เดอะ บี๊กเกอร์ พริค ด้อนท์ มีน โน เอ๊ฝิเด้นซ ออ พรู๊พ ดิ ไอ วอส เพร๊สเซ่นท)
At the scene of the crime around 10 n*ggas bleed
(แอ็ท เดอะ ซีน อ็อฝ เดอะ ไคร์ม อะราวนฺดฺ เทน เอ็น *ggas บลีด)
After they made this punk fag motherf*cker bleed
(แอ๊ฟเท่อร เด เมด ดิส พรัค แฟ็ก motherf*cker บลีด)
All the money was bloody as sh*t, y’all n*ggas shoulda seen it
(ออล เดอะ มั๊นนี่ วอส บลัดอิ แอส ฌะ *ที , ยอล เอ็น *ggas โช๊วดา ซีน หนิด)
Bust a cap and freak with, bow down on your knees sh*t
(บัซท ดา แค๊พ แอนด์ ฟรี๊ค วิธ , บาว เดาน ออน ยุร นี ฌะ *ที)
The glock to your head n*gga, don’t let inside action
(เดอะ คล็อก ทู ยุร เฮด เอ็น *gga , ด้อนท์ เล็ท อิ๊นไซด์ แอคฌัน)
Hit innocent by-standers when he blasted, shot f*cken backwards
(ฮิท อิ๊นโนเซ้นท บาย standers เว็น ฮี บลาสทํ , ฌ็อท เอฟ *cken แบคเวิด)
Little homies puttin work for stripes
(ลิ๊ทเทิ่ล โฮมี พันดิน เวิ๊ร์ค ฟอร์ ซทไรพ)
But is it worth your life a g-rides runnin red lights
(บั๊ท อีส ซิท เวิร์ธ ยุร ไล๊ฟ อะ จี ไรด์ รูนนิน เร้ด ไล๊ท)
I wish somebody would have t old me then
(ไอ วิ๊ช ซัมบอดี้ เวิด แฮ็ฝ ที โอลด์ มี เด็น)
Since I’m an outlaw like Napolean ain’t no cell they can hold me in
(ซิ๊นซ แอม แอน เอาทลอ ไล๊ค Napolean เอน โน เซล เด แคน โฮลด์ มี อิน)
Caucassian crazy like Arabians
(Caucassian คเรสิ ไล๊ค อะเรเบียน)
Hold this spot like some n*ggas fade me in having the scene chase me
(โฮลด์ ดิส สพอท ไล๊ค ซัม เอ็น *ggas เฟด มี อิน แฮฝวิ่ง เดอะ ซีน เชส มี)
When they want the product n*gga I got the smoke
(เว็น เด ว้อนท เดอะ โพร๊ดัคท เอ็น *gga ไอ ก็อท เดอะ สโม๊ค)
Got the weed and the coke what you need what you want
(ก็อท เดอะ วี แอนด์ เดอะ โคค ว๊อท ยู นี๊ด ว๊อท ยู ว้อนท)
What you working with I’m some immortal sh*t
(ว๊อท ยู เวิคกิง วิธ แอม ซัม อิมอแท็ล ฌะ *ที)
Outlawz we straight hurtin sh*t use artillery to murder with
(เอ้าหลอด วี สเทร๊ท ฮาร์ดิน ฌะ *ที ยู๊ส อาทีลเลอะริ ทู เม๊อร์เด้อร์ วิธ)
Put then on the box gangsta party like Pac
(พุท เด็น ออน เดอะ บ๊อกซฺ แก๊งซดา พ๊าร์ที่ ไล๊ค แพค)
Lifes hard from the ox me and my n*ggas on top
(ไล๊ฟ ฮาร์ด ฟรอม ดิ อ็อคซ มี แอนด์ มาย เอ็น *ggas ออน ท๊อพ)

[2Pac: repeat 5X]
([ 2Pac : รีพี๊ท 5X ])
I know the law hate me dearly, comin for me
(ไอ โนว์ เดอะ ลอว์ เฮท มี เดี๊ยร์ลี่ , คัมอิน ฟอร์ มี)
We outlaws, thugged out, n*ggas runnin on E
(วี เอาทลอ , ตัง เอ๊าท , เอ็น *ggas รูนนิน ออน อี)

[Nuttso]
([ Nuttso ])
With the leaded Pac, f*ck the law
(วิธ เดอะ ลี๊ด แพค , เอฟ *ck เดอะ ลอว์)
Carry steal cause I live in the n*gga side of the law
(แค๊รรี่ สทีล ค๊อส ไอ ไล้ฝ อิน เดอะ เอ็น *gga ไซด์ อ็อฝ เดอะ ลอว์)
Ridin’ foes cause I can’t let hoes catch me slippin
(ริดอิน โฟ ค๊อส ไอ แค็นท เล็ท โฮ แค็ทช มี สลิปพิน)
Quick to blow and dispose if you block on hittin
(ควิค ทู โบลว์ แอนด์ ดิซโพส อิ๊ฟ ยู บล๊อค ออน ฮิทดิน)
Ridin high, blazing, kryptonite got a n*gga dazing
(ริดอิน ไฮฮ , บเลสอิง , คริพทูไน ก็อท ดา เอ็น *gga dazings)
Burpin and smurkin got on his knees before I grave em
(Burpin แอนด์ smurkin ก็อท ออน ฮิส นี บีฟอร์ ไอ เกรฝ เอ็ม)
Ride em, look behind him, I see him, he slipped
(ไรด์ เอ็ม , ลุ๊ค บีฮายน์ ฮิม , ไอ ซี ฮิม , ฮี สลิป)
At a stop light in a growin night, this motherf*cken trick
(แอ็ท ดา สท๊อพ ไล๊ท อิน อะ โกรวิน ไน๊ท , ดิส motherf*cken ทริ๊ค)
Slide over so I can dip and put it in him
(สไล๊ด โอ๊เฝ่อร โซ ไอ แคน ดิพ แอนด์ พุท ดิธ อิน ฮิม)
Damn, I guess this motherf*cker know that I sent it
(แดมนํ , ไอ เกสส ดิส motherf*cker โนว์ แดท ไอ เซ็นท ดิธ)
Hit the pedal now we high speeding
(ฮิท เดอะ เพ๊ดั้ล นาว วี ไฮฮ สปีดดิง)
With the metal trying to make these motherf*ckers die freezing
(วิธ เดอะ เมท่อล ทไรอิง ทู เม้ค ฑิส motherf*ckers ดาย ฟรีสอิง)
Up the way I seen him slow down
(อั๊พ เดอะ เวย์ ไอ ซีน ฮิม สโลว์ เดาน)
Sh*t!! I think I’m gonna bust these hoes down
(ฌะ *ที ! ! ไอ ทริ๊งค แอม กอนนะ บัซท ฑิส โฮ เดาน)
Caught them runnin on e it kind of funny to me
(คอท เด็ม รูนนิน ออน อี อิท ไคนด์ อ็อฝ ฟันนิ ทู มี)
They know they was f*ckin with me but they dumb to see
(เด โนว์ เด วอส เอฟ *ckin วิธ มี บั๊ท เด ดัมบ ทู ซี)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Open up fire watchin me spy when my shells split em
(โอ๊เพ่น อั๊พ ไฟเออะร วันชิน มี สพาย เว็น มาย เชลล์ สพลิ๊ท เอ็ม)
Plus all them tricks and the b*tches go to hell with em
(พลัส ซอร์ เด็ม ทริ๊ค แซน เดอะ บี *tches โก ทู เฮ็ลล วิธ เอ็ม)
F*ck em they phony claimin they homies but the foes
(เอฟ *ck เอ็ม เด โฟนี คลีมมิน เด โฮมี บั๊ท เดอะ โฟ)
Speakin on thug n*ggas daily while we nailing they hoes
(สปีกิน ออน ธัก เอ็น *ggas เด๊ลี่ ไวล์ วี เนลอิง เด โฮ)
Explode boldly at my stage shows and formation
(เอ็กซโพลด โบลดลิ แอ็ท มาย สเท๊จ โชว์ แซน ฟอเมฌัน)
Words known to spray blaze as I raise my thug nation
(เวิร์ด โนน ทู สเพรย์ เบลซ แอส ซาย เร้ส มาย ธัก เน๊ชั่น)
Crooked thoughts cops get bought no longer caught
(ครุค ธอท ค็อพ เก็ท บอท โน ลองเงอ คอท)
Did you cry when my girl died
(ดิด ยู คราย เว็น มาย เกิร์ล ดาย)
Put out the hit politc n*ggas worldwide grabbin my d*ck
(พุท เอ๊าท เดอะ ฮิท politc เอ็น *ggas เวิรดวาย กราบบิน มาย ดี *ck)
I’ll never learn take away the pain with sherm
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เลิร์น เท้ค อะเวย์ เดอะ เพน วิธ sherm)
Throwin gas on my enemies watchin them burn
(โตวอิน แก๊ซ ออน มาย อียีมีสฺ วันชิน เด็ม เบิร์น)
Call my posse, I’m shootin up the casket take the body
(คอลลํ มาย พอซซิ , แอม ชูดทิน อั๊พ เดอะ แคซเค็ท เท้ค เดอะ บ๊อดี้)
Whip the corpse like a pi๑ata and party
(ฮวิพ เดอะ คอพซ ไล๊ค เก pi๑ata แอนด์ พ๊าร์ที่)
His last breath a straight lesson I posses like jewels
(ฮิส ล๊าสท บรี๊ทฺรฺ อะ สเทร๊ท เล๊ซซั่น นาย พอซซิ ไล๊ค จิ๊วเอ็ล)
Stay thugged out keep it movin
(สเทย์ ตัง เอ๊าท คี๊พ อิท มูฝวิน)

[Chorus till fade]
([ ค๊อรัส ทิลล์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Runnin On E คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น