เนื้อเพลง Circus Envy คำอ่านไทย R.E.M.

Here comes that awful feeling again
(เฮียร คัม แดท ออฟุล ฟีลอิง อะเกน)
Welcome the ugly animal.
(เว้ลคั่ม ดิ อั๊กลี่ แอ๊นิมอล)
I hold my breath to watch you swing,
(ไอ โฮลด์ มาย บรี๊ทฺรฺ ทู ว๊อทช ยู สวิง ,)
My high rope acrobat ball and chain,
(มาย ไฮฮ โร๊พ แอคโระแบ็ท บอล แอนด์ เชน ,)
I’m not afraid, I messed it, messed it, messed it, messed it up
(แอม น็อท อะเฟรด , ไอ เมส ดิท , เมส ดิท , เมส ดิท , เมส ดิท อั๊พ)

I’ve got my telescope head in the haystack
(แอฝ ก็อท มาย เท๊ลเลสโค้พ เฮด อิน เดอะ haystack)
I’m getting tired of your dodgeball circus act
(แอม เกดดดิ้ง ไทร์ อ็อฝ ยุร dodgeball เซ๊อร์คัส แอ๊คท)
Put pepper in my coffee, I forgot to bark on command
(พุท เพ๊พเพ่อร์ อิน มาย คีอฟฟี่ , ไอ เฟาะกอท ทู บาร์ค ออน คอมมานด์)

Here comes that awful feeling again
(เฮียร คัม แดท ออฟุล ฟีลอิง อะเกน)
Make way for monster jealousy
(เม้ค เวย์ ฟอร์ ม๊อนสเท่อร์ เจลอะซิ)
The strong man kicked sand into my breakfast cereal bowl
(เดอะ สทรอง แมน คิ๊ค แซนด์ อิ๊นทู มาย บเรคฟัซท เซียเรียล โบลว์)
I’d spelled your name with Oatios,
(อาย สเพลล ยุร เนม วิธ Oatios ,)
he messed it, messed it, messed it, messed it up
(ฮี เมส ดิท , เมส ดิท , เมส ดิท , เมส ดิท อั๊พ)

I’ve got my telescope head in the haystack
(แอฝ ก็อท มาย เท๊ลเลสโค้พ เฮด อิน เดอะ haystack)
I am tired of your dodgeball circus act
(ไอ แอ็ม ไทร์ อ็อฝ ยุร dodgeball เซ๊อร์คัส แอ๊คท)
Put pepper in my coffee, I forgot to bark on command
(พุท เพ๊พเพ่อร์ อิน มาย คีอฟฟี่ , ไอ เฟาะกอท ทู บาร์ค ออน คอมมานด์)

[you’re mean, mean, mean
([ ยัวร์ มีน , มีน , มีน)
you tease, tease, tease me]
(ยู ทีส , ทีส , ทีส มี ])

If I were you I’d really run from me
(อิ๊ฟ ฟาย เวอ ยู อาย ริแอ็ลลิ รัน ฟรอม มี)
I’d really really wish that I were you
(อาย ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ วิ๊ช แดท ไอ เวอ ยู)
When I get loose I’ll climb a tree
(เว็น นาย เก็ท ลู้ส อิลล ไคลบ์ อะ ทรี)
and drop a load on your head
(แอนด์ ดรอพ อะ โหลด ออน ยุร เฮด)
This monster in me makes me retch, you messed it, messed it up
(ดิส ม๊อนสเท่อร์ อิน มี เม้ค มี เร็ช , ยู เมส ดิท , เมส ดิท อั๊พ)

I’ve got my telescope hid in the haystack
(แอฝ ก็อท มาย เท๊ลเลสโค้พ ฮิด อิน เดอะ haystack)
I am jealous of your dodgeball circus act
(ไอ แอ็ม เจลอัซ อ็อฝ ยุร dodgeball เซ๊อร์คัส แอ๊คท)
Put pepper in my coffee, I forgot to bark
(พุท เพ๊พเพ่อร์ อิน มาย คีอฟฟี่ , ไอ เฟาะกอท ทู บาร์ค)
Put pepper in my coffee, I forgot to bark on command
(พุท เพ๊พเพ่อร์ อิน มาย คีอฟฟี่ , ไอ เฟาะกอท ทู บาร์ค ออน คอมมานด์)

[you’re mean, mean, mean
([ ยัวร์ มีน , มีน , มีน)
you tease, tease, tease me]
(ยู ทีส , ทีส , ทีส มี ])

Do you smell jealousy?
(ดู ยู สเมลล์ เจลอะซิ)
Do you smell jealousy, jealousy, jealousy?
(ดู ยู สเมลล์ เจลอะซิ , เจลอะซิ , เจลอะซิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Circus Envy คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น