เนื้อเพลง Bad Man คำอ่านไทย Bad Company

I take what I want, I take what I need, ooh yeah
(ไอ เท้ค ว๊อท ไอ ว้อนท , ไอ เท้ค ว๊อท ไอ นี๊ด , อู้ เย่)
I do what I like, I like what’s right for me, ooh yeah
(ไอ ดู ว๊อท ไอ ไล๊ค , ไอ ไล๊ค ว๊อท ไร๊ท ฟอร์ มี , อู้ เย่)

You might think that you’re gonna change me, ooh girl, don’t even try
(ยู ไมท ทริ๊งค แดท ยัวร์ กอนนะ เช้งจํ มี , อู้ เกิร์ล , ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย)
So many others tried so hard to tame me, so many others cried
(โซ เมนอิ อ๊อเธ่อร์ ทไร โซ ฮาร์ด ทู เทม มี , โซ เมนอิ อ๊อเธ่อร์ คราย)
I’m tellin’ you baby
(แอม เทลลิน ยู เบ๊บี้)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I’m a bad bad man, that’s what I am, I’m bad for you
(แอม มา แบ้ด แบ้ด แมน , แด้ท ว๊อท ไอ แอ็ม , แอม แบ้ด ฟอร์ ยู)
I’m a bad bad man, oh yes I am, so whatcha gonna do?
(แอม มา แบ้ด แบ้ด แมน , โอ เย็ซ ซาย แอ็ม , โซ วอทชา กอนนะ ดู)

I say what I mean, I mean what I say, ooh yeah
(ไอ เซย์ ว๊อท ไอ มีน , ไอ มีน ว๊อท ไอ เซย์ , อู้ เย่)
You should know me by now, I like my own way, ooh yeah
(ยู เชิด โนว์ มี บาย นาว , ไอ ไล๊ค มาย โอว์น เวย์ , อู้ เย่)

You might think I can’t live without you, ooh but girl you’d be wrong
(ยู ไมท ทริ๊งค ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู , อู้ บั๊ท เกิร์ล ยูต บี รอง)
‘Cos I know whatever we’ve got here, it won’t last too long
(คอซ ซาย โนว์ ฮว็อทเอฝเออะ หวีบ ก็อท เฮียร , อิท ว็อนท ล๊าสท ทู ลอง)
I’m tellin’ you baby
(แอม เทลลิน ยู เบ๊บี้)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

You think it’s just a game I’m playin’, ooh wait ’til I begin
(ยู ทริ๊งค อิทซ จั๊สท ดา เกม แอม เพลย์ยิน , อู้ เว้ท ทิล ไอ บีกิน)
Just listen hard to these three words I’m sayin’, you can’t win, you can’t win
(จั๊สท ลิ๊สซึ่น ฮาร์ด ทู ฑิส ทรี เวิร์ด แอม เซย์อิน , ยู แค็นท วิน , ยู แค็นท วิน)

[Solo]
([ โซ๊โล่ ])

Ooh yeah, you might think that you’re gonna change me, oh girl, don’t even try
(อู้ เย่ , ยู ไมท ทริ๊งค แดท ยัวร์ กอนนะ เช้งจํ มี , โอ เกิร์ล , ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย)
So many others tried too hard to tame me, so many others cried
(โซ เมนอิ อ๊อเธ่อร์ ทไร ทู ฮาร์ด ทู เทม มี , โซ เมนอิ อ๊อเธ่อร์ คราย)
I’m tellin’ you baby
(แอม เทลลิน ยู เบ๊บี้)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’m a bad bad man, oh yes I am, so whatcha gonna do about it?
(แอม มา แบ้ด แบ้ด แมน , โอ เย็ซ ซาย แอ็ม , โซ วอทชา กอนนะ ดู อะเบ๊าท ดิธ)
I’m a bad bad man, that’s what I am, too bad for you
(แอม มา แบ้ด แบ้ด แมน , แด้ท ว๊อท ไอ แอ็ม , ทู แบ้ด ฟอร์ ยู)
I’m a bad bad man…
(แอม มา แบ้ด แบ้ด แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Man คำอ่านไทย Bad Company

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น