เนื้อเพลง Shots คำอ่านไทย Imagine Dragons

I’m sorry for everything
(แอม ซอริ ฟอ เอ๊วี่ติง)
Oh, everything I’ve done
(โอ , เอ๊วี่ติง อิฝ ดัน)

Am I out of touch?
(แอ็ม ไอ เอาท อ็อฝ ทั๊ช)
Am I out of my place?
(แอ็ม ไอ เอาท อ็อฝ ไม พเลซ)
When I keep saying that I’m looking for an empty space
(ฮเว็น นาย คีพ เซอิง แดท แอม ลุคอิง ฟอ แอน เอมทิ ซเพซ)
Oh, I’m wishing you’re here
(โอ , แอม วิชชิ้ง ยัวร์ เฮียร)
But I’m wishing you’re gone
(บัท แอม วิชชิ้ง ยัวร์ กอน)
I can’t have you and I’m only gonna do you wrong
(ไอ แค็นท แฮ็ฝ ยู แอ็นด แอม โอ๊นลี่ กอนนะ ดู ยู ร็อง)

Oh, I’m going to mess this up
(โอ , แอม โกอิ้ง ทู เม็ซ ที อัพ)
Oh, this is just my luck
(โอ , ที ซิส จัซท ไม ลัค)
Over and over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)

I’m sorry for everything
(แอม ซอริ ฟอ เอ๊วี่ติง)
Oh, everything I’ve done
(โอ , เอ๊วี่ติง อิฝ ดัน)
From the second that I was born it seems I had a loaded gun
(ฟร็อม เดอะ เซคอันด แดท ไอ วอส บอน หนิด ซีม ซาย แฮ็ด อะ โลด กัน)
And then I shot, shot, shot a hole through everything I loved
(แอ็นด เฑ็น นาย ฌ็อท , ฌ็อท , ฌ็อท ดา โฮล ธรู เอ๊วี่ติง ไอ ลัฝ)
Oh, I shot, shot, shot a hole through every single thing that I loved
(โอ , ไอ ฌ็อท , ฌ็อท , ฌ็อท ดา โฮล ธรู เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ธิง แดท ไอ ลัฝ)

Am I out of luck?
(แอ็ม ไอ เอาท อ็อฝ ลัค)
Am I waiting to break?
(แอ็ม ไอ เวททิง ทู บเรค)
When I keep saying that I’m looking for a way to escape
(ฮเว็น นาย คีพ เซอิง แดท แอม ลุคอิง ฟอ รา เว ทู เอ็ซเคพ)
Oh, I’m wishing I had what I’d taken for granted
(โอ , แอม วิชชิ้ง ไอ แฮ็ด ฮว็อท อาย เทคเอ็น ฟอ กรานท)
I can’t help you when I’m only gonna do you wrong
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ยู ฮเว็น แอม โอ๊นลี่ กอนนะ ดู ยู ร็อง)

Oh, I’m going to mess this up
(โอ , แอม โกอิ้ง ทู เม็ซ ที อัพ)
Oh, this is just my luck
(โอ , ที ซิส จัซท ไม ลัค)
Over and over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)

I’m sorry for everything
(แอม ซอริ ฟอ เอ๊วี่ติง)
Oh, everything I’ve done
(โอ , เอ๊วี่ติง อิฝ ดัน)
From the second that I was born it seems I had a loaded gun
(ฟร็อม เดอะ เซคอันด แดท ไอ วอส บอน หนิด ซีม ซาย แฮ็ด อะ โลด กัน)
And then I shot, shot, shot a hole through everything I loved
(แอ็นด เฑ็น นาย ฌ็อท , ฌ็อท , ฌ็อท ดา โฮล ธรู เอ๊วี่ติง ไอ ลัฝ)
Oh, I shot, shot, shot a hole through every single thing that I loved
(โอ , ไอ ฌ็อท , ฌ็อท , ฌ็อท ดา โฮล ธรู เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ธิง แดท ไอ ลัฝ)
[adsense]
In the meantime we let it go
(อิน เดอะ มีนไทม์ วี เล็ท ดิธ โก)
At the roadside
(แอ็ท เดอะ โร๊ดไซด์)
We used to know
(วี ยูซ ทู โน)
We can let this drift away
(วี แค็น เล็ท ที ดริฟท อะเว)
Oh, we let this drift away
(โอ , วี เล็ท ที ดริฟท อะเว)
At the bay side
(แอ็ท เดอะ เบ ไซด)
You used to show
(ยู ยูซ ทู โฌ)
In the moonlight
(อิน เดอะ มูนไลท์)
We let it go
(วี เล็ท ดิธ โก)
We can let this drift away
(วี แค็น เล็ท ที ดริฟท อะเว)
Oh, we let this drift away
(โอ , วี เล็ท ที ดริฟท อะเว)

And there’s always time to change your mind
(แอ็นด แฑ ออลเว ไทม ทู เชนจ ยุร ไมนด)
Oh, there’s always time to change your mind
(โอ , แฑ ออลเว ไทม ทู เชนจ ยุร ไมนด)
Oh, love, can you hear me?
(โอ , ลัฝ , แค็น ยู เฮีย มี)
Oh, let it drift away
(โอ , เล็ท ดิธ ดริฟท อะเว)

I’m sorry for everything
(แอม ซอริ ฟอ เอ๊วี่ติง)
Oh, everything I’ve done
(โอ , เอ๊วี่ติง อิฝ ดัน)
From the second that I was born it seems I had a loaded gun
(ฟร็อม เดอะ เซคอันด แดท ไอ วอส บอน หนิด ซีม ซาย แฮ็ด อะ โลด กัน)
And then I shot, shot, shot a hole through everything I loved
(แอ็นด เฑ็น นาย ฌ็อท , ฌ็อท , ฌ็อท ดา โฮล ธรู เอ๊วี่ติง ไอ ลัฝ)
Oh, I shot, shot, shot a hole through every single thing that I loved
(โอ , ไอ ฌ็อท , ฌ็อท , ฌ็อท ดา โฮล ธรู เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ธิง แดท ไอ ลัฝ)

In the meantime we let it go
(อิน เดอะ มีนไทม์ วี เล็ท ดิธ โก)
At the roadside
(แอ็ท เดอะ โร๊ดไซด์)
We used to know
(วี ยูซ ทู โน)
We can let this drift away
(วี แค็น เล็ท ที ดริฟท อะเว)
Oh, we let this drift away
(โอ , วี เล็ท ที ดริฟท อะเว)
At the bay side
(แอ็ท เดอะ เบ ไซด)
You used to show
(ยู ยูซ ทู โฌ)
In the moonlight
(อิน เดอะ มูนไลท์)
We let it go
(วี เล็ท ดิธ โก)
We can let this drift away
(วี แค็น เล็ท ที ดริฟท อะเว)
Oh, we let this drift away
(โอ , วี เล็ท ที ดริฟท อะเว)

And there’s always time to change your mind
(แอ็นด แฑ ออลเว ไทม ทู เชนจ ยุร ไมนด)
Oh, there’s always time to change your mind
(โอ , แฑ ออลเว ไทม ทู เชนจ ยุร ไมนด)
Oh, love, can you hear me?
(โอ , ลัฝ , แค็น ยู เฮีย มี)
Oh, let it drift away
(โอ , เล็ท ดิธ ดริฟท อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shots คำอ่านไทย Imagine Dragons

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น