เนื้อเพลง Machiavellism คำอ่านไทย Dir en Grey

MY COMEUPPANCE & YOUR IGNORANCE
(มาย COMEUPPANCE & ยุร อีกโนะแร็นซ)

LYRICAL SHOW TIME
(ลีริแค็ล โชว์ ไทม์)
Full of ABILITY I’s the Blood Red SHOW TIME SHOW TIME
(ฟูล อ็อฝ อะบิ๊ลิตี้ อีส เดอะ บลัด เร้ด โชว์ ไทม์ โชว์ ไทม์)
COMICAL SHOW TIME
(คอมอิแค็ล โชว์ ไทม์)
Inflammation of VITALITY It’s the Blood Red SHOW TIME SHOW TIME
(อินฟแล็มเมฌัน อ็อฝ ไฝแทลอิทิ อิทซ เดอะ บลัด เร้ด โชว์ ไทม์ โชว์ ไทม์)
CYNICAL SHOW TIME
(ซีนอิแค็ล โชว์ ไทม์)
REALItY comews to life It’s the Blood Red SHOW TIME SHOW TIME
(ริแอลอิทิ comews ทู ไล๊ฟ อิทซ เดอะ บลัด เร้ด โชว์ ไทม์ โชว์ ไทม์)
SHOW TIME
(โชว์ ไทม์)
RADICAL SHOW TIME
(แรดอิแค็ล โชว์ ไทม์)
ETERNITY breaks It’s the Blood Red SHOW TIME SHOW TIME
(อิเทอนิทิ เบร๊ค อิทซ เดอะ บลัด เร้ด โชว์ ไทม์ โชว์ ไทม์)

That’s right, I still can’t find the meaning of my existence
(แด้ท ไร๊ท , ไอ สทิลล แค็นท ไฟนด์ เดอะ มีนนิง อ็อฝ มาย เอ็กสีซเท็นซ)
That’s why I slice the meaning on my body more and more
(แด้ท วาย ไอ สไล๊ซ เดอะ มีนนิง ออน มาย บ๊อดี้ โม แอนด์ โม)
and more and more and more
(แอนด์ โม แอนด์ โม แอนด์ โม)
-Go ahead and laugh, and just walk away-
(โก อะเฮด แอนด์ ล๊าฟ , แอนด์ จั๊สท ว๊อล์ค อะเวย์)

The vioces of backstabbers still stick to me
(เดอะ vioces อ็อฝ backstabbers สทิลล สทิ๊ค ทู มี)
Someday maybe, maybe, maybe, maybe, maybe the voice
(ซัมเดย์ เมบี , เมบี , เมบี , เมบี , เมบี เดอะ ว๊อยซ์)
will be heard straight to my heart
(วิล บี เฮิด สเทร๊ท ทู มาย ฮาร์ท)
-Go ahead and laugh, and break away-
(โก อะเฮด แอนด์ ล๊าฟ , แอนด์ เบร๊ค อะเวย์)

HURRY UP! HURRY UP! WRIST-CUT SHOW
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! ริ๊ซท คัท โชว์)
HURRY UP! HURRY UP! WRIST-CUT SHOW
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! ริ๊ซท คัท โชว์)
NO THANK YOU! NO THANK YOU! … GOOD BYE!
(โน แธ๊งค์ ยู ! โน แธ๊งค์ ยู ! กู๊ด ไบ !)
HURRY UP! HURRY UP! WRIST-CUT SHOW
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! ริ๊ซท คัท โชว์)
HURRY UP! HURRY UP! WRIST-CUT SHOW
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! ริ๊ซท คัท โชว์)
It’s better then to not even notice it
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ เด็น ทู น็อท อี๊เฝ่น โน๊ทิซ อิท)

MY COMEUPPANCE & YOUR IGNORANCE
(มาย COMEUPPANCE & ยุร อีกโนะแร็นซ)
THAT’S ALL I KNOW ABOUT IT [GO AHEAD!]
(แด้ท ซอร์ ไอ โนว์ อะเบ๊าท ดิธ [ โก อะเฮด ! ])

HURRY UP! HURRY UP! WRIST-CUT SHOW
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! ริ๊ซท คัท โชว์)
HURRY UP! HURRY UP! WRIST-CUT SHOW
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! ริ๊ซท คัท โชว์)
NO THANK YOU! NO THANK YOU! … GOOD BYE!
(โน แธ๊งค์ ยู ! โน แธ๊งค์ ยู ! กู๊ด ไบ !)
HURRY UP! HURRY UP! WRIST-CUT SHOW
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! ริ๊ซท คัท โชว์)
HURRY UP! HURRY UP! WRIST-CUT SHOW
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ! ริ๊ซท คัท โชว์)
SHOW TIME Its non of my business … hehehe
(โชว์ ไทม์ อิทซ นอน อ็อฝ มาย บีสเน็ซ hehehe)

THAT’S ALL I KNOW ABOUT IT [GO AHEAD!]
(แด้ท ซอร์ ไอ โนว์ อะเบ๊าท ดิธ [ โก อะเฮด ! ])
PLEASE COME TO THE LAST GASP WITH ME [MY PLEASURE]
(พลีซ คัม ทู เดอะ ล๊าสท กาซพ วิธ มี [ มาย พเลฉเออะ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Machiavellism คำอ่านไทย Dir en Grey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น