เนื้อเพลง Panther power คำอ่านไทย 2Pac

[Tupac]
([ ทูแปค ])
As real as it seems the American Dream
(แอส เรียล แอส ซิท ซีม ดิ อะเมริแค็น ดรีม)
Ain’t nothing but another calculated schemes
(เอน นัธอิง บั๊ท อะน๊าเทร่อร์ แค๊ลคูเหลท สคีม)
To get us locked up shot up back in chains
(ทู เก็ท อัซ ล๊อค อั๊พ ฌ็อท อั๊พ แบ็ค อิน เชน)
To deny us of the future rob our names
(ทู ดีนาย อัซ อ็อฝ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ร๊อบ เอ๊า เนม)
Kept my history of mystery but now I see
(เค็พท มาย ฮิสทรี่ อ็อฝ มิ๊สเทอรี่ บั๊ท นาว ไอ ซี)
The American Dream wasn’t meant for me
(ดิ อะเมริแค็น ดรีม วอสซึ้น เม็นท ฟอร์ มี)
Cause lady liberty is a hypocrite she lied to me
(ค๊อส เล๊ดี้ ลิ๊เบอร์ที่ อีส ซา ฮีพโอะคริท ชี ไล ทู มี)
Promised me freedom, education, equality
(พรอมอิซ มี ฟรีดัม , เอดยุเคฌัน , อิควอลอิทิ)
Never gave me nothing but slavery
(เน๊เฝ่อร์ เกฝ มี นัธอิง บั๊ท ซแลฝเออะริ)
And now look at how dangerous you made me
(แอนด์ นาว ลุ๊ค แกท ฮาว เดนเจอะรัซ ยู เมด มี)
Calling me a mad man cause I’m strong and bold
(คอลลิง มี อะ แม้ด แมน ค๊อส แอม สทรอง แอนด์ โบลดฺ)
With this dump full of knowledge of the lies you told
(วิธ ดิส ดั๊มพ ฟูล อ็อฝ นอลเอ็จ อ็อฝ เดอะ ไล ยู โทลด)
Promise me emancipation indispute nation
(พรอมอิซ มี อิแมนซิเพฌัน indispute เน๊ชั่น)
All you gave my people was our patience
(ออล ยู เกฝ มาย พี๊เพิ่ล วอส เอ๊า เพเฌ็นซ)
Fathers of our country never cared for me
(ฟ๊าเท่อร อ็อฝ เอ๊า คั๊นทรี่ เน๊เฝ่อร์ คารํ ฟอร์ มี)
They kept my answer shackled up in slavery
(เด เค็พท มาย แอ๊นเซ่อร แชคเคิล อั๊พ อิน ซแลฝเออะริ)
And Uncle Sam never did a dam thing for me
(แอนด์ อั๊งเคิ่ล แซม เน๊เฝ่อร์ ดิด อะ แดม ทริง ฟอร์ มี)
Except lie about the facts in my history
(เอ็กเซ๊พท ไล อะเบ๊าท เดอะ แฟคท ซิน มาย ฮิสทรี่)
So now I’m sitting hear mad cause I’m unemployed
(โซ นาว แอม ซีททิง เฮียร แม้ด ค๊อส แอม อะเน็มพลอยด)
But the government’s glad cause they enjoyed
(บั๊ท เดอะ กัฝเอินเม็นท แกล๊ด ค๊อส เด เอ็นจอย)
When my people are down so they can screw us around
(เว็น มาย พี๊เพิ่ล อาร์ เดาน โซ เด แคน สครูว์ อัซ อะราวนฺดฺ)
Time to change the government now panther power
(ไทม์ ทู เช้งจํ เดอะ กัฝเอินเม็นท นาว แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Panther power
(แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์)
Panther power
(แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์)
Panther power
(แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์)

[Tyson]
([ Tyson ])
Coming straight that resides within
(คัมอิง สเทร๊ท แดท ริไสด วิธอิน)
Go toe to toe with a panther and you just can’t win
(โก โท ทู โท วิธ อะ แพนเธอะ แอนด์ ยู จั๊สท แค็นท วิน)
Suffered fame bats suppressed the rest
(ซั๊ฟเฟ่อร์ เฟม แบท ซั๊พเพรส เดอะ เรสท)
The rich get richer and the poor can’t last
(เดอะ ริ๊ช เก็ท รีเชอ แอนด์ เดอะ พัวร์ แค็นท ล๊าสท)
The American Dream was an American nightmare
(ดิ อะเมริแค็น ดรีม วอส แอน อะเมริแค็น ไนท์แมร์)
You kept my people down and refuse to fight fair
(ยู เค็พท มาย พี๊เพิ่ล เดาน แอนด์ รีฟิ๊วส ทู ไฟ้ท แฟร์)
The Klu Klux Klan tried to keep us out
(เดอะ Klu Klux คแล็น ทไร ทู คี๊พ อัซ เอ๊าท)
Besides drew they know no blacks allowed
(บีไซด์ ดรู เด โนว์ โน แบล๊ค อะลาว)
With intimidation and segregation was a way for our freedom
(วิธ อินทิมิเดฌัน แอนด์ เซกริเกฌัน วอส ซา เวย์ ฟอร์ เอ๊า ฟรีดัม)
But now were impatient
(บั๊ท นาว เวอ อิมเพเฌ็นท)
Blacks the other skin: dead or sell outs
(แบล๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ สกิน : เด้ด ออ เซลล์ เอ๊าท)
Freedom, equality, then I’ll yell out
(ฟรีดัม , อิควอลอิทิ , เด็น อิลล เยลล เอ๊าท)
” Don’t you ever be ashamed of what you are
(” ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ บี อะเชมดฺ อ็อฝ ว๊อท ยู อาร์)
It’s ya panther power that makes you a star ”
(อิทซ ยา แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์ แดท เม้ค ยู อะ สทาร์ “)
Panther power
(แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Panther power
(แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์)
Panther power
(แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์)
Panther power
(แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์)

[Tupac]
([ ทูแปค ])
My Mother never let me forget my history
(มาย ม๊าเธ่อร์ เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี ฟอร์เก๊ท มาย ฮิสทรี่)
Hoping I was set free chains never put on me
(โฮพปิง ไอ วอส เซ็ท ฟรี เชน เน๊เฝ่อร์ พุท ออน มี)
Wanted to be more than just free
(ว้อนท ทู บี โม แฑ็น จั๊สท ฟรี)
Had to know the true facts about my history
(แฮ็ด ทู โนว์ เดอะ ทรู แฟคท อะเบ๊าท มาย ฮิสทรี่)
I couldn’t settle for being a statistic
(ไอ คูดซึ่น เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ บีอิง อะ ซทะทีซทิค)
Couldn’t survive in this capitalistic
(คูดซึ่น เซอร์ไฝ๊ฝ อิน ดิส แคพิแทะลีซทิค)
Government cause it was meant to hold us back
(กัฝเอินเม็นท ค๊อส อิท วอส เม็นท ทู โฮลด์ อัซ แบ็ค)
Using ignorant, drugs, to sneak attack
(ยูสซิง อีกโนะแร็นท , ดรัก , ทู ซนีค แอทแท๊ค)
In my community think of unity
(อิน มาย ค็อมยูนิทิ ทริ๊งค อ็อฝ ยูนิทิ)
But when I charged them, tried to claim immunity
(บั๊ท เว็น นาย ชาร์จ เด็ม , ทไร ทู เคลม อิมยูนิทิ)
I strike America like a case of hard disease
(ไอ สไทร๊ค อะเมริคะ ไล๊ค เก เค๊ส อ็อฝ ฮาร์ด ดีซี๊ส)
Panther power is running through my arteries
(แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์ อีส รันนิง ทรู มาย arteries)
Try to stop oh boy you’ll be clawed to death
(ธราย ทู สท๊อพ โอ บอย โยว บี คลอ ทู เด้ท)
Cause I’ll be fighting for my freedom with my dying breath
(ค๊อส อิลล บี ไฟท์ดิง ฟอร์ มาย ฟรีดัม วิธ มาย ไดอิง บรี๊ทฺรฺ)
Do you remember that is what I’m asking you?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ แดท อีส ว๊อท แอม อาคกิ้ง ยู)
You think you living free don’t let me laugh at you
(ยู ทริ๊งค ยู ลีฝอิง ฟรี ด้อนท์ เล็ท มี ล๊าฟ แอ็ท ยู)
Open your eyes realize that you have been locked in chains
(โอ๊เพ่น ยุร อาย รีแอะไลส แดท ยู แฮ็ฝ บีน ล๊อค อิน เชน)
Said you wasn’t civilized and stole your name
(เซ็ด ยู วอสซึ้น ซีฝอิไลส แอนด์ ซโทล ยุร เนม)
Cause some time has passed seem you all forget
(ค๊อส ซัม ไทม์ แฮ็ส พาสส ซีม ยู ออล ฟอร์เก๊ท)
There ain’t no liberty to you and me we all ain’t free yet
(แดร์ เอน โน ลิ๊เบอร์ที่ ทู ยู แอนด์ มี วี ออล เอน ฟรี เย๊ท)
Panter power
(Panter พ๊าวเว่อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Panther power
(แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์)
Panther power
(แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์)
Panther power
(แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์)

[Tupac]
([ ทูแปค ])
As real as it seems the American Dream
(แอส เรียล แอส ซิท ซีม ดิ อะเมริแค็น ดรีม)
Ain’t nothing but another calculated schemes
(เอน นัธอิง บั๊ท อะน๊าเทร่อร์ แค๊ลคูเหลท สคีม)
To get us locked up shot up back in chains
(ทู เก็ท อัซ ล๊อค อั๊พ ฌ็อท อั๊พ แบ็ค อิน เชน)
To deny us of the future rob our names
(ทู ดีนาย อัซ อ็อฝ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ร๊อบ เอ๊า เนม)
Kept my history of mystery but now I see
(เค็พท มาย ฮิสทรี่ อ็อฝ มิ๊สเทอรี่ บั๊ท นาว ไอ ซี)
The American Dream wasn’t meant for me
(ดิ อะเมริแค็น ดรีม วอสซึ้น เม็นท ฟอร์ มี)
Cause lady liberty is a hypocrite she lied to me
(ค๊อส เล๊ดี้ ลิ๊เบอร์ที่ อีส ซา ฮีพโอะคริท ชี ไล ทู มี)
Promised me freedom, education, equality
(พรอมอิซ มี ฟรีดัม , เอดยุเคฌัน , อิควอลอิทิ)
Never gave me nothing but slavery
(เน๊เฝ่อร์ เกฝ มี นัธอิง บั๊ท ซแลฝเออะริ)
And now look at how dangerous you made me
(แอนด์ นาว ลุ๊ค แกท ฮาว เดนเจอะรัซ ยู เมด มี)
Calling me a mad man cause I’m strong and bold
(คอลลิง มี อะ แม้ด แมน ค๊อส แอม สทรอง แอนด์ โบลดฺ)
With this dump full of knowledge of the lies you told
(วิธ ดิส ดั๊มพ ฟูล อ็อฝ นอลเอ็จ อ็อฝ เดอะ ไล ยู โทลด)
Promise me emancipation indispute nation
(พรอมอิซ มี อิแมนซิเพฌัน indispute เน๊ชั่น)
All you gave my people was our patience
(ออล ยู เกฝ มาย พี๊เพิ่ล วอส เอ๊า เพเฌ็นซ)
Fathers of our country never cared for me
(ฟ๊าเท่อร อ็อฝ เอ๊า คั๊นทรี่ เน๊เฝ่อร์ คารํ ฟอร์ มี)
They kept my answer shackled up in slavery
(เด เค็พท มาย แอ๊นเซ่อร แชคเคิล อั๊พ อิน ซแลฝเออะริ)
And Uncle Sam never did a dam thing for me
(แอนด์ อั๊งเคิ่ล แซม เน๊เฝ่อร์ ดิด อะ แดม ทริง ฟอร์ มี)
Except lie about the facts in my history
(เอ็กเซ๊พท ไล อะเบ๊าท เดอะ แฟคท ซิน มาย ฮิสทรี่)
So now I’m sitting hear mad cause I’m unemployed
(โซ นาว แอม ซีททิง เฮียร แม้ด ค๊อส แอม อะเน็มพลอยด)
But the government’s glad cause they enjoyed
(บั๊ท เดอะ กัฝเอินเม็นท แกล๊ด ค๊อส เด เอ็นจอย)
When my people are down so they can screw us around
(เว็น มาย พี๊เพิ่ล อาร์ เดาน โซ เด แคน สครูว์ อัซ อะราวนฺดฺ)
Time to change the government now panther power
(ไทม์ ทู เช้งจํ เดอะ กัฝเอินเม็นท นาว แพนเธอะ พ๊าวเว่อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Panther power คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น