เนื้อเพลง We Here Now คำอ่านไทย Ja Rule

[Intro]
([ อินโทร ])
Yeah,
(เย่ ,)
Here we go, feel this sh*t,
(เฮียร วี โก , ฟีล ดิส ฌะ *ที ,)
Into the new world, the new day
(อิ๊นทู เดอะ นิว เวิลด , เดอะ นิว เดย์)
Ja Rule, Irv Gotti, n*gga,
(จา รูล , Irv ก๊อดดิ , เอ็น *gga ,)
Its Murda . . .
(อิทซ เมอร์ดา)

[Chorus by Irv Gotti]
([ ค๊อรัส บาย Irv ก๊อดดิ ])
Yea we here now, don’t get scared now
(เย วี เฮียร นาว , ด้อนท์ เก็ท ซคา นาว)
Ja Rule n*gga bout to tear sh*t down
(จา รูล เอ็น *gga เบาท ทู เทียร์ ฌะ *ที เดาน)
What y’all thought y’all was gon eat forever
(ว๊อท ยอล ธอท ยอล วอส ก็อน อี๊ท ฟอเร๊เฝ่อร)
And my dog wouldn’t blaze heat for chedda
(แอนด์ มาย ด้อกก วูดดึ่น เบลซ ฮีท ฟอร์ เชรดดา)
We better eat together or meet at da crossroad
(วี เบ๊ทเท่อร์ อี๊ท ทูเก๊ทเธ่อร์ ออ มี๊ท แอ็ท ดา คอสโรด)
Cause the Lord knows It’s Murda, hold those
(ค๊อส เดอะ หลอร์ด โนว์ อิทซ เมอร์ดา , โฮลด์ โฑส)
When yo casket close and yo soul rise high
(เว็น โย แคซเค็ท โคลส แอนด์ โย โซล ไร๊ส ไฮฮ)
Remeber the DEAD dont die less they F*CK WIT I !!!
(Remeber เดอะ เด้ด ด้อนท์ ดาย เลซ เด เอฟ *CK วิท ไอ ! ! !)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
N*ggaz know who dope yo
(เอ็น *ggaz โนว์ ฮู โดพ โย)
Sh*t the flow is retched
(ฌะ *ที เดอะ โฟลว์ อีส เร็ช)
And my gee too futuristic for you hoes to catch it
(แอนด์ มาย จี ทู ฟิวเจอร์ริสติค ฟอร์ ยู โฮ ทู แค็ทช อิท)
I’m a god send, the fallen angel and I do sin
(แอม มา ก๊อด เซ็นด , เดอะ ฟอลเล็น แอ๊งเจล แอนด์ ดาย ดู ซิน)
Far from perfection but still considered a gem
(ฟาร์ ฟรอม เพอะเฟคฌัน บั๊ท สทิลล คอนซิ๊เด้อร์ อะ เจ็ม)
Thank you lord for givin’ me wind beneath my wings
(แธ๊งค์ ยู หลอร์ด ฟอร์ กีฝอิน มี วินด บีนี๊ทร มาย วิง เอส)
When the miracle spittin there shall be no witnesses to da pain
(เว็น เดอะ มิ๊ราเคิ่ล สปิทดิน แดร์ แชลล์ บี โน witnesses ทู ดา เพน)
And my ignorance, I charge to da game
(แอนด์ มาย อีกโนะแร็นซ , ไอ ชาร์จ ทู ดา เกม)
So many love and slain by bullets wit dead aim
(โซ เมนอิ ลัฝ แอนด์ ซเลน บาย บัลเล่ วิท เด้ด เอม)
I weathered the change.
(ไอ เว๊เธ่อร เดอะ เช้งจํ)
Stormed through the streets in the range
(สทอร์ม ทรู เดอะ สทรีท ซิน เดอะ เร๊นจ)
Can’t complain, a n*gga live to die in da flames
(แค็นท คอมเพลน , อะ เอ็น *gga ไล้ฝ ทู ดาย อิน ดา เฟลม)
Cause I torture, J to A R-U-L-E
(ค๊อส ไอ ท๊อเจ้อร , เจ ทู อะ อาร์ ยู แอล อี)
N*ggaz cant be seriously f*ckin’ wit me.
(เอ็น *ggaz แค็นท บี ซีเรียซลิ เอฟ *ckin วิท มี)
What you Holla bout
(ว๊อท ยู ฮอลละ เบาท)
We can hit up an alley and air out
(วี แคน ฮิท อั๊พ แอน แอลลิ แอนด์ แอร์ เอ๊าท)
Bullets exit the barell, and enter your mouth
(บัลเล่ เอ๊กสิท เดอะ barell , แอนด์ เอ๊นเท่อร์ ยุร เม๊าธ)
Dat’s how I’m built
(แดซ ฮาว แอม บิลท)
Under da floss there’s nuttin but filth
(อั๊นเด้อร ดา ฟล็อซ แดร์ นัทดิน บั๊ท ฟิลธ)
Don’t let it fool ya
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ ฟูล ยา)
I still let these slugs heat up and cool ya
(ไอ สทิลล เล็ท ฑิส ซลัก ฮีท อั๊พ แอนด์ คูล ยา)
Off forever more, so help me,
(ออฟฟ ฟอเร๊เฝ่อร โม , โซ เฮ้ลพ มี ,)
Lord gona find a way to my grave just because I’m a Mur-der-a
(หลอร์ด โกนา ไฟนด์ อะ เวย์ ทู มาย เกรฝ จั๊สท บิคอส แอม มา Mur der รา)
Whole not part
(โฮล น็อท พาร์ท)
Cut me open
(คัท มี โอ๊เพ่น)
I bleed for da I.N.C. from da heart
(ไอ บลีด ฟอร์ ดา ไอ เอ็น ซี ฟรอม ดา ฮาร์ท)
When I start it’s usually endless.
(เว็น นาย สท๊าร์ท อิทซ ยูฉัวลิ เอ็นเล็ซ)
Pop one wit gloves on
(พ็อพ วัน วิท กลัฝ ออน)
Make you check fo forensic, son
(เม้ค ยู เช็ค โฟ โฟะเรนซิค , ซัน)
In yo appendix, son, you got hit up HuH?
(อิน โย แอ็พเพนดิคซ , ซัน , ยู ก็อท ฮิท อั๊พ ฮู)
F*ckin wit Ja you know it’s MURDAAA
(เอฟ *ckin วิท จา ยู โนว์ อิทซ MURDAAA)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Rule spits monotonous, hot as apocalypse
(รูล ซพิท โมะนอทโอะนัซ , ฮอท แอส อะพอคอะลิพซ)
Now you eyin dis ferocious mic supremist
(นาว ยู eyin ดิซ ฟิโรฌัซ ไมคะ supremist)
Whose limits is endless
(ฮูส ลิ๊หมิท ซิส เอ็นเล็ซ)
This n*gga here done risen
(ดิส เอ็น *gga เฮียร ดัน รีเซ็น)
Murderous flowz killed suspicion
(เมอเดอะรัซ flowz คิลล์ ซัซพีฌอัน)
N*ggaz is too light in the ass to be sh*ttin
(เอ็น *ggaz อีส ทู ไล๊ท อิน ดิ อาซ ทู บี ฌะ *ttin)
Hollis Ave. historical, N*gga respect tradition
(Hollis อาเฝ อิซทอริแค็ล , เอ็น *gga เรสเพ๊คท เทร๊ดิชั่น)
Cause all I see is bloodshed and n*ggaz wanna see me dead
(ค๊อส ออล ไอ ซี อีส bloodshed แอนด์ เอ็น *ggaz วอนนา ซี มี เด้ด)
Inherit dis style is sumtin like a million square miles [CHANGE IT UP]
(อินเฮ๊อหริท ดิซ สไทล์ อีส sumtin ไล๊ค เก มิ๊ลเลี่ยน สแควร์ ไมล [ เช้งจํ อิท อั๊พ ])
Till I – find em and hit em and be done wit em
(ทิลล์ ไอ ไฟนด์ เอ็ม แอนด์ ฮิท เอ็ม แอนด์ บี ดัน วิท เอ็ม)
Givin is gettin and n*ggaz get got for bullsh*ttin
(กีฝอิน อีส เกดดิน แอนด์ เอ็น *ggaz เก็ท ก็อท ฟอร์ bullsh*ttin)
I’ma run up on n*ggaz gunnin em down
(แอมอา รัน อั๊พ ออน เอ็น *ggaz กันนิน เอ็ม เดาน)
And you confess dat I’m da best so who’s touchin me now?
(แอนด์ ยู คอนเฟสส แดซ แอม ดา เบ๊สท์ โซ ฮู ทัชชิน มี นาว)
Shipped three hundered thou wit a freestyle, f*ckin you up
(Shipped ทรี hundered เฑา วิท ดา ฟรีสทาย , เอฟ *ckin ยู อั๊พ)
And got you hoes in da back rows tossin it up
(แอนด์ ก็อท ยู โฮ ซิน ดา แบ็ค โรว์ ทอสซิน หนิด อั๊พ)
I got da touch cause my flow is bananas
(ไอ ก็อท ดา ทั๊ช ค๊อส มาย โฟลว์ อีส บะแนนอะ)
B*tches can’t stand us, we ghetto fabulous
(บี *tches แค็นท สแทนด์ อัซ , วี เกทโท แฟบอิวลัซ)
Aim when I bust and blast on surprise
(เอม เว็น นาย บัซท แอนด์ บลาสทํ ออน เซอร์ไพร๊ส)
If y’all n*ggaz don’t know you need to see me live
(อิ๊ฟ ยอล เอ็น *ggaz ด้อนท์ โนว์ ยู นี๊ด ทู ซี มี ไล้ฝ)
I’m like two .45’s spittin in every direction
(แอม ไล๊ค ทู 45s สปิทดิน อิน เอ๊เฝอร์รี่ ดิเรคฌัน)
Y’all n*ggaz is hoes in stilletos and thongs [N*GGA]
(ยอล เอ็น *ggaz อีส โฮ ซิน stilletos แซน ธอง [ เอ็น *GGA ])
It’s a break of a new day [yeah]
(อิทซ ซา เบร๊ค อ็อฝ อะ นิว เดย์ [ เย่ ])
May-be you’ll get to see violently [yeah]
(เมย์ บี โยว เก็ท ทู ซี ไฝโอะเล็นทลิ [ เย่ ])
What drives me [yeah] take ’em back to da gutter [yeah]
(ว๊อท ไดร๊ฝ มี [ เย่ ] เท้ค เอ็ม แบ็ค ทู ดา กัทเทอะ [ เย่ ])
Smother the world in filth [uh-huh]
(ซมัฑเออะ เดอะ เวิลด อิน ฟิลธ [ อา ฮู ])
Rule’s da name and now you gon see how I’m built.. n*gga
(รูล ดา เนม แอนด์ นาว ยู ก็อน ซี ฮาว แอม บิลท เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
…wit I ….wit I….!!!!!
(วิท ไอ วิท ไอ ! ! ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Here Now คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น