เนื้อเพลง Look in My Eyes คำอ่านไทย Obie Trice

[Obie Trice]
([ โอบี ทไรซ ])
Every man determined his definition of realness
(เอ๊เฝอร์รี่ แมน ดีเท๊อร์ไมน์ ฮิส เดฟินีฌอัน อ็อฝ เรียลเนต)
What’s real to him
(ว๊อท เรียล ทู ฮิม)
Everybody’s got their own definition of gangsta man
(เอวี่บอดี้ ก็อท แดร์ โอว์น เดฟินีฌอัน อ็อฝ แก๊งซดา แมน)
Okay, this is my definition of gangsta
(โอเค , ดิส ซิส มาย เดฟินีฌอัน อ็อฝ แก๊งซดา)

Surprise motherf*ckers
(เซอร์ไพร๊ส motherf*ckers)
You thought I never would arise motherf*ckers
(ยู ธอท ไอ เน๊เฝ่อร์ เวิด อะไร๊ส motherf*ckers)
It’s Obie Trice motherf*ckers
(อิทซ โอบี ทไรซ motherf*ckers)
Look in the eyes of a real guy
(ลุ๊ค อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ เรียล กาย)
I ain’t got time for lies
(ไอ เอน ก็อท ไทม์ ฟอร์ ไล)
N*ggaz frontin like they lyin
(เอ็น *ggaz ฟ้อนดิน ไล๊ค เด ลายอิน)
N*gga ya not tough
(เอ็น *gga ยา น็อท ทั๊ฟ)
Decease the bluff
(ดิซีซ เดอะ บลัฟ)
These streets is too heated up for you to front
(ฑิส สทรีท ซิส ทู ฮีท อั๊พ ฟอร์ ยู ทู ฟร๊อนท)
Dre laced the beat
(ดรี แล็ค เดอะ บีท)
Heated up for you to bump
(ฮีท อั๊พ ฟอร์ ยู ทู บั๊มพํ)
Real name no gimmicks give my n*ggaz what they want
(เรียล เนม โน กิ๊มมิค กี๊ฝ มาย เอ็น *ggaz ว๊อท เด ว้อนท)
F*ck the image of the blunt
(เอฟ *ck ดิ อิ๊มเมจ อ็อฝ เดอะ บลันท)
That ain’t rap dog
(แดท เอน แร็พ ด้อกก)
Be who you wanna be but let it be fat dog
(บี ฮู ยู วอนนา บี บั๊ท เล็ท ดิธ บี แฟท ด้อกก)
We’ll never let a n*gga tell you how you should act dog
(เวลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดา เอ็น *gga เทลล ยู ฮาว ยู เชิด แอ๊คท ด้อกก)
Specially when you’re f*ckin wit automatic gats dog
(ซเพฌแอ็ลลิ เว็น ยัวร์ เอฟ *ckin วิท ออโทะแมทอิค แกท ด้อกก)
These n*ggaz ain’t playin
(ฑิส เอ็น *ggaz เอน เพลย์ยิน)
I’m sayin
(แอม เซย์อิน)
I’m sprayin
(แอม สเปยิน)
I do my dirty work wit my hands
(ไอ ดู มาย เดอทิ เวิ๊ร์ค วิท มาย แฮนด์)
I’m a man
(แอม มา แมน)
Layin a n*gga down he advance
(เลย์อิน อะ เอ็น *gga เดาน ฮี แอดฝ๊านซ)
You f*ckin wit my plans
(ยู เอฟ *ckin วิท มาย แพลน)
I’m lookin for the tooth
(แอม ลุคกิน ฟอร์ เดอะ ทูธ)

[Chorus – Nate Dogg]
([ ค๊อรัส แนตชฺ ด๊อก ])
Look in my eyes
(ลุ๊ค อิน มาย อาย)
Sayin there’s a love I can hate
(เซย์อิน แดร์ ซา ลัฝ ไอ แคน เฮท)
Cuz it’s a thin line
(คัซ อิทซ ซา ทริน ไลน์)
Walk around wit my chest out
(ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ วิท มาย เชสทํ เอ๊าท)
Like I got 9 lives
(ไล๊ค ไก ก็อท นาย ไล้ฝ)
Never will get to your strap
(เน๊เฝ่อร์ วิล เก็ท ทู ยุร ซทแร็พ)
Before I find mine
(บีฟอร์ ไอ ไฟนด์ ไมน์)
Wonder what the future is like
(วั๊นเด้อร ว๊อท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อีส ไล๊ค)
Look in my eyes
(ลุ๊ค อิน มาย อาย)
Look in my eyes
(ลุ๊ค อิน มาย อาย)
Real Gs anticipate
(เรียล จีส แอนทิ๊ซิเพท)
They got to have mine
(เด ก็อท ทู แฮ็ฝ ไมน์)
All the hos shoppin me out
(ออล เดอะ โฮซ ชอพพิน มี เอ๊าท)
Say it’s all about time
(เซย์ อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ไทม์)
N*ggaz never open they mouth
(เอ็น *ggaz เน๊เฝ่อร์ โอ๊เพ่น เด เม๊าธ)
Cuz they know my kind
(คัซ เด โนว์ มาย ไคนด์)
Find it hard to figure me out
(ไฟนด์ ดิท ฮาร์ด ทู ฟิ๊กเก้อร มี เอ๊าท)
Look in my eyes
(ลุ๊ค อิน มาย อาย)
Look in my eyes
(ลุ๊ค อิน มาย อาย)

[Obie Trice]
([ โอบี ทไรซ ])
Now when Obie’s up to bat
(นาว เว็น โอบี อั๊พ ทู แบท)
They asked Obie
(เด อาสคฺ โอบี)
How you cope wit dat
(ฮาว ยู โค้พ วิท แดซ)
Cope esthetically man
(โค้พ esthetically แมน)
I Kobe Bryant rap
(ไอ โกบี ไบรอันท์ แร็พ)
I’m so defiant that
(แอม โซ ดิไฟแอ็นท แดท)
The lungs uninviting my rhyme
(เดอะ ลัง อันนินวายดิง มาย ไรม)
I swear I’m outta my mind sometimes
(ไอ สแวร์ แอม เอ๊าตา มาย ไมนด์ ซัมไทม์)
Out on the grind
(เอ๊าท ออน เดอะ ไกรนด)
My kind
(มาย ไคนด์)
Nickel and dime n*ggaz we ain’t rich yet
(นีคเค็ล แอนด์ ไดม เอ็น *ggaz วี เอน ริ๊ช เย๊ท)
We on the corner wit a 40 and a biscuit
(วี ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ วิท ดา 40 แอนด์ อะ บิ๊สกิต)
Ready for b*tch sh*t
(เร๊ดี้ ฟอร์ บี *tch ฌะ *ที)
Have you drinkin
(แฮ็ฝ ยู ดริงคิน)
We ain’t got good sense
(วี เอน ก็อท กู๊ด เซ้นส)
My hood so tense
(มาย ฮุด โซ เท็นซ)
N*ggaz so dense
(เอ็น *ggaz โซ เด๊นส)
I see through the life you invent
(ไอ ซี ทรู เดอะ ไล๊ฟ ยู อินเฝ๊นท)
Slow up on how you n*ggaz vent
(สโลว์ อั๊พ ออน ฮาว ยู เอ็น *ggaz เฝ๊นท)
You n*ggaz ain’t representin sh*t
(ยู เอ็น *ggaz เอน เรพพรีเซนทิน ฌะ *ที)
I represent school crowd killas
(ไอ รีเพรสเซ่นท สคูล คราวดํ คิวลา)
Detroit n*gga
(ดีทอยดฺ เอ็น *gga)
My n*gga what
(มาย เอ็น *gga ว๊อท)
The realest
(เดอะ รีเอวรีเอส)
Exploit n*ggaz
(เอ็กซพล๊อยท เอ็น *ggaz)
My n*gga what
(มาย เอ็น *gga ว๊อท)
What’s the point in avoidin your feelins
(ว๊อท เดอะ พ๊อยท์ อิน avoidin ยุร ฟีลิน)
You n*ggaz fillas
(ยู เอ็น *ggaz ฟิลลา)
You drillas
(ยู drillas)
You a lyrics motherf*ckers
(ยู อะ ลีริค motherf*ckers)
Real life experiences
(เรียล ไล๊ฟ เอ็กซพี๊เหรียนซํ)
Eminem gave the clearance
(เอมมีนเอม เกฝ เดอะ คเลียแร็นซ)
So I here to show you n*ggaz brialliance
(โซ ไอ เฮียร ทู โชว์ ยู เอ็น *ggaz brialliance)
Build it
(บิ้ลดํ ดิท)
Shady marine no civilian
(เฌดอิ มารีน โน ซิฝีลแย็น)
O Trice you f*ckin wit a real one
(โอ ทไรซ ยู เอฟ *ckin วิท ดา เรียล วัน)

[Chorus – Nate Dogg]
([ ค๊อรัส แนตชฺ ด๊อก ])

[Obie Trice]
([ โอบี ทไรซ ])
This is what the streets done to me
(ดิส ซิส ว๊อท เดอะ สทรีท ดัน ทู มี)
Hungary
(ฮังกะริ)
Gun on me
(กัน ออน มี)
Hopes high only keep change up community
(โฮพ ไฮฮ โอ๊นลี่ คี๊พ เช้งจํ อั๊พ ค็อมยูนิทิ)
Give it up in unity
(กี๊ฝ อิท อั๊พ อิน ยูนิทิ)
Raise future mes
(เร้ส ฟิ๊วเช่อร์ เมซ)
You look in my eyes that’s the dream Obie see
(ยู ลุ๊ค อิน มาย อาย แด้ท เดอะ ดรีม โอบี ซี)
Man it seems
(แมน หนิด ซีม)
It’s as easy as the rhyme Obie brings
(อิทซ แอส อีสอิ แอส เดอะ ไรม โอบี บริง เอส)
But my eye shows things intervene
(บั๊ท มาย อาย โชว์ ทริง เอส อินเทอร์ฝีน)
All or in between
(ออล ออ อิน บีทะวีน)
It’s like losin my team
(อิทซ ไล๊ค ลูซิน มาย ทีม)
Losin my freedom, losin my mind, and the being
(ลูซิน มาย ฟรีดัม , ลูซิน มาย ไมนด์ , แอนด์ เดอะ บีอิง)
The being I’m a being
(เดอะ บีอิง แอม มา บีอิง)
Graduated from rights of beings
(กแรจอิวเอ็ท ฟรอม ไร๊ท อ็อฝ บีอิง เอส)
To a beance
(ทู อะ beance)
Congratulated on life’s irenes
(คอนเกร๊ทุเหลท ออน ไล๊ฟ irenes)
On your biatch
(ออน ยุร biatch)
I done came to far to go backwards
(ไอ ดัน เคม ทู ฟาร์ ทู โก แบคเวิด)
My aim to extreme for y’all
(มาย เอม ทู เอ็กซทรีม ฟอร์ ยอล)

[Chorus – Nate Dogg]
([ ค๊อรัส แนตชฺ ด๊อก ])

[Obie Trice]
([ โอบี ทไรซ ])
Look in my eys man
(ลุ๊ค อิน มาย eys แมน)
It ain’t sh*t but real talk over here n*gga
(อิท เอน ฌะ *ที บั๊ท เรียล ท๊อล์ค โอ๊เฝ่อร เฮียร เอ็น *gga)
I would never send you elsewhere
(ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ เซ็นด ยู เอลซีแวร์)
I got hair on my nuts n*gga
(ไอ ก็อท แฮร์ ออน มาย นัท เอ็น *gga)
Grown man sh*t
(กโรน แมน ฌะ *ที)
That’s how a n*gga get into clubs n*gga
(แด้ท ฮาว อะ เอ็น *gga เก็ท อิ๊นทู คลับ เอ็น *gga)
When I ain’t got no ID
(เว็น นาย เอน ก็อท โน อาย)
Flash my nuts on they ass
(แฟลช มาย นัท ออน เด อาซ)
They walk me right in n*gga
(เด ว๊อล์ค มี ไร๊ท อิน เอ็น *gga)
Ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
Yea
(เย)
Obie Trice
(โอบี ทไรซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Look in My Eyes คำอ่านไทย Obie Trice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น