เนื้อเพลง It Don’t Matter To Me คำอ่านไทย Phil Collins

Well it don’t matter to me what you say, what you say
(เวลล อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี ว๊อท ยู เซย์ , ว๊อท ยู เซย์)
And it don’t matter to me what you’re doing alright, alright.
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี ว๊อท ยัวร์ ดูอิง ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)

Because I’ve heard it all so many times before
(บิคอส แอฝ เฮิด ดิท ออล โซ เมนอิ ไทม์ บีฟอร์)
Just what you’re saying and I don’t really want to hear it all no more, no more
(จั๊สท ว๊อท ยัวร์ เซอิง แอนด์ ดาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู เฮียร อิท ดอร์ โน โม , โน โม)
Don’t wanna hear it no more
(ด้อนท์ วอนนา เฮียร อิท โน โม)

Cos there’s no way that you can run
(คอซ แดร์ โน เวย์ แดท ยู แคน รัน)
Cos I’m gonna find you
(คอซ แอม กอนนะ ไฟนด์ ยู)
And there’s nobody that you can turn to
(แอนด์ แดร์ โนบอดี้ แดท ยู แคน เทิร์น ทู)
cos I’ll be behind you just to remind you
(คอซ อิลล บี บีฮายน์ ยู จั๊สท ทู รีไมนด์ ยู)

That it don’t matter to me what you say, what you say
(แดท ดิธ ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี ว๊อท ยู เซย์ , ว๊อท ยู เซย์)
Well it din’t matter to me what you’re doing alright, alright
(เวลล อิท ดินท แม๊ทเท่อร์ ทู มี ว๊อท ยัวร์ ดูอิง ออลไร๊ท , ออลไร๊ท)

It seems to me it’s been too easy for you for too long
(อิท ซีม ทู มี อิทซ บีน ทู อีสอิ ฟอร์ ยู ฟอร์ ทู ลอง)
So you’d better climb down before you fall and hurt your pride, your pride
(โซ ยูต เบ๊ทเท่อร์ ไคลบ์ เดาน บีฟอร์ ยู ฟอลล์ แอนด์ เฮิร์ท ยุร ไพรด์ , ยุร ไพรด์)
You’re gonna hurt your pride
(ยัวร์ กอนนะ เฮิร์ท ยุร ไพรด์)

Cos there’ nowhere that you can run to
(คอซ แดร์ โนแวร์ แดท ยู แคน รัน ทู)
Cos I’m gonna find you
(คอซ แอม กอนนะ ไฟนด์ ยู)
And there’s no place that you can stay
(แอนด์ แดร์ โน เพลส แดท ยู แคน สเทย์)
Cos I’ll be behind you just to remind you
(คอซ อิลล บี บีฮายน์ ยู จั๊สท ทู รีไมนด์ ยู)

Well it don’t matter to me what you do
(เวลล อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี ว๊อท ยู ดู)
Well it don’t matter to me, I’m talking to you, talking to you
(เวลล อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี , แอม ทอคอิง ทู ยู , ทอคอิง ทู ยู)
Well it don’t matter to me believe me
(เวลล อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี บีลี๊ฝ มี)
Well it don’t matter to me
(เวลล อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี)
[ad lib and fade]
([ แอ็ด lib แอนด์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Don’t Matter To Me คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น