เนื้อเพลง Playa’s Only คำอ่านไทย R. Kelly feat The Game

()
” I hope yall got yall playa’s card cause yall aint getting in unless ya do
(” ไอ โฮพ ยอล ก็อท ยอล พอลเย ค้าร์ด ค๊อส ยอล เอน เกดดดิ้ง อิน อันเล๊ซ ยา ดู)
Its Kell’s yall still got the world surrounded for the non-believers ”
(อิทซ Kells ยอล สทิลล ก็อท เดอะ เวิลด เซอร์ราวนด์ ฟอร์ เดอะ นอน บิลีฝเฝอะ “)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Playa’s only where them chicks be checkin their bodies
(พอลเย โอ๊นลี่ แวร์ เด็ม ชิค บี เชคกิน แดร์ บอดีสฺ)
Up in the club where they get real naughty
(อั๊พ อิน เดอะ คลับ แวร์ เด เก็ท เรียล น๊อที่)
Take um from here to the private parties where there aint nothing but
(เท้ค อึม ฟรอม เฮียร ทู เดอะ ไพร๊เฝท พาร์ที แวร์ แดร์ เอน นัธอิง บั๊ท)
Playa’s only where the playa’s be spinnin a lot of dough
(พอลเย โอ๊นลี่ แวร์ เดอะ พอลเย บี สปินนิน อะ ล็อท อ็อฝ โด)
Honies got ass bouncing on the floor
(ฮันนีสฺ ก็อท อาซ เบานซิง ออน เดอะ ฟลอร์)
This is how we behind the playa’s door
(ดิส ซิส ฮาว วี บีฮายน์ เดอะ พอลเย ดอร์)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
[She on the floor] surrounded by them playa’s and thugs
([ ชี ออน เดอะ ฟลอร์ ] เซอร์ราวนด์ บาย เด็ม พอลเย แซน ธัก)
[She on the floor] the girls gone wild in the clubs
([ ชี ออน เดอะ ฟลอร์ ] เดอะ เกิร์ล กอน ไวลด์ อิน เดอะ คลับ)
[In V.I.P.] Got drough with a bottle of bub
([ อิน วี ไอ พี ] ก็อท drough วิธ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ บับบฺ)
[She don’t care] Shakin ass just throwin em up
([ ชี ด้อนท์ แคร์ ] เชคกิน อาซ จั๊สท โตวอิน เอ็ม อั๊พ)
I’d really like to get to know her the way she warms her
(อาย ริแอ็ลลิ ไล๊ค ทู เก็ท ทู โนว์ เฮอ เดอะ เวย์ ชี วอร์ม เฮอ)
Bodie up now she heated got me heated up
(Bodie อั๊พ นาว ชี ฮีท ก็อท มี ฮีท อั๊พ)
I can find I really wanna beat it up
(ไอ แคน ไฟนด์ ดาย ริแอ็ลลิ วอนนา บีท ดิธ อั๊พ)
So her how I hit the bottle and spend it up
(โซ เฮอ ฮาว ไอ ฮิท เดอะ บ๊อทเทิ่ล แอนด์ สเพ็นด ดิท อั๊พ)
You don’t gotta worry bout being alone
(ยู ด้อนท์ กอททะ ว๊อร์รี่ เบาท บีอิง อะโลน)
Cause tonight we’ll be together in my home
(ค๊อส ทูไน๊ท เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน มาย โฮม)
Exit out the club bouncin our domes
(เอ๊กสิท เอ๊าท เดอะ คลับ เบ๊าซิน เอ๊า โดม)
Got that red coupe matchin the chrome
(ก็อท แดท เร้ด คูเพ แมทชิน เดอะ คโรม)
Put that body in motion motion
(พุท แดท บ๊อดี้ อิน โมฌัน โมฌัน)
And watch it wave like ocean ocean
(แอนด์ ว๊อทช อิท เว๊ฝ ไล๊ค โอ๊เชี่ยน โอ๊เชี่ยน)
Now break it down and worm it worm it
(นาว เบร๊ค อิท เดาน แอนด์ วอร์ม อิท วอร์ม อิท)
Now bring it up and shake it shake it
(นาว บริง อิท อั๊พ แอนด์ เช้ค อิท เช้ค อิท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Playa’s only where them chicks be checkin their bodies
(พอลเย โอ๊นลี่ แวร์ เด็ม ชิค บี เชคกิน แดร์ บอดีสฺ)
Up in the club where they get real naughty
(อั๊พ อิน เดอะ คลับ แวร์ เด เก็ท เรียล น๊อที่)
Take um from here to the private parties where there aint nothing but
(เท้ค อึม ฟรอม เฮียร ทู เดอะ ไพร๊เฝท พาร์ที แวร์ แดร์ เอน นัธอิง บั๊ท)
Playa’s only where the playa’s be spinnin a lot of dough
(พอลเย โอ๊นลี่ แวร์ เดอะ พอลเย บี สปินนิน อะ ล็อท อ็อฝ โด)
Honies got ass bouncing on the floor
(ฮันนีสฺ ก็อท อาซ เบานซิง ออน เดอะ ฟลอร์)
This is how we behind the playa’s door
(ดิส ซิส ฮาว วี บีฮายน์ เดอะ พอลเย ดอร์)

[Game]
([ เกม ])
I’m still fresh like uh impala uh
(แอม สทิลล เฟรช ไล๊ค อา อิมพาร่า อา)
Dre’s young guns still ridin the base drums [Chi]
(ดรี ยัง กัน สทิลล ริดอิน เดอะ เบส ดรัม [ ชี ])
Four times platinum hate it or love it I’m still number one
(โฟ ไทม์ พแลทนัม เฮท อิท ออ ลัฝ อิท แอม สทิลล นั๊มเบ้อร์ วัน)
Still in the hood one hand on my gun
(สทิลล อิน เดอะ ฮุด วัน แฮนด์ ออน มาย กัน)
And my trigger finger still make b**hes cum
(แอนด์ มาย ทริ๊กเก้อร์ fings er สทิลล เม้ค บี **อีส คัม)
I mean the one with the ring and the tounge
(ไอ มีน ดิ วัน วิธ เดอะ ริง แอนด์ เดอะ ทอง)
Compton uh Kelly found her in the slums
(คอมตัน อา เคลลี่ เฟานด เฮอ อิน เดอะ สลัม)
Shakin that rump both hands on the pumps
(เชคกิน แดท รัมพ โบทรฺ แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ)
Send her home with me I’ll have your girl yellin uhhh
(เซ็นด เฮอ โฮม วิธ มี อิลล แฮ็ฝ ยุร เกิร์ล เยลลิน อากรีเอดสฺ)
Kell’s my b*** drunk but until girlfriend still wanna have fun
(Kells มาย บี *** ดรั๊งค บั๊ท อันทิล เกลิลเฟรน สทิลล วอนนา แฮ็ฝ ฟัน)
Pass the blunt let her drink red rum
(เพซ เดอะ บลันท เล็ท เฮอ ดริ๊งค เร้ด รัม)
Bet she aint never seen a penthouse at the Trump
(เบ๊ท ชี เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ เพนทเฮาซ แอ็ท เดอะ ทรัมพ)
Me and R been around the world and we’ll give it to you just how u like it girl
(มี แอนด์ อาร์ บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด แอนด์ เวลล กี๊ฝ อิท ทู ยู จั๊สท ฮาว ยู ไล๊ค อิท เกิร์ล)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Girl you on a mission step in club shuttin down competition
(เกิร์ล ยู ออน อะ มิ๊ชชั่น สเท็พ อิน คลับ ชัทดิน เดาน ค็อมพิทีฌอัน)
The way you walk it talk it switch it
(เดอะ เวย์ ยู ว๊อล์ค อิท ท๊อล์ค อิท สวิทช์ อิท)
And when the doors close handle yur business
(แอนด์ เว็น เดอะ ดอร์ โคลส แฮ๊นเดิ้ล yur บีสเน็ซ)
Now make your booty go
(นาว เม้ค ยุร บูทิ โก)
[boom boom boom boom] Break it down now
([ บูม บูม บูม บูม ] เบร๊ค อิท เดาน นาว)
[boom boom boom boom] Bring it up now
([ บูม บูม บูม บูม ] บริง อิท อั๊พ นาว)
[boom boom boom boom] Push it back girl
([ บูม บูม บูม บูม ] พุช อิท แบ็ค เกิร์ล)
[boom boom boom boom] Now shake shake it shake it shake it
([ บูม บูม บูม บูม ] นาว เช้ค เช้ค อิท เช้ค อิท เช้ค อิท)
Out the club in the coupe to the mansion
(เอ๊าท เดอะ คลับ อิน เดอะ คูเพ ทู เดอะ แม๊นชั่น)
We gone get bent up to the morning
(วี กอน เก็ท เบ็นท อั๊พ ทู เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Layin back in the chair while you wind it
(เลย์อิน แบ็ค อิน เดอะ แชร์ ไวล์ ยู วินด ดิท)
Lap dance on me girl bump and grind it
(แหล๊พ แด๊นซ์ ออน มี เกิร์ล บั๊มพํ แอนด์ ไกรนด ดิท)
We gone do it till we drop it until the part stop we gone keep it hot
(วี กอน ดู อิท ทิลล์ วี ดรอพ อิท อันทิล เดอะ พาร์ท สท๊อพ วี กอน คี๊พ อิท ฮอท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Playa’s only where them chicks be checkin their bodies
(พอลเย โอ๊นลี่ แวร์ เด็ม ชิค บี เชคกิน แดร์ บอดีสฺ)
Up in the club where they get real naughty
(อั๊พ อิน เดอะ คลับ แวร์ เด เก็ท เรียล น๊อที่)
Take um from here to the private parties where there aint nothing but
(เท้ค อึม ฟรอม เฮียร ทู เดอะ ไพร๊เฝท พาร์ที แวร์ แดร์ เอน นัธอิง บั๊ท)
Playa’s only where the playa’s be spinnin a lot of dough
(พอลเย โอ๊นลี่ แวร์ เดอะ พอลเย บี สปินนิน อะ ล็อท อ็อฝ โด)
Honies got ass bouncing on the floor
(ฮันนีสฺ ก็อท อาซ เบานซิง ออน เดอะ ฟลอร์)
This is how we behind the playa’s door
(ดิส ซิส ฮาว วี บีฮายน์ เดอะ พอลเย ดอร์)

I like it when you flip that bump that roll that
(ไอ ไล๊ค อิท เว็น ยู ฟลิพ แดท บั๊มพํ แดท โรลล แดท)
shake that drop that rope that Make it go clap clap
(เช้ค แดท ดรอพ แดท โร๊พ แดท เม้ค อิท โก คแล็พ คแล็พ)
I like it when you flip that bump that roll that/
(ไอ ไล๊ค อิท เว็น ยู ฟลิพ แดท บั๊มพํ แดท โรลล แด้ท /)
shake that drop that rope that Make it go clap clap
(เช้ค แดท ดรอพ แดท โร๊พ แดท เม้ค อิท โก คแล็พ คแล็พ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Playa’s only where them chicks be checkin their bodies
(พอลเย โอ๊นลี่ แวร์ เด็ม ชิค บี เชคกิน แดร์ บอดีสฺ)
Up in the club where they get real naughty
(อั๊พ อิน เดอะ คลับ แวร์ เด เก็ท เรียล น๊อที่)
Take um from here to the private parties where there aint nothing but
(เท้ค อึม ฟรอม เฮียร ทู เดอะ ไพร๊เฝท พาร์ที แวร์ แดร์ เอน นัธอิง บั๊ท)
Playa’s only where the playa’s be spinnin a lot of dough
(พอลเย โอ๊นลี่ แวร์ เดอะ พอลเย บี สปินนิน อะ ล็อท อ็อฝ โด)
Honies got ass bouncing on the floor
(ฮันนีสฺ ก็อท อาซ เบานซิง ออน เดอะ ฟลอร์)
This is how we behind the playa’s door
(ดิส ซิส ฮาว วี บีฮายน์ เดอะ พอลเย ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Playa’s Only คำอ่านไทย R. Kelly feat The Game

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น