เนื้อเพลง Working on the Building คำอ่านไทย Elvis Presley

I’m working on the building
(แอม เวิคกิง ออน เดอะ บีลดิง)
It’s a true foundation
(อิทซ ซา ทรู เฟานเดฌัน)
I’m holding up the blood-stained
(แอม โฮลดิง อั๊พ เดอะ บลัด สเทน)
Banner for my lord
(แบ๊นเน่อร์ ฟอร์ มาย หลอร์ด)
Well I never get tired, tired, tired of working on the building
(เวลล ไอ เน๊เฝ่อร์ เก็ท ไทร์ , ไทร์ , ไทร์ อ็อฝ เวิคกิง ออน เดอะ บีลดิง)
I’m going up to heaven to get my reward
(แอม โกอิ้ง อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น ทู เก็ท มาย รีวอร์ด)

I’m working on the building
(แอม เวิคกิง ออน เดอะ บีลดิง)
It’s a true foundation
(อิทซ ซา ทรู เฟานเดฌัน)
I’m holding up the blood-stained
(แอม โฮลดิง อั๊พ เดอะ บลัด สเทน)
Banner for my lord
(แบ๊นเน่อร์ ฟอร์ มาย หลอร์ด)
Well I never get tired, tired, tired of working on the building
(เวลล ไอ เน๊เฝ่อร์ เก็ท ไทร์ , ไทร์ , ไทร์ อ็อฝ เวิคกิง ออน เดอะ บีลดิง)
I’m going up to heaven oh yeah, to get my reward
(แอม โกอิ้ง อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น โอ เย่ , ทู เก็ท มาย รีวอร์ด)

I’m working on the building
(แอม เวิคกิง ออน เดอะ บีลดิง)
It’s a true foundation
(อิทซ ซา ทรู เฟานเดฌัน)
I’m holding up the blood-stained
(แอม โฮลดิง อั๊พ เดอะ บลัด สเทน)
Banner for my lord
(แบ๊นเน่อร์ ฟอร์ มาย หลอร์ด)
Well I never get tired, tired, tired of working on the building
(เวลล ไอ เน๊เฝ่อร์ เก็ท ไทร์ , ไทร์ , ไทร์ อ็อฝ เวิคกิง ออน เดอะ บีลดิง)
I’m going up to heaven oh yeah, to get my reward
(แอม โกอิ้ง อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น โอ เย่ , ทู เก็ท มาย รีวอร์ด)

I’m working on the building
(แอม เวิคกิง ออน เดอะ บีลดิง)
It’s a true foundation
(อิทซ ซา ทรู เฟานเดฌัน)
I’m holding up the blood-stained
(แอม โฮลดิง อั๊พ เดอะ บลัด สเทน)
Banner for my lord
(แบ๊นเน่อร์ ฟอร์ มาย หลอร์ด)
Well I never get tired, tired, tired of working on the building
(เวลล ไอ เน๊เฝ่อร์ เก็ท ไทร์ , ไทร์ , ไทร์ อ็อฝ เวิคกิง ออน เดอะ บีลดิง)
I’m going up to heaven oh yeah, to get my reward
(แอม โกอิ้ง อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น โอ เย่ , ทู เก็ท มาย รีวอร์ด)

I’m working on the building
(แอม เวิคกิง ออน เดอะ บีลดิง)
It’s a true foundation
(อิทซ ซา ทรู เฟานเดฌัน)
I’m holding up the blood-stained
(แอม โฮลดิง อั๊พ เดอะ บลัด สเทน)
Banner for my lord
(แบ๊นเน่อร์ ฟอร์ มาย หลอร์ด)
Well I never get tired, tired, tired of working on the building
(เวลล ไอ เน๊เฝ่อร์ เก็ท ไทร์ , ไทร์ , ไทร์ อ็อฝ เวิคกิง ออน เดอะ บีลดิง)
I’m going up to heaven oh yeah, to get my reward
(แอม โกอิ้ง อั๊พ ทู เฮ๊ฝเฝ่น โอ เย่ , ทู เก็ท มาย รีวอร์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Working on the Building คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น