เนื้อเพลง Hard Times คำอ่านไทย Ludacris feat Eightball & MJG, Carl Thomas

[Chorus: Carl Thomas]
([ ค๊อรัส : คาเรล โทมัส ])
I’m tryin to make it through these hard times [hard, times]
(แอม ทายอิน ทู เม้ค อิท ทรู ฑิส ฮาร์ด ไทม์ [ ฮาร์ด , ไทม์ ])
I’m tryin to make it through these hard times
(แอม ทายอิน ทู เม้ค อิท ทรู ฑิส ฮาร์ด ไทม์)
I’m tryin to make it through these hard times [hard, times]
(แอม ทายอิน ทู เม้ค อิท ทรู ฑิส ฮาร์ด ไทม์ [ ฮาร์ด , ไทม์ ])
I’m tryin to make it through these hard times
(แอม ทายอิน ทู เม้ค อิท ทรู ฑิส ฮาร์ด ไทม์)
I’m tryin to make it through these hard times [hard, times]
(แอม ทายอิน ทู เม้ค อิท ทรู ฑิส ฮาร์ด ไทม์ [ ฮาร์ด , ไทม์ ])
I’m tryin to make it through these hard times
(แอม ทายอิน ทู เม้ค อิท ทรู ฑิส ฮาร์ด ไทม์)
I’m tryin to make it through these hard times [hard, times]
(แอม ทายอิน ทู เม้ค อิท ทรู ฑิส ฮาร์ด ไทม์ [ ฮาร์ด , ไทม์ ])
Hard times [hard], hard times [hard]
(ฮาร์ด ไทม์ [ ฮาร์ด ] , ฮาร์ด ไทม์ [ ฮาร์ด ])

[Verse One: Ludacris]
([ เฝิซ วัน : ลูดาคริ ])
You never know how much you miss a person, until they gone
(ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์ ฮาว มัช ยู มิซ ซา เพ๊อร์ซั่น , อันทิล เด กอน)
Like to hear it? Hear it go, I’m rehearsing, gotta sing my song
(ไล๊ค ทู เฮียร อิท เฮียร อิท โก , แอม rehearsings , กอททะ ซิง มาย ซ็อง)
I know I’ve done some wrong, but I can’t get right
(ไอ โนว์ แอฝ ดัน ซัม รอง , บั๊ท ไอ แค็นท เก็ท ไร๊ท)
Cause life is like a big fight
(ค๊อส ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก บิ๊ก ไฟ้ท)
I’m stickin-and-movin, tryin to get my sh*t right
(แอม สตริคกิน แอนด์ มูฝวิน , ทายอิน ทู เก็ท มาย ฌะ *ที ไร๊ท)
My family’s been houndin me, friends they done turned against me
(มาย แฟ๊มิลี่ บีน houndin มี , เฟรน เด ดัน เทิร์น อะเก๊นสท มี)
Kinda like they hearts was on a full tank, but now they empty
(กินดา ไล๊ค เด ฮาร์ท วอส ออน อะ ฟูล แท๊งค , บั๊ท นาว เด เอ๊มพที่)
And they say I’ve changed, but like twins I’m just the same
(แอนด์ เด เซย์ แอฝ เช้งจํ , บั๊ท ไล๊ค ทวิน แอม จั๊สท เดอะ เซม)
It’s because of my job, mo’ money mo’ prob in this dirty game
(อิทซ บิคอส อ็อฝ มาย จ๊อบ , โม มั๊นนี่ โม prob อิน ดิส เดอทิ เกม)
This industry F*CKED UP
(ดิส อิ๊นดัสทรี่ เอฟ *CKED อั๊พ)
That’s right I said it, and it’s fake as ever
(แด้ท ไร๊ท ไอ เซ็ด ดิท , แอนด์ อิทซ เฟ้ค แอส เอ๊เฝ่อร์)
Keep real n*ggaz around me, stay ” Space Age 4 Eva ”
(คี๊พ เรียล เอ็น *ggaz อะราวนฺดฺ มี , สเทย์ ” สเพ๊ซ เอจ โฟว อีว่า “)
Po-ppa never went and jumped the broom, never got that one degree
(โพ ppa เน๊เฝ่อร์ เว็นท แอนด์ จั๊มพ เดอะ บรูม , เน๊เฝ่อร์ ก็อท แดท วัน ดีกรี)
But if you looked down from heaven, you’d still be proud of me
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค เดาน ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น , ยูต สทิลล บี พเราด อ็อฝ มี)
Your son was DUI, but my momma made it by
(ยุร ซัน วอส DUI , บั๊ท มาย มอมมา เมด อิท บาย)
I didn’t shed no tears when you left me
(ไอ ดิ๊นอิน ชี โน เทียร์ เว็น ยู เล๊ฟท มี)
but the rest of the family cried
(บั๊ท เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ แฟ๊มิลี่ คราย)
Trials and tribulations, ruined my concentration
(ไทรอั้ล แซน ทริบิวเลฌัน , รูอิน มาย คอนเซ็นทเรฌัน)
Losin my patience, hard times for goodness sake’n
(ลูซิน มาย เพเฌ็นซ , ฮาร์ด ไทม์ ฟอร์ กูดเน็ซ saken)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Two: Eightball]
([ เฝิซ ทู : Eightball ])
As this Valium slowly starts to kick in
(แอส ดิส Valium ซโลลิ สท๊าร์ท ทู คิ๊ค อิน)
Them subconcious, subliminal thoughts, start tickin
(เด็ม subconcious , ซับลีมินโนว ธอท , สท๊าร์ท ทิคเคน)
This whole world around me, diseased, and crumblin
(ดิส โฮล เวิลด อะราวนฺดฺ มี , ดีซี๊ส , แอนด์ crumblin)
Babies doin dope cause daddy did it right in front of them
(เบบีสฺ โดย โดพ ค๊อส แดดดิ ดิด ดิท ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เด็ม)
Everybody wanna blame music for they bad kids
(เอวี่บอดี้ วอนนา เบลม มิ๊วสิค ฟอร์ เด แบ้ด คิด)
Sittin up in the court talkin ’bout Eminem made me do what I did
(ซิทดิน อั๊พ อิน เดอะ คอร์ท ทอคกิ่น เบาท เอมมีนเอม เมด มี ดู ว๊อท ไอ ดิด)
My own hard times rolled in like the fog
(มาย โอว์น ฮาร์ด ไทม์ โรลล อิน ไล๊ค เดอะ ฟ๊อก)
Try to think of others, but I can’t get past my own thoughts
(ธราย ทู ทริ๊งค อ็อฝ อ๊อเธ่อร์ , บั๊ท ไอ แค็นท เก็ท พาสท์ มาย โอว์น ธอท)
My momma, in 1967, pickin cotton
(มาย มอมมา , อิน 1967 , พิกคิน ค๊อทท่อน)
While other blacks was gettin liberated, boycottin
(ไวล์ อ๊อเธ่อร์ แบล๊ค วอส เกดดิน ลีบเออะเรท , boycottin)
My old man was a player, ain’t no hidin that
(มาย โอลด์ แมน วอส ซา เพย์เยอร์ , เอน โน ฮายดิน แดท)
He started tootin then he graduated to smokin crack
(ฮี สท๊าร์ท ทูดิน เด็น ฮี กแรจอิวเอ็ท ทู สโมกิน แคร๊ค)
I never saw him, never needed to see that muh’f*cker
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซอว์ ฮิม , เน๊เฝ่อร์ นี๊ด ทู ซี แดท muhf*cker)
He left me and my mother stuck down here in this f*ckin gutter
(ฮี เล๊ฟท มี แอนด์ มาย ม๊าเธ่อร์ ซทัค เดาน เฮียร อิน ดิส เอฟ *ckin กัทเทอะ)
I tattoed it on my arm so I can’t forget it
(ไอ แททดี้ ดิท ออน มาย อาร์ม โซ ไอ แค็นท ฟอร์เก๊ท ดิธ)
It’s in my mind and my heart so I’m forever with it
(อิทซ ซิน มาย ไมนด์ แอนด์ มาย ฮาร์ท โซ แอม ฟอเร๊เฝ่อร วิธ อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: MJG]
([ เฝิซ ทรี : MJG ])
A drum machine, the old fo’-track, and a pack of new tapes
(อะ ดรัม แมชชีน , ดิ โอลด์ โฟ แทร็ค , แอนด์ อะ แพ็ค อ็อฝ นิว เท๊พ)
In the middle of, 1988, in a corner cafe
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ , 1988 , อิน อะ ค๊อร์เน่อร์ แคะเฟ)
We made beats, and hung with old heads, and stayed out late at night
(วี เมด บีท , แอนด์ ฮัง วิธ โอลด์ เฮด , แอนด์ สเทย์ เอ๊าท เหลท แอ็ท ไน๊ท)
Do talent shows, fo’-way split the dough, that was our way of life
(ดู แท๊เล้นท โชว์ , โฟ เวย์ สพลิ๊ท เดอะ โด , แดท วอส เอ๊า เวย์ อ็อฝ ไล๊ฟ)
My momma stayed, home full time so she could raise me
(มาย มอมมา สเทย์ , โฮม ฟูล ไทม์ โซ ชี เคิด เร้ส มี)
Knowin without a, household father, things could get crazy
(โนว์อิน วิธเอ๊าท ดา , household ฟ๊าเท่อร , ทริง เอส เคิด เก็ท คเรสิ)
Sometimes I listened, sometimes I thought I knew it all
(ซัมไทม์ ซาย ลิ๊สซึ่น , ซัมไทม์ ซาย ธอท ไอ นยู อิท ดอร์)
But nevertheless, momma was with me through it all
(บั๊ท เนเฝอะเฑอะเลซ , มอมมา วอส วิธ มี ทรู อิท ดอร์)
I graduated out of nothin, not out of school, it was like
(ไอ กแรจอิวเอ็ท เอ๊าท อ็อฝ นอทติน , น็อท เอ๊าท อ็อฝ สคูล , อิท วอส ไล๊ค)
12, 13, 14 years I’m thinkin cool
(12 , 13 , 14 เยียร์ แอม ติ้งกิน คูล)
I might as well, be focusin on me tryin to get paid
(ไอ ไมท แอส เวลล , บี focusin ออน มี ทายอิน ทู เก็ท เพลด)
Usin these rhymes I’ve been writin since in the 7th grade
(ยูซิน ฑิส ไรม แอฝ บีน ไรดิน ซิ๊นซ อิน เดอะ 7th เกรด)
Our team played, and had physical sex with minimum wage
(เอ๊า ทีม เพลย์ , แอนด์ แฮ็ด ฟิ๊สิคอล เซ็กซ วิธ มีนอิมัม เว้จ)
It was just like a piece of p*ssy
(อิท วอส จั๊สท ไล๊ค เก พี๊ซ อ็อฝ พี *ssy)
It f*cked me long as I stayed
(อิท เอฟ *cked มี ลอง แอส ซาย สเทย์)
But still I prayed, Lord I’m tryin now please help me out the water
(บั๊ท สทิลล ไอ เพรย์ , หลอร์ด แอม ทายอิน นาว พลีซ เฮ้ลพ มี เอ๊าท เดอะ ว๊อเท่อร)
It can’t get no harder
(อิท แค็นท เก็ท โน อาณ์เดอ)
Help me to get back up and get my sh*t tomorrow
(เฮ้ลพ มี ทู เก็ท แบ็ค อั๊พ แอนด์ เก็ท มาย ฌะ *ที ทูม๊อโร่ว)

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hard Times คำอ่านไทย Ludacris feat Eightball & MJG, Carl Thomas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น