เนื้อเพลง Mack The Knife คำอ่านไทย Michael Buble

Oh, the shark has pretty teeth, dear
(โอ , เดอะ ช๊าร์ค แฮ็ส พริ๊ทที่ ทีท , เดียร์)
And it shows them pearly white
(แอนด์ ดิท โชว์ เด็ม เพอลิ ไว๊ท)
Just a jackknife has MacHeath, babe
(จั๊สท ดา แจ็คไนฟ แฮ็ส แมคฮิท , เบ้บ)
And it keeps it way out of sight
(แอนด์ ดิท คี๊พ ซิท เวย์ เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท)
When that shark bites with his teeth, dear
(เว็น แดท ช๊าร์ค ไบ้ท์ วิธ ฮิส ทีท , เดียร์)
Scarlet billows begin to spread
(ซคาเล็ท บีลโล บีกิน ทู สเพร๊ด)
Fancy gloves, wears old MacHeath, babe
(แฟ๊นซี กลัฝ , แวร์ โอลด์ แมคฮิท , เบ้บ)
So there’s never, never a trace of red
(โซ แดร์ เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ รา เทร๊ซ อ็อฝ เร้ด)

On the sidewalk, one Sunday mornin
(ออน เดอะ ไซด์ว๊อก , วัน ซันดิ มอร์นิน)
Lies a body oozin’ life
(ไล ซา บ๊อดี้ oozin ไล๊ฟ)
Someone’s sneakin’ round that corner
(ซัมวัน สนิกเคน ราวนด แดท ค๊อร์เน่อร์)
Could that someone be Mack the Knife?
(เคิด แดท ซัมวัน บี แมกคฺ เดอะ ไน๊ฟ)

Oh there’s a tugboat down, down by the river dontcha know
(โอ แดร์ ซา tugboat เดาน , เดาน บาย เดอะ ริ๊เฝ่อร์ ด้อนชา โนว์)
Where a cement bag’s just a’drooppin’ on down
(แวร์ อะ ซิเมนท แบ๊ก จั๊สท adrooppin ออน เดาน)
That cement’s there, it’s there for the weight, dear
(แดท ซิเมนท แดร์ , อิทซ แดร์ ฟอร์ เดอะ เว๊ท , เดียร์)
Five’ll get ya ten old Macky’s back in town
(Fivell เก็ท ยา เท็น โอลด์ Mackys แบ็ค อิน ทาวน์)
Now d’ja hear ’bout Louie Miller? He disappeared, babe
(นาว dja เฮียร เบาท ลูยอี มีลเลอะ ฮี ดิสแอ๊พเพียร์ , เบ้บ)
After drawin’ out all his hard-earned cash
(แอ๊ฟเท่อร ดอวอิน เอ๊าท ดอร์ ฮิส ฮาร์ด เอิร์น แค๊ช)
Now MacHeath spends, he spends like a sailor
(นาว แมคฮิท สเพ็นด , ฮี สเพ็นด ไล๊ค เก เซลเออะ)
Could that boy have done somethin’ rash?
(เคิด แดท บอย แฮ็ฝ ดัน ซัมติน แร็ฌ)

Ahhhh Jenny Diver, ho, Sukey Tawdry
(อา เจนนิ ไดฝเออะ , โฮ , ซูกี ทอดริ)
Ooh, Miss Lotte Lenya and old Lucy Brown
(อู้ , มิซ Lotte Lenya แอนด์ โอลด์ ลูซี่ บราวนํ)
Oh, the line forms on the right, babe
(โอ , เดอะ ไลน์ ฟอร์ม ออน เดอะ ไร๊ท , เบ้บ)
Now that Macky’s back in town
(นาว แดท Mackys แบ็ค อิน ทาวน์)

I said Jenny Diver, whoa, Sukey Tawdry
(ไอ เซ็ด เจนนิ ไดฝเออะ , โว้ว , ซูกี ทอดริ)
Miss Lotte Lenya and old Lucy Brown
(มิซ Lotte Lenya แอนด์ โอลด์ ลูซี่ บราวนํ)
Oh, the line forms on the right, babe
(โอ , เดอะ ไลน์ ฟอร์ม ออน เดอะ ไร๊ท , เบ้บ)
Now that Macky’s back in town
(นาว แดท Mackys แบ็ค อิน ทาวน์)
Look out, old Macky is back!
(ลุ๊ค เอ๊าท , โอลด์ Macky อีส แบ็ค !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mack The Knife คำอ่านไทย Michael Buble

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น