เนื้อเพลง Infinity คำอ่านไทย Mariah Carey

Why you mad? Talkin’ ’bout you’re mad
(ฮไว ยู แม็ด ทอคกิ่น เบาท ยัวร์ แม็ด)
Could it be that you just lost the best you’ve ever had?
(คูด ดิท บี แดท ยู จัซท ล็อซท เดอะ เบ็ซท ยู๊ฟ เอฝเออะ แฮ็ด)
That’s your bag, yup, that’s too bad
(แฑ็ท ยุร แบ็ก , ยัพ , แฑ็ท ทู แบ็ด)
Show is over, you ain’t gotta act
(โฌ อีส โอเฝอะ , ยู เอน กอททะ แอ็คท)
Name hold weight like kilos
(เนม โฮลด เวท ไลค คีลโอะ)
Boy, you actin’ so corny like Fritos
(บอย , ยู แอสติน โซ คอนิ ไลค ฟี๊โดซ)
Wouldn’t have none of that without me though
(วูดดึ่น แฮ็ฝ นัน อ็อฝ แดท วิเฑาท มี โธ)
Ain’t none of my business, it’s tea though
(เอน นัน อ็อฝ ไม บีสเน็ซ , อิทซ ที โธ)
Outta ammo, gotta reload
(เอ๊าตา แอมโม , กอททะ รีโลด)
If life was a game you’re a free throw
(อิฟ ไลฟ วอส ซา เกม ยัวร์ อะ ฟรี ธโร)
It’s nothing that you don’t already know
(อิทซ นัธอิง แดท ยู ด้อนท์ ออลเรดอิ โน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Close the door, lose the key
(คโลส เดอะ โด , ลูส เดอะ คี)
Leave my heart on the mat for me
(ลีฝ ไม ฮาท ออน เดอะ แม็ท ฟอ มี)
I was yours eternally
(ไอ วอส ยุร อิเทอแน็ลลิ)
There’s an end to infinity
(แฑ แอน เอ็นด ทู อินฟีนอิทิ)
To infinity
(ทู อินฟีนอิทิ)

How I say this? Fact that you still exist
(เฮา ไอ เซ ที แฟ็คท แดท ยู ซทิล เอ็กสีซท)
No disrespect, no second thought it truly, truly is
(โน ดิซริซเพคท , โน เซคอันด ธอท ดิธ ทรูลิ , ทรูลิ อีส)
Truthfully I’m through with this
(ทรูธฟุลิ แอม ธรู วิฑ ที)
Why are we still doing this?
(ฮไว อาร์ วี ซทิล ดูอิง ที)
[adsense]
Answer the phone like, “Who is this?”
(อานเซอะ เดอะ โฟน ไลค , ฮู อีส ที)
Take your head and knock some sense
(เทค ยุร เฮ็ด แอ็นด น็อค ซัม เซ็นซ)
Je ne comprends pas
(จี นี คอมเพรน เพซ)
Ain’t no compliments [duh]
(เอน โน คอมพลิเม็นท [ ดู ])
Ain’t no being friends [duh]
(เอน โน บีอิง ฟเร็นด [ ดู ])
Ain’t no false pretense [duh]
(เอน โน ฟอลซ พริเทนซ [ ดู ])
Ain’t no make amends [duh]
(เอน โน เมค อะเมนด [ ดู ])
Ain’t no come agains [duh]
(เอน โน คัม อะเกน [ ดู ])
That’s the story, ain’t no happy ends
(แฑ็ท เดอะ ซโทริ , เอน โน แฮพพิ เอ็นด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Is it lack of ice got you so cold?
(อีส ซิท แล็ค อ็อฝ ไอซ ก็อท ยู โซ โคลด)
Have you ever felt this on your own?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท ที ออน ยุร โอน)
Why you tryin’ to play like you’re so grown?
(ฮไว ยู ทายอิน ทู พเล ไลค ยัวร์ โซ กโรน)
Everything you own, boy, you still owe
(เอ๊วี่ติง ยู โอน , บอย , ยู ซทิล โอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You’re leaving, you’re leaving, you’re out the door
(ยัวร์ ลีฝอิงส , ยัวร์ ลีฝอิงส , ยัวร์ เอาท เดอะ โด)
Infinity loving me more and more
(อินฟีนอิทิ ลัฝอิง มี โม แอ็นด โม)
You’re leaving, you’re leaving, you’re out the door
(ยัวร์ ลีฝอิงส , ยัวร์ ลีฝอิงส , ยัวร์ เอาท เดอะ โด)
Infinity loving me more and more
(อินฟีนอิทิ ลัฝอิง มี โม แอ็นด โม)
Cause I believe infinity is more than just a made up dream
(คอส ไอ บิลีฝ อินฟีนอิทิ อีส โม แฑ็น จัซท ดา เมด อัพ ดรีม)
I believe infinity is more than just a made up dream
(ไอ บิลีฝ อินฟีนอิทิ อีส โม แฑ็น จัซท ดา เมด อัพ ดรีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Infinity คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น