เนื้อเพลง Camera คำอ่านไทย R.E.M.

From the inside room when the front room greeting
(ฟรอม ดิ อิ๊นไซด์ รูม เว็น เดอะ ฟร๊อนท รูม กรีทอิง)
Becomes your special book, it was simple then.
(บีคัม ยุร สเพ๊เชี่ยล บุ๊ค , อิท วอส ซิ๊มเพิ่ล เด็น)
When the party lulls, if we fall by the side.
(เว็น เดอะ พ๊าร์ที่ ลัล , อิ๊ฟ วี ฟอลล์ บาย เดอะ ไซด์)

Will you be remembered? Will she be remembered?
(วิล ยู บี รีเม๊มเบ่อร์ วิล ชี บี รีเม๊มเบ่อร์)
Alone in a crowd, a bartered lantern borrowed.
(อะโลน อิน อะ คราวดํ , อะ บ๊าร์เท่อร์ แลนเทิน บ๊อโร่ว)
If I’m to be your camera, then who will be your face?
(อิ๊ฟ แอม ทู บี ยุร แค๊เมร่า , เด็น ฮู วิล บี ยุร เฟซ)

I fell by you bed once, I didn’t want to tell you.
(ไอ เฟ็ล บาย ยู เบ๊ด วั๊นซ , ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู เทลล ยู)
I should keep myself in between the pages
(ไอ เชิด คี๊พ ไมเซลฟ อิน บีทะวีน เดอะ เพจ)
Of the green light room if we fall by the side.
(อ็อฝ เดอะ กรีน ไล๊ท รูม อิ๊ฟ วี ฟอลล์ บาย เดอะ ไซด์)

Will you be remembered? Will she be remembered?
(วิล ยู บี รีเม๊มเบ่อร์ วิล ชี บี รีเม๊มเบ่อร์)
Alone in a crowd, a bartered lantern borrowed.
(อะโลน อิน อะ คราวดํ , อะ บ๊าร์เท่อร์ แลนเทิน บ๊อโร่ว)
If I’m to be your camera, then who will be your face?
(อิ๊ฟ แอม ทู บี ยุร แค๊เมร่า , เด็น ฮู วิล บี ยุร เฟซ)

From the inside room when the front room greeting
(ฟรอม ดิ อิ๊นไซด์ รูม เว็น เดอะ ฟร๊อนท รูม กรีทอิง)
Becomes your special book, it was simple then.
(บีคัม ยุร สเพ๊เชี่ยล บุ๊ค , อิท วอส ซิ๊มเพิ่ล เด็น)
When the party lulls, if we fall by the side.
(เว็น เดอะ พ๊าร์ที่ ลัล , อิ๊ฟ วี ฟอลล์ บาย เดอะ ไซด์)
I still like you, can you remember?
(ไอ สทิลล ไล๊ค ยู , แคน ยู รีเม๊มเบ่อร์)

Alone in a crowd, a bartered lantern borrowed.
(อะโลน อิน อะ คราวดํ , อะ บ๊าร์เท่อร์ แลนเทิน บ๊อโร่ว)
If I’m to be your camera, then who will be your face?
(อิ๊ฟ แอม ทู บี ยุร แค๊เมร่า , เด็น ฮู วิล บี ยุร เฟซ)

Alone in a crowd, a bartered lantern borrowed.
(อะโลน อิน อะ คราวดํ , อะ บ๊าร์เท่อร์ แลนเทิน บ๊อโร่ว)
If I’m to be your camera, then who will be your face?
(อิ๊ฟ แอม ทู บี ยุร แค๊เมร่า , เด็น ฮู วิล บี ยุร เฟซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Camera คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น