เนื้อเพลง Wasting My Time คำอ่านไทย Spice Girls

Baby Who Was The One Who Treated You So Bad
(เบ๊บี้ ฮู วอส ดิ วัน ฮู ทรี๊ท ยู โซ แบ้ด)
That You Felt That You Had To Do To Me What She Had Done To You
(แดท ยู เฟ็ลท แดท ยู แฮ็ด ทู ดู ทู มี ว๊อท ชี แฮ็ด ดัน ทู ยู)
Now You Prove Everything That My Friend Had To Read About You Was True
(นาว ยู พรู๊ฝ เอ๊วี่ติง แดท มาย เฟรน แฮ็ด ทู รี๊ด อะเบ๊าท ยู วอส ทรู)
Now It’s Over And We’re Through
(นาว อิทซ โอ๊เฝ่อร แอนด์ เวีย ทรู)

You Thought That You’d Play Me
(ยู ธอท แดท ยูต เพลย์ มี)
And Had Things Your Way
(แอนด์ แฮ็ด ทริง เอส ยุร เวย์)
So Can You Blame Me
(โซ แคน ยู เบลม มี)
For Walking Away
(ฟอร์ วอคกิง อะเวย์)
What Did I Do To
(ว๊อท ดิด ดาย ดู ทู)
Be Treated So Bad Treated So Bad
(บี ทรี๊ท โซ แบ้ด ทรี๊ท โซ แบ้ด)
Now You Have Lost Me
(นาว ยู แฮ็ฝ ล็อซท มี)
And I Was The Best Thing You’d Ever Had
(แอนด์ ดาย วอส เดอะ เบ๊สท์ ทริง ยูต เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด)

Now You Think I Don’t Know
(นาว ยู ทริ๊งค ไอ ด้อนท์ โนว์)
What’s Going On What’s Going On
(ว๊อท โกอิ้ง ออน ว๊อท โกอิ้ง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์)
I Can’t Keep Holding On
(ไอ แค็นท คี๊พ โฮลดิง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time Cos I Know With You I
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์ คอซ ซาย โนว์ วิธ ยู ไอ)

Can’t You See That The Things You Said And Did Never Happened
(แค็นท ยู ซี แดท เดอะ ทริง เอส ยู เซ็ด แอนด์ ดิด เน๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น)
Make Believe That You Saw Something Special Inside Of Me
(เม้ค บีลี๊ฝ แดท ยู ซอว์ ซัมติง สเพ๊เชี่ยล อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
Now You Seem To Think That You Can’t Live Your Life Without Me
(นาว ยู ซีม ทู ทริ๊งค แดท ยู แค็นท ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ วิธเอ๊าท มี)
Sorry Baby You Can Do This To Me
(ซ๊อรี่ เบ๊บี้ ยู แคน ดู ดิส ทู มี)

You Thought That You’d Play Me
(ยู ธอท แดท ยูต เพลย์ มี)
And Had Things Your Way And Had Things Your Way
(แอนด์ แฮ็ด ทริง เอส ยุร เวย์ แอนด์ แฮ็ด ทริง เอส ยุร เวย์)
So Can You Blame Me So Can You Blame Me
(โซ แคน ยู เบลม มี โซ แคน ยู เบลม มี)
For Walking Away Walking Away
(ฟอร์ วอคกิง อะเวย์ วอคกิง อะเวย์)
What Did I Do To
(ว๊อท ดิด ดาย ดู ทู)
Be Treated So Bad So Bad
(บี ทรี๊ท โซ แบ้ด โซ แบ้ด)
Now You Have Lost Me
(นาว ยู แฮ็ฝ ล็อซท มี)
And I Was The Best Thing You’d Ever Had
(แอนด์ ดาย วอส เดอะ เบ๊สท์ ทริง ยูต เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด)

Now You Think I Don’t Know I
(นาว ยู ทริ๊งค ไอ ด้อนท์ โนว์ ไอ)
What’s Going On What’s Going On
(ว๊อท โกอิ้ง ออน ว๊อท โกอิ้ง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time But I Know With You I’d Just Be Wasting My Time
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์ บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู อาย จั๊สท บี เวซทิง มาย ไทม์)
I Can’t Keep Oh No
(ไอ แค็นท คี๊พ โอ โน)
Holding On Just Holding On
(โฮลดิง ออน จั๊สท โฮลดิง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time But I Know With You I’d Just I Can’t Restore My Time
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์ บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู อาย จั๊สท ไอ แค็นท เรสโทร์ มาย ไทม์)

I Don’t Know I Don’t Know
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ไอ ด้อนท์ โนว์)
What’s Going On What’s Going On
(ว๊อท โกอิ้ง ออน ว๊อท โกอิ้ง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time You I’d Just Wasting My Time
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์ ยู อาย จั๊สท เวซทิง มาย ไทม์)
I Can’t Keep Oh I Do Yeah
(ไอ แค็นท คี๊พ โอ ไอ ดู เย่)
Holding On
(โฮลดิง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time Cos I Know With You I
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์ คอซ ซาย โนว์ วิธ ยู ไอ)

Now You Know That I Can Live Without You
(นาว ยู โนว์ แดท ไอ แคน ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)
You Should See That It’s Not All About You This Time
(ยู เชิด ซี แดท อิทซ น็อท ดอร์ อะเบ๊าท ยู ดิส ไทม์)
You Played Too Many Games
(ยู เพลย์ ทู เมนอิ เกม)
Now It’s Time To See That I Won’t Waste My Life No Not Me
(นาว อิทซ ไทม์ ทู ซี แดท ไอ ว็อนท เวซท มาย ไล๊ฟ โน น็อท มี)

Now You Think I Don’t Know
(นาว ยู ทริ๊งค ไอ ด้อนท์ โนว์)
What’s Going On
(ว๊อท โกอิ้ง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์)
I Can’t Keep
(ไอ แค็นท คี๊พ)
Holding On
(โฮลดิง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์)

Now You Think I Don’t Know And Just Think That I
(นาว ยู ทริ๊งค ไอ ด้อนท์ โนว์ แอนด์ จั๊สท ทริ๊งค แดท ไอ)
What’s Going On What’s Going On
(ว๊อท โกอิ้ง ออน ว๊อท โกอิ้ง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time Wasting My Time On You Oh Yeah
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์ เวซทิง มาย ไทม์ ออน ยู โอ เย่)
I Can’t Keep
(ไอ แค็นท คี๊พ)
Holding On
(โฮลดิง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time But I Know With You I’d Just I Can’t Restore My Time
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์ บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู อาย จั๊สท ไอ แค็นท เรสโทร์ มาย ไทม์)

I Don’t Know I Don’t Know
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ไอ ด้อนท์ โนว์)
What’s Going On What’s Going On
(ว๊อท โกอิ้ง ออน ว๊อท โกอิ้ง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time But I Know With You I’d Just Be Wasting My Time
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์ บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู อาย จั๊สท บี เวซทิง มาย ไทม์)
I Can’t Keep Oh No
(ไอ แค็นท คี๊พ โอ โน)
Holding On
(โฮลดิง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time Cos I Know With You I I Can’t Restore My Time
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์ คอซ ซาย โนว์ วิธ ยู ไอ ไอ แค็นท เรสโทร์ มาย ไทม์)

I Don’t Know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
What’s Going On
(ว๊อท โกอิ้ง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time I Can’t Restore My Time
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์ ไอ แค็นท เรสโทร์ มาย ไทม์)
I Can’t Keep
(ไอ แค็นท คี๊พ)
Holding On
(โฮลดิง ออน)
But I Know With You I Just Keep Wasting My Time Cos I Know With You I
(บั๊ท ไอ โนว์ วิธ ยู ไอ จั๊สท คี๊พ เวซทิง มาย ไทม์ คอซ ซาย โนว์ วิธ ยู ไอ)

I Don’t Know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wasting My Time คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น