เนื้อเพลง Psycho Girl คำอ่านไทย Busted

she’s so weird it scares me
(ชี โซ เวี๊ยด ดิท สแคร์ มี)
i don’t think she likes me.
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ชี ไล๊ค มี)
And thinking of her name is driving insane….
(แอนด์ ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ เนม อีส ดรายวิง อินเซน)

she’s my psycho girl
(ชี มาย ไซโคะ เกิร์ล)
my psycho grilfriend,
(มาย ไซโคะ grilfriend ,)
Everything i say, she takes it the wrong way.
(เอ๊วี่ติง ไอ เซย์ , ชี เท้ค ซิท เดอะ รอง เวย์)
she’s my psycho girl,
(ชี มาย ไซโคะ เกิร์ล ,)
A living nightmare
(อะ ลีฝอิง ไนท์แมร์)
she’s everything i need,
(ชี เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด ,)
but i can’t stand her
(บั๊ท ไอ แค็นท สแทนด์ เฮอ)

i can’t change her thinking,
(ไอ แค็นท เช้งจํ เฮอ ติ้งกิง ,)
but she’s so goodlooking,
(บั๊ท ชี โซ goodlookings ,)
and thinking of her name is driving me insane…
(แอนด์ ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ เนม อีส ดรายวิง มี อินเซน)

she my psycho girl
(ชี มาย ไซโคะ เกิร์ล)
my psycho girlfriend,
(มาย ไซโคะ เกลิลเฟรน ,)
everything i say, she takes it the wrong way.
(เอ๊วี่ติง ไอ เซย์ , ชี เท้ค ซิท เดอะ รอง เวย์)
she’s my psycho girl,
(ชี มาย ไซโคะ เกิร์ล ,)
A living nightmare
(อะ ลีฝอิง ไนท์แมร์)
she’s everything i need
(ชี เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด)
but i can’t stand her
(บั๊ท ไอ แค็นท สแทนด์ เฮอ)

we spent the night in,
(วี ซเพ็นท เดอะ ไน๊ท อิน ,)
we started fighting.
(วี สท๊าร์ท ไฟท์ดิง)
since then its never been the same.
(ซิ๊นซ เด็น อิทซ เน๊เฝ่อร์ บีน เดอะ เซม)

thinking of her name,
(ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ เนม ,)
is driving me insane…
(อีส ดรายวิง มี อินเซน)

she my psycho girl
(ชี มาย ไซโคะ เกิร์ล)
my psycho girlfriend,
(มาย ไซโคะ เกลิลเฟรน ,)
everything i say, she takes it the wrong way.
(เอ๊วี่ติง ไอ เซย์ , ชี เท้ค ซิท เดอะ รอง เวย์)
she’s my psycho girl,
(ชี มาย ไซโคะ เกิร์ล ,)
My living nightmare,
(มาย ลีฝอิง ไนท์แมร์ ,)
she’s everything i need
(ชี เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด)
but i can’t stand her.
(บั๊ท ไอ แค็นท สแทนด์ เฮอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Psycho Girl คำอ่านไทย Busted

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น