เนื้อเพลง Temptations คำอ่านไทย 2Pac

Yo Mo Bee main, drop that sh*t!
(โย โม บี เมน , ดรอพ แดท ฌะ *ที !)

” Heyyyy! Heyy-ayyaahhyy ” — [Erick Sermon] [Redman’s ” Watch Yo’ Nugget ” ]
(” Heyyyy ! Heyy ayyaahhyy ” [ Erick เซอมัน ] [ เรดแมน ” ว๊อทช โย นักเก็ท ” ])
[sample repeats until first verse]
([ แซ๊มเพิ่ล รีพี๊ท อันทิล เฟิร์สท เฝิซ ])

You know what time, boo-yaow
(ยู โนว์ ว๊อท ไทม์ , บู yaow)
I know it’s time for you
(ไอ โนว์ อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู)
So grab one by the hand youknowhatI’msayin
(โซ แกร๊บ วัน บาย เดอะ แฮนด์ youknowhatImsayin)
And uhh, throw up that finger
(แอนด์ อา , โธรว์ อั๊พ แดท fings er)
Ay yo yo yo throw y’all fingers up!
(ไอ โย โย โย โธรว์ ยอล fings ers อั๊พ !)
Thug style baby, Thug style y’know?
(ธัก สไทล์ เบ๊บี้ , ธัก สไทล์ yknow)

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])

Tell me baby are you lonely? Don’t wanna rush ya
(เทลล มี เบ๊บี้ อาร์ ยู โลนลิ ด้อนท์ วอนนา รัช ยา)
I can help ya if ya only, let me touch ya
(ไอ แคน เฮ้ลพ ยา อิ๊ฟ ยา โอ๊นลี่ , เล็ท มี ทั๊ช ยา)
If I’m wrong love tell me, cause I get caught up
(อิ๊ฟ แอม รอง ลัฝ เทลล มี , ค๊อส ไอ เก็ท คอท อั๊พ)
and the life I live is Hell see, I never thought I’d see
(แอนด์ เดอะ ไล๊ฟ ไอ ไล้ฝ อีส เฮ็ลล ซี , ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย ซี)
the day when I would calm down, you ain’t heard
(เดอะ เดย์ เว็น นาย เวิด คาลํม เดาน , ยู เอน เฮิด)
I’ve been known to clown and Get Around, that’s my word
(แอฝ บีน โนน ทู คลาวนํ แอนด์ เก็ท อะราวนฺดฺ , แด้ท มาย เวิร์ด)
See you walkin and you lookin good, yes indeed
(ซี ยู วอคกิน แอนด์ ยู ลุคกิน กู๊ด , เย็ซ อินดี๊ด)
Got a body like a sex fiend, you’re killin me
(ก็อท ดา บ๊อดี้ ไล๊ค เก เซ็กซ ฟีนด , ยัวร์ คิลลิน มี)
witcha attitude to match right, don’t be phony
(วิทชา แอ๊ททิจูด ทู แหมทช์ ไร๊ท , ด้อนท์ บี โฟนี)
cause I hate when you act like, you don’t know me
(ค๊อส ไอ เฮท เว็น ยู แอ๊คท ไล๊ค , ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
I’ve be stressin in the spotlight, I want the fame
(แอฝ บี สเตสซิน อิน เดอะ สปอทไลท์ , ไอ ว้อนท เดอะ เฟม)
but the industry’s a lot like, a crap game
(บั๊ท ดิ อิ๊นดัสทรี่ ซา ล็อท ไล๊ค , อะ แครพ เกม)
Ain’t no time for commitment, I gotta go
(เอน โน ไทม์ ฟอร์ ค็อมมีทเม็นท , ไอ กอททะ โก)
Can’t be wit you every minute miss, another show
(แค็นท บี วิท ยู เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท มิซ , อะน๊าเทร่อร์ โชว์)
And even though I’m known for my one night stand
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ แอม โนน ฟอร์ มาย วัน ไน๊ท สแทนด์)
I wanna be an honest man, but temptations go…
(ไอ วอนนา บี แอน อ๊อนเน็สท แมน , บั๊ท เทมเทฌัน โก)

” Heyyyy! Heyy-ayyaahhyy ” — [Erick Sermon] [Redman’s ” Watch Yo’ Nugget ” ]
(” Heyyyy ! Heyy ayyaahhyy ” [ Erick เซอมัน ] [ เรดแมน ” ว๊อทช โย นักเก็ท ” ])
[sample repeats until second verse]
([ แซ๊มเพิ่ล รีพี๊ท อันทิล เซ๊คคั่น เฝิซ ])

Throw up the finger!
(โธรว์ อั๊พ เดอะ fings er !)
And all my homies go..
(แอนด์ ออล มาย โฮมี โก)
Throw them the finger!
(โธรว์ เด็ม เดอะ fings er !)
Ya know what baby it’s like
(ยา โนว์ ว๊อท เบ๊บี้ อิทซ ไล๊ค)

[singing]
([ ซิง อิง ])
I know you’ve been searchin for someone
(ไอ โนว์ ยู๊ฟ บีน เสริทชิน ฟอร์ ซัมวัน)
To make you happy, and get the job done
(ทู เม้ค ยู แฮ๊พพี่ , แอนด์ เก็ท เดอะ จ๊อบ ดัน)
You say you need it, a man with money
(ยู เซย์ ยู นี๊ด ดิท , อะ แมน วิธ มั๊นนี่)
But I can’t be there, and will you still care
(บั๊ท ไอ แค็นท บี แดร์ , แอนด์ วิล ยู สทิลล แคร์)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

Will I cheat or will I be committed, heaven knows
(วิล ไอ ชี๊ท ออ วิล ไอ บี คอมมิดเดด , เฮ๊ฝเฝ่น โนว์)
Gettin weak and I wanna hit it, so here I go
(เกดดิน วี๊ค แอนด์ ดาย วอนนา ฮิท ดิธ , โซ เฮียร ไอ โก)
in my ride and I’m all in, gettin high
(อิน มาย ไรด์ แอนด์ แอม ออล อิน , เกดดิน ไฮฮ)
I can hear the people callin, I’m passin by
(ไอ แคน เฮียร เดอะ พี๊เพิ่ล คอลลิน , แอม passin บาย)
Everybody knows I’m ball-in, and to God
(เอวี่บอดี้ โนว์ แอม บอล อิน , แอนด์ ทู ก๊อด)
Gotta keep myself from fall-in, but it’s hard
(กอททะ คี๊พ ไมเซลฟ ฟรอม ฟอลล์ อิน , บั๊ท อิทซ ฮาร์ด)
All the cuties know I’m under pressure, what do I do
(ออล เดอะ คิวดี โนว์ แอม อั๊นเด้อร พเรฌเออะ , ว๊อท ดู ไอ ดู)
Gettin shaky when she pull the dress up, and say it’s cool
(เกดดิน เฌคอิ เว็น ชี พูลล เดอะ เดรส อั๊พ , แอนด์ เซย์ อิทซ คูล)
Should I stroke or should I wait a while, you decide
(เชิด ดาย ซโตรก ออ เชิด ดาย เว้ท ดา ไวล์ , ยู ดีไซด์)
If you tell me that you don’t want it, that’s a lie
(อิ๊ฟ ยู เทลล มี แดท ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , แด้ท ซา ไล)
Move close and let me whisper, some dirty words
(มู๊ฝ โคลส แอนด์ เล็ท มี วิสเพ่อร์ , ซัม เดอทิ เวิร์ด)
in your ears as I kiss ya, on every curve
(อิน ยุร เอียร แอส ซาย คิซ ยา , ออน เอ๊เฝอร์รี่ เคอร์ฟ)
Slow down baby don’t rush, I like it slow
(สโลว์ เดาน เบ๊บี้ ด้อนท์ รัช , ไอ ไล๊ค อิท สโลว์)
Can’t hold it any longer, so let it go
(แค็นท โฮลด์ ดิท เอ๊นี่ ลองเงอ , โซ เล็ท ดิธ โก)
Open the gates, do you wanna fall up in heaven
(โอ๊เพ่น เดอะ เกท , ดู ยู วอนนา ฟอลล์ อั๊พ อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Don’t worry, I let myself in, all I heard was…
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ , ไอ เล็ท ไมเซลฟ อิน , ออล ไอ เฮิด วอส)

” Heyyyy! Heyy-ayyaahhyy ” — [Erick Sermon] [Redman’s ” Watch Yo’ Nugget ” ]
(” Heyyyy ! Heyy ayyaahhyy ” [ Erick เซอมัน ] [ เรดแมน ” ว๊อทช โย นักเก็ท ” ])
[sample repeats until third verse]
([ แซ๊มเพิ่ล รีพี๊ท อันทิล เทริ๊ด เฝิซ ])

Give em the finger!
(กี๊ฝ เอ็ม เดอะ fings er !)
All my homies go..
(ออล มาย โฮมี โก)
Throw your fingers up!
(โธรว์ ยุร fings ers อั๊พ !)
That’s just the Thug in me girl, you know
(แด้ท จั๊สท เดอะ ธัก อิน มี เกิร์ล , ยู โนว์)
Peep out all my homies, y’know, it’s like
(พีพ เอ๊าท ดอร์ มาย โฮมี , yknow , อิทซ ไล๊ค)

[singing]
([ ซิง อิง ])
I know you’ve been searchin for someone
(ไอ โนว์ ยู๊ฟ บีน เสริทชิน ฟอร์ ซัมวัน)
To make you happy, and get the job done
(ทู เม้ค ยู แฮ๊พพี่ , แอนด์ เก็ท เดอะ จ๊อบ ดัน)
You say you need it, a man with money
(ยู เซย์ ยู นี๊ด ดิท , อะ แมน วิธ มั๊นนี่)
But I can’t be there, and will you still care
(บั๊ท ไอ แค็นท บี แดร์ , แอนด์ วิล ยู สทิลล แคร์)

[Verse Three:]
([ เฝิซ ทรี : ])

A lot of people think it’s easy, to settle down
(อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล ทริ๊งค อิทซ อีสอิ , ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน)
Got a woman that’ll please me, in every town
(ก็อท ดา วู๊แม่น แธดิล พลีซ มี , อิน เอ๊เฝอร์รี่ ทาวน์)
I don’t wanna but I gotta do it, the temptation
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บั๊ท ไอ กอททะ ดู อิท , เดอะ เทมเทฌัน)
got me ready to release the fluid, sensation
(ก็อท มี เร๊ดี้ ทู รีลี๊ส เดอะ ฟลู๊อิด , เซ็นเซฌัน)
sit down and conversate like you know me, take my hand
(ซิท เดาน แอนด์ conversate ไล๊ค ยู โนว์ มี , เท้ค มาย แฮนด์)
Cause even Thugs get lonely, understand
(ค๊อส อี๊เฝ่น ธัก เก็ท โลนลิ , อั๊นเด้อรสแทนด)
Even the hardest of my homies need attention
(อี๊เฝ่น เดอะ ฮาร์เดท อ็อฝ มาย โฮมี นี๊ด แอ็ทเทนฌัน)
Catch you blowin up the telephone, reminiscin
(แค็ทช ยู โบลวิน อั๊พ เดอะ เท๊ลเลโฟน , reminiscin)
I wanna take you to the movies, and the park
(ไอ วอนนา เท้ค ยู ทู เดอะ มูวี่ , แอนด์ เดอะ พาร์ค)
Let’s find a spot for you to do me, in the dark
(เล็ท ไฟนด์ อะ สพอท ฟอร์ ยู ทู ดู มี , อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Now that it’s passion, hold me tight
(นาว แดท อิทซ แพ๊ชชั่น , โฮลด์ มี ไท๊ท)
Don’t need lights, I can see you by the moonlight
(ด้อนท์ นี๊ด ไล๊ท , ไอ แคน ซี ยู บาย เดอะ มูนไลท์)
I know your man ain’t lovin you right
(ไอ โนว์ ยุร แมน เอน ลัฝวิน ยู ไร๊ท)
You’re lonely and depressed you need a Thug in your life
(ยัวร์ โลนลิ แอนด์ ดีเพรส ยู นี๊ด อะ ธัก อิน ยุร ไล๊ฟ)
Enough talkin, you want me to leave, I’ll get to walkin
(อีน๊าฟ ทอคกิ่น , ยู ว้อนท มี ทู ลี๊ฝ , อิลล เก็ท ทู วอคกิน)
See you later, cause baby I’m a player, and all I heard was
(ซี ยู เลทเออะ , ค๊อส เบ๊บี้ แอม มา เพย์เยอร์ , แอนด์ ออล ไอ เฮิด วอส)

” Heyyyy! Heyy-ayyaahhyy ” — [Erick Sermon] [Redman’s ” Watch Yo’ Nugget ” ]
(” Heyyyy ! Heyy ayyaahhyy ” [ Erick เซอมัน ] [ เรดแมน ” ว๊อทช โย นักเก็ท ” ])
[sample repeats until the end]
([ แซ๊มเพิ่ล รีพี๊ท อันทิล ดิ เอ็นด ])

Give em the finger
(กี๊ฝ เอ็ม เดอะ fings er)
And all my homies go.. yo this how we gonna do this in the nine-trey y’know?
(แอนด์ ออล มาย โฮมี โก โย ดิส ฮาว วี กอนนะ ดู ดิส ซิน เดอะ ไนน เทรย์ yknow)
Throw your fingers up
(โธรว์ ยุร fings ers อั๊พ)
Y’know? They gonna peep this, this how we run game on you
(Yknow เด กอนนะ พีพ ดิส , ดิส ฮาว วี รัน เกม ออน ยู)

[singing]
([ ซิง อิง ])
Everybody, heyy, alright
(เอวี่บอดี้ , heyy , ออลไร๊ท)
Heyy, heyyyeah, heyyyayyy, ohh
(Heyy , heyyyeah , heyyyayyy , โอ้)

[2Pac]
([ 2Pac ])
All my n*ggaz go
(ออล มาย เอ็น *ggaz โก)
Uptown in the
(อั๊พทาวน์ อิน เดอะ)
Give em the finger!
(กี๊ฝ เอ็ม เดอะ fings er !)
Throw your hands up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ)
Give em the finger!
(กี๊ฝ เอ็ม เดอะ fings er !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Temptations คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น