เนื้อเพลง Ghosttown คำอ่านไทย Madonna

Maybe it was all too much
(เมบี อิท วอส ซอร์ ทู มัช)
Too much for a man to take
(ทู มัช ฟอ รา แม็น ทู เทค)
Everything’s bound to break
(เอ๊วี่ติง เบานด ทู บเรค)
Sooner or later, sooner or later
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ , ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)

You’re all that I can trust
(ยัวร์ ออล แดท ไอ แค็น ทรัซท)
Facing the darkest days
(เฟซอิง เดอะ ดาร์คเนท เด)
Everyone ran away
(เอ๊วี่วัน แร็น อะเว)
We’re gonna stay here, we’re gonna stay here
(เวอ กอนนะ ซเท เฮียร , เวีย กอนนะ ซเท เฮียร)

Ah, ah
(อา , อา)
I know you’re scared tonight
(ไอ โน ยัวร์ ซคา ทุไนท)
Ah, ah
(อา , อา)
I’ll never leave your side
(อิล เนฝเออะ ลีฝ ยุร ไซด)

When it all falls, when it all falls down
(ฮเว็น หนิด ออล ฟอล , ฮเว็น หนิด ออล ฟอล เดาน)
I’ll be your fire when the lights go out
(อิล บี ยุร ไฟร ฮเว็น เดอะ ไลท โก เอาท)
When there’s no one, no one else around
(ฮเว็น แฑ โน วัน , โน วัน เอ็ลซ อะเรานด)
We’ll be two souls in a ghosttown
(เว็ล บี ทู โซล ซิน อะ โกร๊สทราว)

When the world gets cold, I’ll be your cover
(ฮเว็น เดอะ เวิลด เก็ท โคลด , อิล บี ยุร คัฝเออะ)
Let’s just hold onto each other
(เล็ท จัซท โฮลด ออนทู อีช อัฑเออะ)
When it all falls, when it all falls down
(ฮเว็น หนิด ออล ฟอล , ฮเว็น หนิด ออล ฟอล เดาน)
We’ll be two souls in a ghosttown
(เว็ล บี ทู โซล ซิน อะ โกร๊สทราว)

Tell me how we got this far
(เท็ล มี เฮา วี ก็อท ที ฟา)
Every man for himself
(เอฝริ แม็น ฟอ ฮิมเซลฟ)
Everything’s gone to hell
(เอ๊วี่ติง กอน ทู เฮ็ล)
We gotta stay strong, we’re gonna hold on
(วี กอททะ ซเท ซทร็อง , เวีย กอนนะ โฮลด ออน)

This world has turned to dust
(ที เวิลด แฮ็ส เทิน ทู ดัซท)
All we’ve got left is love
(ออล หวีบ ก็อท เล็ฟท อีส ลัฝ)
Might as well start with us
(ไมท แอ็ส เว็ล ซทาท วิฑ อัซ)
Singing a new song, something to build on
(ซิงกิง อะ นยู ซ็อง , ซัมติง ทู บิลด ออน)
[adsense]
Ah, ah
(อา , อา)
I know you’re scared tonight
(ไอ โน ยัวร์ ซคา ทุไนท)
Ah, ah
(อา , อา)
I’ll never leave your side
(อิล เนฝเออะ ลีฝ ยุร ไซด)

When it all falls, when it all falls down
(ฮเว็น หนิด ออล ฟอล , ฮเว็น หนิด ออล ฟอล เดาน)
I’ll be your fire when the lights go out
(อิล บี ยุร ไฟร ฮเว็น เดอะ ไลท โก เอาท)
When there’s no one, no one else around
(ฮเว็น แฑ โน วัน , โน วัน เอ็ลซ อะเรานด)
We’ll be two souls in a ghosttown
(เว็ล บี ทู โซล ซิน อะ โกร๊สทราว)

When the world gets cold, I’ll be your cover
(ฮเว็น เดอะ เวิลด เก็ท โคลด , อิล บี ยุร คัฝเออะ)
Let’s just hold onto each other
(เล็ท จัซท โฮลด ออนทู อีช อัฑเออะ)
When it all falls, when it all falls down
(ฮเว็น หนิด ออล ฟอล , ฮเว็น หนิด ออล ฟอล เดาน)
We’ll be two souls in a ghosttown
(เว็ล บี ทู โซล ซิน อะ โกร๊สทราว)

I know we’re alright
(ไอ โน เวีย ออลไร๊ท)
‘Cause we’ll never be alone in this mad mad, in this mad mad world
(คอส เว็ล เนฝเออะ บี อะโลน อิน ที แม็ด แม็ด , อิน ที แม็ด แม็ด เวิลด)
Even with no light
(อีเฝ็น วิฑ โน ไลท)
We’re gonna shine like gold in this mad mad, in this mad mad world
(เวอ กอนนะ ไฌน ไลค โกลด อิน ที แม็ด แม็ด , อิน ที แม็ด แม็ด เวิลด)

When it all falls, when it all falls down
(ฮเว็น หนิด ออล ฟอล , ฮเว็น หนิด ออล ฟอล เดาน)
I’ll be your fire when the lights go out
(อิล บี ยุร ไฟร ฮเว็น เดอะ ไลท โก เอาท)
When there’s no one, no one else around
(ฮเว็น แฑ โน วัน , โน วัน เอ็ลซ อะเรานด)
We’ll be two souls in a ghosttown
(เว็ล บี ทู โซล ซิน อะ โกร๊สทราว)

When it all falls, when it all falls down
(ฮเว็น หนิด ออล ฟอล , ฮเว็น หนิด ออล ฟอล เดาน)
I’ll be your fire when the lights go out
(อิล บี ยุร ไฟร ฮเว็น เดอะ ไลท โก เอาท)
When there’s no one, no one else around
(ฮเว็น แฑ โน วัน , โน วัน เอ็ลซ อะเรานด)
We’ll be two souls in a ghosttown
(เว็ล บี ทู โซล ซิน อะ โกร๊สทราว)

When the world gets cold, I’ll be your cover
(ฮเว็น เดอะ เวิลด เก็ท โคลด , อิล บี ยุร คัฝเออะ)
Let’s just hold onto each other
(เล็ท จัซท โฮลด ออนทู อีช อัฑเออะ)
When it all falls, when it all falls down
(ฮเว็น หนิด ออล ฟอล , ฮเว็น หนิด ออล ฟอล เดาน)
We’ll be two souls in a ghosttown
(เว็ล บี ทู โซล ซิน อะ โกร๊สทราว)
When it all falls, when it all falls down
(ฮเว็น หนิด ออล ฟอล , ฮเว็น หนิด ออล ฟอล เดาน)
We’ll be two souls in a ghosttown
(เว็ล บี ทู โซล ซิน อะ โกร๊สทราว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghosttown คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น