เนื้อเพลง Nothin But Love คำอ่านไทย 2Pac

Straight outta Oakland, California where we spark it on ya
(สเทร๊ท เอ๊าตา โอคแรน , แคลิฟอร์เนีย แวร์ วี สพ๊าร์ค อิท ออน ยา)
Give a shout out to my partners in the darkest corners
(กี๊ฝ อะ เช๊าท เอ๊าท ทู มาย พาร์ทเน่อร์ ซิน เดอะ ดาร์คเนท ค๊อร์เน่อร์)
I remember drinkin Hennesey, smokin weed
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ดริงคิน Hennesey , สโมกิน วี)
Fantasize about the things we’d grow to be
(แฟนทาซาย อะเบ๊าท เดอะ ทริง เอส เว็ด โกรว์ ทู บี)
Had a partner named Snoop, loved to clown a stank
(แฮ็ด อะ พาร์ทเน่อร์ เนม ซนูพ , ลัฝ ทู คลาวนํ อะ ซแท็งค)
Smoke a pound a day, commenced to down a drank
(สโม๊ค เก เพานด อะ เดย์ , คอมเม๊นซํ ทู เดาน อะ ดแร็งค)
Shooting craps in the alley til they chased us off
(ชูดดิง แครพ ซิน ดิ แอลลิ ทิล เด เชส อัซ ออฟฟ)
Pour a little for my homies but don’t waste it all
(พาว รา ลิ๊ทเทิ่ล ฟอร์ มาย โฮมี บั๊ท ด้อนท์ เวซท อิท ดอร์)
Oooohweee, who popped that coochie best?
(Oooohweee , ฮู พอพทฺ แดท คู๊ดฉี่ เบ๊สท์)
On my tattooed chest is where the hoochies rest
(ออน มาย แท๊ททู เชสทํ อีส แวร์ เดอะ ฮูชีด เรสท)
Having house parties in a crowded spot
(แฮฝวิ่ง เฮ้าส พาร์ที ซิน อะ คราวดํ สพอท)
And you can tell it’s hot, they talk loud a lot
(แอนด์ ยู แคน เทลล อิทซ ฮอท , เด ท๊อล์ค เลาด อะ ล็อท)
Everybody wanna dance when the slow jam come
(เอวี่บอดี้ วอนนา แด๊นซ์ เว็น เดอะ สโลว์ แจม คัม)
Lookin dumb, cause you waitin for your chance to hump
(ลุคกิน ดัมบ , ค๊อส ยู เว๊ทดิน ฟอร์ ยุร แช้นซํ ทู ฮัมพ)
Straight grindin, everybody havin fun
(สเทร๊ท กรี๊ดอิน , เอวี่บอดี้ เฮฝวิน ฟัน)
And it’s cool til a fool pull a loaded gun
(แอนด์ อิทซ คูล ทิล อะ ฟูล พูลล อะ โหลด กัน)
Cause another dude kicked his Bacardi over
(ค๊อส อะน๊าเทร่อร์ ดยูด คิ๊ค ฮิส เบคาดี โอ๊เฝ่อร)
He had to act a fool now the party’s over
(ฮี แฮ็ด ทู แอ๊คท ดา ฟูล นาว เดอะ พ๊าร์ที่ โอ๊เฝ่อร)
Gun shots rang like it’s thunder
(กัน ฌ็อท แร็ง ไล๊ค อิทซ ธั๊นเด้อร์)
And everybody bum rushing and I’m rushing to get a number
(แอนด์ เอวี่บอดี้ บัม รูซชิง แอนด์ แอม รูซชิง ทู เก็ท ดา นั๊มเบ้อร์)
Says she got a man but she’s lying
(เซย์ ชี ก็อท ดา แมน บั๊ท ชี ลายยิง)
Why? I seen her talking to this other guy and..
(วาย ไอ ซีน เฮอ ทอคอิง ทู ดิส อ๊อเธ่อร์ กาย แอนด์)
he’s a dealer so you know she gonna sweat him
(อีส ซา ดีลเออะ โซ ยู โนว์ ชี กอนนะ สเว็ท ฮิม)
I ain’t trippin I just hope he get em, I got nuttin but love
(ไอ เอน ทริพพิน นาย จั๊สท โฮพ ฮี เก็ท เอ็ม , ไอ ก็อท นัทดิน บั๊ท ลัฝ)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
[singers] Ain’t got nuttin but love for ya
([ ซิง ers ] เอน ก็อท นัทดิน บั๊ท ลัฝ ฟอร์ ยา)
[2Pac] I’m down for yours, nuttin but love
([ 2Pac ] แอม เดาน ฟอร์ ยุร , นัทดิน บั๊ท ลัฝ)
[repeat 4X]
([ รีพี๊ท 4X ])

I love to go back, to the block I got my game from
(ไอ ลัฝ ทู โก แบ็ค , ทู เดอะ บล๊อค ไอ ก็อท มาย เกม ฟรอม)
Cause uh, old man still drinkin, his breath still stinkin
(ค๊อส อา , โอลด์ แมน สทิลล ดริงคิน , ฮิส บรี๊ทฺรฺ สทิลล สติงคิน)
He’d love to tell ya what he’s thinkin
(ฮีด ลัฝ ทู เทลล ยา ว๊อท อีส ติ้งกิน)
But I can’t diss him he’s my elder
(บั๊ท ไอ แค็นท ดิซ ฮิม อีส มาย เอลเดอะ)
He been livin here longer what that tell ya?
(ฮี บีน ลีฝอิน เฮียร ลองเงอ ว๊อท แดท เทลล ยา)
And little girls playin double dutch
(แอนด์ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล เพลย์ยิน ดั๊บเบิ้ล ดัช)
Still blush, cause she don’t get in trouble much
(สทิลล บลัฌ , ค๊อส ชี ด้อนท์ เก็ท อิน ทรั๊บเบิ้ล มัช)
It’s uhh, ponytails and barrettes
(อิทซ อา , โพนนี่เทว แซน barrettes)
I gotta make it back home, before the sun decides to set
(ไอ กอททะ เม้ค อิท แบ็ค โฮม , บีฟอร์ เดอะ ซัน ดีไซด์ ทู เซ็ท)
And little boys playin stick ball, quick y’all
(แอนด์ ลิ๊ทเทิ่ล บอย เพลย์ยิน สทิ๊ค บอล , ควิค ยอล)
Get out the street before they hit y’all
(เก็ท เอ๊าท เดอะ สทรีท บีฟอร์ เด ฮิท ยอล)
And as I reminisce, I think about my ghetto bliss
(แอนด์ แอส ซาย ริมมีนิด , ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท มาย เกทโท บลิซ)
And wonder how we came to this
(แอนด์ วั๊นเด้อร ฮาว วี เคม ทู ดิส)
I help an old lady across the street, the cost is free
(ไอ เฮ้ลพ แอน โอลด์ เล๊ดี้ อะคร๊อส เดอะ สทรีท , เดอะ คอสทํ อีส ฟรี)
I can’t take what she offers me
(ไอ แค็นท เท้ค ว๊อท ชี อ๊อฟเฟ่อร์ มี)
And this is how the world could be
(แอนด์ ดิส ซิส ฮาว เดอะ เวิลด เคิด บี)
This is how the world should be
(ดิส ซิส ฮาว เดอะ เวิลด เชิด บี)
Feels good to be back on the streets
(ฟีล กู๊ด ทู บี แบ็ค ออน เดอะ สทรีท)
Cause I know they got love for me, nuttin but love
(ค๊อส ไอ โนว์ เด ก็อท ลัฝ ฟอร์ มี , นัทดิน บั๊ท ลัฝ)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

When I was young I used to want to be a dealer see
(เว็น นาย วอส ยัง ไอ ยู๊ส ทู ว้อนท ทู บี อะ ดีลเออะ ซี)
Cause the gold and cars they appealed to me
(ค๊อส เดอะ โกลด์ แอนด์ คารํ เด แอพพีล ทู มี)
I saw our brothers getting rich slangin crack to folks
(ไอ ซอว์ เอ๊า บร๊าเท่อรํ เกดดดิ้ง ริ๊ช สแลงงิน แคร๊ค ทู โฟล้ค)
And the square’s getting big for these sack of dope
(แอนด์ เดอะ สแควร์ เกดดดิ้ง บิ๊ก ฟอร์ ฑิส แซ๊ค อ็อฝ โดพ)
Started thinking bout a plan to get paid myself
(สท๊าร์ท ติ้งกิง เบาท ดา แพลน ทู เก็ท เพลด ไมเซลฟ)
So I made myself, raised myself
(โซ ไอ เมด ไมเซลฟ , เร้ส ไมเซลฟ)
Til the dealer on the block told me, ” That ain’t cool
(ทิล เดอะ ดีลเออะ ออน เดอะ บล๊อค โทลด มี , ” แดท เอน คูล)
You ain’t meant to slang crack, you a rapper fool ”
(ยู เอน เม็นท ทู ซแล็ง แคร๊ค , ยู อะ แรพเพอ ฟูล “)
I got my game about women from a prostitute
(ไอ ก็อท มาย เกม อะเบ๊าท วีมเอิน ฟรอม มา พร๊อซซิทิ้วท)
And way back used to rap on the block for loot
(แอนด์ เวย์ แบ็ค ยู๊ส ทู แร็พ ออน เดอะ บล๊อค ฟอร์ ลูท)
I tryed to make my way legit, haha
(ไอ ธราย ทู เม้ค มาย เวย์ เลจิท , ฮาฮา)
But it was hard, cause rhymes don’t pay the rent
(บั๊ท ดิธ วอส ฮาร์ด , ค๊อส ไรม ด้อนท์ เพย์ เดอะ เร๊นท)
And uhh, it was funny how I copped out
(แอนด์ อา , อิท วอส ฟันนิ ฮาว ไอ ค๊อพพี่ เอ๊าท)
I couldn’t make it in school, so finally I dropped out
(ไอ คูดซึ่น เม้ค อิท อิน สคูล , โซ ไฟแน็ลลิ ไอ ดร็อพ เอ๊าท)
My family on welfare
(มาย แฟ๊มิลี่ ออน เวลแฟ)
I’m steady thinking, since don’t nobody else care
(แอม สเท๊ดี้ ติ้งกิง , ซิ๊นซ ด้อนท์ โนบอดี้ เอ๊ลส แคร์)
I’m out here on my own
(แอม เอ๊าท เฮียร ออน มาย โอว์น)
At least in jail I have a meal and I wouldn’t be alone
(แอ็ท ลีซท อิน เจล ไอ แฮ็ฝ อะ มีล แอนด์ ดาย วูดดึ่น บี อะโลน)
I’m feelin like a waste, tears rollin down my face
(แอม ฟีลิน ไล๊ค เก เวซท , เทียร์ โรลลิน เดาน มาย เฟซ)
Cause my life is filled with hate
(ค๊อส มาย ไล๊ฟ อีส ฟิลล วิธ เฮท)
Until I looked around me
(อันทิล ไอ ลุ๊ค อะราวนฺดฺ มี)
I saw nothing but family, straight up down for me
(ไอ ซอว์ นัธอิง บั๊ท แฟ๊มิลี่ , สเทร๊ท อั๊พ เดาน ฟอร์ มี)
Panthers, Pimps, Pushers and Thugs
(แพนเธอะ , พิมพ , พูฌเออะ แซน ธัก)
Hey yo, that’s my family tree, I got nuttin but love
(เฮ โย , แด้ท มาย แฟ๊มิลี่ ทรี , ไอ ก็อท นัทดิน บั๊ท ลัฝ)

[chorus repeats for a while w/o 2Pac]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท ฟอร์ รา ไวล์ ดับบิว /โอ 2Pac ])
Oaktown — [singers] ain’t got nuttin but love for ya
(โอ๊กทาว [ ซิง ers ] เอน ก็อท นัทดิน บั๊ท ลัฝ ฟอร์ ยา)
ain’t got nuttin but love for ya [repeats to fade]
(เอน ก็อท นัทดิน บั๊ท ลัฝ ฟอร์ ยา [ รีพี๊ท ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nothin But Love คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น