เนื้อเพลง Name Game คำอ่านไทย Laura Branigan

[Shirley Elliston/Lincoln Chase ]
([ Shirley Elliston/ลินเคิน เชส ])

Come on everybody I say now lets play a game
(คัมมอน เอวี่บอดี้ ไอ เซย์ นาว เล็ท เพลย์ อะ เกม)
I betcha I can make a rhyme, out of anybody’s name
(ไอ เบทชา ไอ แคน เม้ค เก ไรม , เอ๊าท อ็อฝ เอนอิบอดิ เนม)
The first letter of the name I treat it like it wasn’t there
(เดอะ เฟิร์สท เล็ทเท่อร์ อ็อฝ เดอะ เนม ไอ ทรี๊ท ดิธ ไล๊ค อิท วอสซึ้น แดร์)
But a ‘B’ or an ‘F’ or an ‘M’ will appear
(บั๊ท ดา บี ออ แอน เอฟ ออ แอน เอ็ม วิล แอพเพียร์)
And then I say ” Bo ” add a ‘B’ then I say the name
(แอนด์ เด็น นาย เซย์ ” โบ ” แอ๊ด อะ บี เด็น นาย เซย์ เดอะ เนม)
Then ” Bonana Fanna ” and ” Foe ”
(เด็น ” Bonana Fanna ” แอนด์ ” โฟ “)
And then I say the name again with an ‘F’ very plain
(แอนด์ เด็น นาย เซย์ เดอะ เนม อะเกน วิธ แอน เอฟ เฝ๊รี่ เพลน)
then a ” Fee Fi ” and ” Mo ”
(เด็น อะ ” ฟี ฟาย ” แอนด์ ” โม “)
And then I say the name again with an ‘M’ this time
(แอนด์ เด็น นาย เซย์ เดอะ เนม อะเกน วิธ แอน เอ็ม ดิส ไทม์)
And there isn’t any name that I can’t rhyme
(แอนด์ แดร์ อีสซึ่น เอ๊นี่ เนม แดท ไอ แค็นท ไรม)

O.K. Let’s do Tony!
(โอ เค เล็ท ดู โทนี่ !)
Tony, Tony Bo-Bony Bonana Fanna Fo-Fony Fee-Fi-Mo Mony
(โทนี่ , โทนี่ โบ โบนอิ Bonana Fanna โฟ Fony ฟี ฟาย โม โมนี่)
Tony
(โทนี่)
Now was good Let’s try Katie!
(นาว วอส กู๊ด เล็ท ธราย Katie !)
Katie Katie Bo-Batie Bonana Fanna Fo-Fatie Fee-Fi- Mo Matie
(Katie Katie โบ Batie Bonana Fanna โฟ Fatie ฟี ฟาย โม Matie)
Katie
(Katie)
But if the first two letters are ever the same
(บั๊ท อิ๊ฟ เดอะ เฟิร์สท ทู เล็ทเท่อร์ แซร์ เอ๊เฝ่อร์ เดอะ เซม)
You drop them both then say the name
(ยู ดรอพ เด็ม โบทรฺ เด็น เซย์ เดอะ เนม)
Like Bob, Bob drop the ‘B’ Bo-Ob
(ไล๊ค บ็อบ , บ็อบ ดรอพ เดอะ บี โบ Ob)
Or Hugh Hugh drop the ‘H’ go ” Oooo ”
(ออ ฮีอิว ฮีอิว ดรอพ เดอะ เฮส โก ” อู้ “)
Mary, Mary, drop the ‘M’s Mo-Ary
(แมริ , แมริ , ดรอพ เดอะ เอมสฺ โม Ary)
That’s the only rule that is contrary
(แด้ท ดิ โอ๊นลี่ รูล แดท อีส คอนทเระริ)

O.K. everybody
(โอ เค เอวี่บอดี้)
Now say Bo, Bo!
(นาว เซย์ โบ , โบ !)
Now Tony with a B, Bony!
(นาว โทนี่ วิธ อะ บี , โบนอิ !)
Now Bonana Fanna Fo, Bonana Fanna Fo!
(นาว Bonana Fanna โฟ , Bonana Fanna โฟ !)
Then you say the name again with an ‘F’ very plain, Fony!
(เด็น ยู เซย์ เดอะ เนม อะเกน วิธ แอน เอฟ เฝ๊รี่ เพลน , Fony !)
Then a Fee Fi and a Mo Fee-Fi and Mo!
(เด็น อะ ฟี ฟาย แอนด์ อะ โม ฟี ฟาย แอนด์ โม !)
Then you say the name with an ‘M’ this time, Mony!
(เด็น ยู เซย์ เดอะ เนม วิธ แอน เอ็ม ดิส ไทม์ , โมนี่ !)
There isn’t any name that I can’t rhyme
(แดร์ อีสซึ่น เอ๊นี่ เนม แดท ไอ แค็นท ไรม)

Let’s do Doug!
(เล็ท ดู Doug !)
Doug, Doug Bo-Boug Bonana Fanna Fo-Foug Fee-Fi-Mo Moug
(Doug , Doug โบ Boug Bonana Fanna โฟ Foug ฟี ฟาย โม Moug)
Doug
(Doug)
Now you got it, Joanie!
(นาว ยู ก็อท ดิธ , Joanie !)
Joanie, Joanie Bo-Bonie Bonana Fanna Fo-Fonie Fee-Fi-Mo Monie
(Joanie , Joanie โบ Bonie Bonana Fanna โฟ Fonie ฟี ฟาย โม Monie)
Joanie
(Joanie)
A little trick with Rick!
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทริ๊ค วิธ ริค !)
Rick, Rick Bo-Bick Bonana Fanna Fo-Fick Fee-Fi-Mo Mick
(ริค , ริค โบ Bick Bonana Fanna โฟ Fick ฟี ฟาย โม มิก)

But if the first two letters are ever the same
(บั๊ท อิ๊ฟ เดอะ เฟิร์สท ทู เล็ทเท่อร์ แซร์ เอ๊เฝ่อร์ เดอะ เซม)
You drop them both then say the name
(ยู ดรอพ เด็ม โบทรฺ เด็น เซย์ เดอะ เนม)
Like Bob, Bob drop the ‘B’ Bo-Ob
(ไล๊ค บ็อบ , บ็อบ ดรอพ เดอะ บี โบ Ob)
Or Hugh Hugh drop the ‘H’ go ” Oooo ”
(ออ ฮีอิว ฮีอิว ดรอพ เดอะ เฮส โก ” อู้ “)
Mary, Mary, drop the ‘M’s Mo-Ary
(แมริ , แมริ , ดรอพ เดอะ เอมสฺ โม Ary)
That’s the only rule that is contrary
(แด้ท ดิ โอ๊นลี่ รูล แดท อีส คอนทเระริ)

O.K. everybody
(โอ เค เอวี่บอดี้)
Let’s try David!
(เล็ท ธราย เดหวิด !)
David, David Bo-Bavid Bonana Fanna Fo-Favid Fee-Fi-Mo Mavid
(เดหวิด , เดหวิด โบ Bavid Bonana Fanna โฟ Favid ฟี ฟาย โม Mavid)
David
(เดหวิด)
That was great, try Larry!
(แดท วอส เกรท , ธราย ลาร์ลี่ !)
Larry, Larry Bo-Barry Bonana Fanna Fo-Farry Fee-Fi-Mo Marry
(ลาร์ลี่ , ลาร์ลี่ โบ บาร์รี่ Bonana Fanna โฟ Farry ฟี ฟาย โม แม๊ร์รี่)
Larry
(ลาร์ลี่)
Ok, now try Linda!
(โอเค , นาว ธราย ลินดา !)
Linda, Linda Bo-Binda Bonana Fanna Fo-Finda Fee-Fi-Mo Minda
(ลินดา , ลินดา โบ Binda Bonana Fanna โฟ Finda ฟี ฟาย โม Minda)
Linda
(ลินดา)
A little trick with Nick
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทริ๊ค วิธ นิค)
Nick, Nick Bo-Bick Bonana Fanna Fo-Fick Fee-Fi-Mo Mick
(นิค , นิค โบ Bick Bonana Fanna โฟ Fick ฟี ฟาย โม มิก)
Nick
(นิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Name Game คำอ่านไทย Laura Branigan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น