เนื้อเพลง He’s All Over Me คำอ่านไทย Whitney Houston

Oh he’s all
(โอ อีส ซอร์)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
He’s keeping me alive
(อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
He’s keeping me alive
(อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
And he’s keeping me alive
(แอนด์ อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
The Lord is keeping me alive
(เดอะ หลอร์ด อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
I know he’s
(ไอ โนว์ อีส)
He’s keeping me alive
(อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
Chorus:
(ค๊อรัส :)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
He’s all in my mind right now
(อีส ซอร์ อิน มาย ไมนด์ ไร๊ท นาว)
And he’s keeping me alive
(แอนด์ อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
And he’s keeping me alive
(แอนด์ อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
And he’s keeping me alive
(แอนด์ อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
Yes he is
(เย็ซ ฮี อีส)
I know the Lord he is
(ไอ โนว์ เดอะ หลอร์ด ฮี อีส)
He’s keeping me alive
(อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
Oh, yes he is, yeah
(โอ , เย็ซ ฮี อีส , เย่)

He’s in my hands
(อีส ซิน มาย แฮนด์)
He’s in my feet
(อีส ซิน มาย ฟีท)
I can hardly keep my seat
(ไอ แคน ฮาดลิ คี๊พ มาย ซีท)
He’s in my spirit and my soul
(อีส ซิน มาย สพีหริท แอนด์ มาย โซล)
I will never grow old
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ โกรว์ โอลด์)
He’s in my heart
(อีส ซิน มาย ฮาร์ท)
He’s in my mind
(อีส ซิน มาย ไมนด์)
I am glad am I
(ไอ แอ็ม แกล๊ด แอ็ม ไอ)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
The Lord is keeping me alive
(เดอะ หลอร์ด อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
I know he is keeping me alive
(ไอ โนว์ ฮี อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
He’s keeping me alive
(อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)

Like the Hebrew boys
(ไล๊ค เดอะ ฮีบรู บอย)
Thrown in the fiery furnace
(ธโรน อิน เดอะ ไฟริ เฟอนิซ)
See everybody thought it was over for them
(ซี เอวี่บอดี้ ธอท ดิธ วอส โอ๊เฝ่อร ฟอร์ เด็ม)
But the Lord brought them out on time
(บั๊ท เดอะ หลอร์ด บรอท เด็ม เอ๊าท ออน ไทม์)
He’s the firm foundation
(อีส เดอะ เฟิร์ม เฟานเดฌัน)
The God of all creation
(เดอะ ก๊อด อ็อฝ ออล คริเอฌัน)
There’s nothing that he won’t do for you
(แดร์ นัธอิง แดท ฮี ว็อนท ดู ฟอร์ ยู)
You can trust him, he’ll see you through
(ยู แคน ทรัสท ฮิม , เฮ็ลล ซี ยู ทรู)

Repeat Chorus
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

I want to tell you again
(ไอ ว้อนท ทู เทลล ยู อะเกน)
Like the Hebrew boys
(ไล๊ค เดอะ ฮีบรู บอย)
They were thrown in the fiery furnace
(เด เวอ ธโรน อิน เดอะ ไฟริ เฟอนิซ)
Everybody thought it was over for them
(เอวี่บอดี้ ธอท ดิธ วอส โอ๊เฝ่อร ฟอร์ เด็ม)
But the Lord brought them out on time
(บั๊ท เดอะ หลอร์ด บรอท เด็ม เอ๊าท ออน ไทม์)
He’s the firm foundation
(อีส เดอะ เฟิร์ม เฟานเดฌัน)
The God of all creation
(เดอะ ก๊อด อ็อฝ ออล คริเอฌัน)
There’s nothing that he won’t do for you
(แดร์ นัธอิง แดท ฮี ว็อนท ดู ฟอร์ ยู)
If you trust him he’ll see you through
(อิ๊ฟ ยู ทรัสท ฮิม เฮ็ลล ซี ยู ทรู)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
And he’s keeping me alive
(แอนด์ อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
The boy
(เดอะ บอย)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
And he’s keeping me alive
(แอนด์ อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
And he’d keeping me alive
(แอนด์ ฮีด คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
All over me
(ออล โอ๊เฝ่อร มี)
And he’s keeping me alive
(แอนด์ อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
My Lord is keeping me alive
(มาย หลอร์ด อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
I know the Lord is keeping me alive
(ไอ โนว์ เดอะ หลอร์ด อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
I know he is keeping me alive
(ไอ โนว์ ฮี อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)

He’s in my hands and in my feet
(อีส ซิน มาย แฮนด์ แซน อิน มาย ฟีท)
I can hardly keep my seat
(ไอ แคน ฮาดลิ คี๊พ มาย ซีท)
He’s in my spirit and my soul
(อีส ซิน มาย สพีหริท แอนด์ มาย โซล)
I will never ever grow old
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ โกรว์ โอลด์)
He’s in my heart and in my mind
(อีส ซิน มาย ฮาร์ท แอนด์ อิน มาย ไมนด์)
I’m glad he’s mine
(แอม แกล๊ด อีส ไมน์)
He’s on the right on the left
(อีส ออน เดอะ ไร๊ท ออน เดอะ เล๊ฟท)
Over me over me
(โอ๊เฝ่อร มี โอ๊เฝ่อร มี)
On the front and the back
(ออน เดอะ ฟร๊อนท แอนด์ เดอะ แบ็ค)
On the right on the left
(ออน เดอะ ไร๊ท ออน เดอะ เล๊ฟท)
Over me over me
(โอ๊เฝ่อร มี โอ๊เฝ่อร มี)
On the front and the back
(ออน เดอะ ฟร๊อนท แอนด์ เดอะ แบ็ค)
On the right on the left
(ออน เดอะ ไร๊ท ออน เดอะ เล๊ฟท)
Yeah yeah
(เย่ เย่)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
He is keeping me alive
(ฮี อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
And he’s keeping me alive
(แอนด์ อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
My Lord is keeping me alive
(มาย หลอร์ด อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
He’s all over me
(อีส ซอร์ โอ๊เฝ่อร มี)
I’m so glad that he is
(แอม โซ แกล๊ด แดท ฮี อีส)
And he’s keeping me alive
(แอนด์ อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
He’s keeping me alive
(อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)
I know he is
(ไอ โนว์ ฮี อีส)
I know the Lord is keeping me
(ไอ โนว์ เดอะ หลอร์ด อีส คีพอิง มี)
He’s keeping me alive
(อีส คีพอิง มี อะไล๊ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง He’s All Over Me คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น