เนื้อเพลง Man on a Wire คำอ่านไทย The Script

Who’d have thought that I’d be here by myself?
(โวด แฮ็ฝ ธอท แดท อาย บี เฮียร ไบ ไมเซลฟ)
Who’d have thought that you’d be bad for my health?
(โวด แฮ็ฝ ธอท แดท ยู บี แบ็ด ฟอ ไม เฮ็ลธ)
Now I know, now I know I’m just a man on a wire
(เนา ไอ โน , เนา ไอ โน แอม จัซท ดา แม็น ออน อะ ไวร)
Who’d have thought about the ’cause and effect?
(โวด แฮ็ฝ ธอท อะเบาท เดอะ คอส แอ็นด เอ็ฟเฟคท)
Yesterday’s love is not tomorrow’s regret
(เยซเทอะดิ ลัฝ อีส น็อท ทุมอโร ริกเรท)
Now I know, now I know I’m just a man on a wire
(เนา ไอ โน , เนา ไอ โน แอม จัซท ดา แม็น ออน อะ ไวร)

No, I can’t look down
(โน , ไอ แค็นท ลุค เดาน)
I’m trying to fight the feeling
(แอม ทไรอิง ทู ไฟท เดอะ ฟีลอิง)
I will fall to the ground
(ไอ วิล ฟอล ทู เดอะ กเรานด)
If I ever see you
(อิฟ ฟาย เอฝเออะ ซี ยู)
‘Cause I feel like I’m walkin’ on a tightrope
(คอส ไอ ฟีล ไลค แอม วอคกิน ออน อะ ดีทายเชิบ)

My heart is in my throat
(ไม ฮาท อีส ซิน ไม ธโรท)
I’m counting on high hopes to get me over you
(แอม เค๊าติง ออน ไฮ โฮพ ทู เก็ท มี โอเฝอะ ยู)
And I’ve got my eyes closed
(แอ็นด อิฝ ก็อท ไม ไอ คโลส)
As long as the wind blows
(แอ็ส ล็อง แอ็ส เดอะ วินด บโล)
I’m counting on high hopes to get me over you, you
(แอม เค๊าติง ออน ไฮ โฮพ ทู เก็ท มี โอเฝอะ ยู , ยู)

‘Cause I’m a man on a wire, on a wire
(คอส แอม มา แม็น ออน อะ ไวร , ออน อะ ไวร)
I’m a man on a wire, on a wire
(แอม มา แม็น ออน อะ ไวร , ออน อะ ไวร)

Who’d have thought I’d see you with someone else?
(โวด แฮ็ฝ ธอท อาย ซี ยู วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ)
Who’d have thought that I’d be in such a mess?
(โวด แฮ็ฝ ธอท แดท อาย บี อิน ซัช อะ เม็ซ)
Now you know, now you know I’m just a man on a wire
(เนา ยู โน , เนา ยู โน แอม จัซท ดา แม็น ออน อะ ไวร)

But I walk that line
(บัท ไอ วอค แดท ไลน)
I try to keep my senses
(ไอ ทไร ทู คีพ ไม เซ็นซ)
Make it to the other side
(เมค อิท ทู ดิ อัฑเออะ ไซด)
I know the consequences
(ไอ โน เดอะ คอนซิคเว็นซ)
and I feel like I’m walkin’ on a tightrope
(แอ็นด ดาย ฟีล ไลค แอม วอคกิน ออน อะ ดีทายเชิบ)
[adsense]
My heart is in my throat
(ไม ฮาท อีส ซิน ไม ธโรท)
I’m counting on high hopes to get me over you
(แอม เค๊าติง ออน ไฮ โฮพ ทู เก็ท มี โอเฝอะ ยู)
And I’ve got my eyes closed
(แอ็นด อิฝ ก็อท ไม ไอ คโลส)
As long as the wind blows
(แอ็ส ล็อง แอ็ส เดอะ วินด บโล)
I’m counting on high hopes to get me over you, you
(แอม เค๊าติง ออน ไฮ โฮพ ทู เก็ท มี โอเฝอะ ยู , ยู)

‘Cause I’m a man on a wire, on a wire
(คอส แอม มา แม็น ออน อะ ไวร , ออน อะ ไวร)
I’m a man on a wire, on a wire
(แอม มา แม็น ออน อะ ไวร , ออน อะ ไวร)
‘Cause I’m a man on a wire, on a wire
(คอส แอม มา แม็น ออน อะ ไวร , ออน อะ ไวร)
‘Cause I’m a man on a wire, on a wire
(คอส แอม มา แม็น ออน อะ ไวร , ออน อะ ไวร)

The higher I get
(เดอะ ไฮเออะ ไอ เก็ท)
The more I miss the ground
(เดอะ โม ไอ มิซ เดอะ กเรานด)
No safety nets
(โน เซพทิ เน็ท)
Now you’re not around
(เนา ยัวร์ น็อท อะเรานด)
I have to keep walking
(ไอ แฮ็ฝ ทู คีพ วอคกิง)
To keep me from falling down
(ทู คีพ มี ฟร็อม ฟ๊อลิง เดาน)
Feels like I’m walkin’ on a tightrope
(ฟีล ไลค แอม วอคกิน ออน อะ ดีทายเชิบ)

My heart is in my throat
(ไม ฮาท อีส ซิน ไม ธโรท)
I’m counting on high hopes to get me over you, you
(แอม เค๊าติง ออน ไฮ โฮพ ทู เก็ท มี โอเฝอะ ยู , ยู)
And I’ve got my eyes closed
(แอ็นด อิฝ ก็อท ไม ไอ คโลส)
As long as the wind blows
(แอ็ส ล็อง แอ็ส เดอะ วินด บโล)
I’m counting on high hopes to get me over you, you
(แอม เค๊าติง ออน ไฮ โฮพ ทู เก็ท มี โอเฝอะ ยู , ยู)

‘Cause I’m a man on a wire, on a wire
(คอส แอม มา แม็น ออน อะ ไวร , ออน อะ ไวร)
I’m a man on a wire, on a wire
(แอม มา แม็น ออน อะ ไวร , ออน อะ ไวร)
‘Cause I’m a man on a wire, on a wire
(คอส แอม มา แม็น ออน อะ ไวร , ออน อะ ไวร)
‘Cause I’m a man on a wire, on a wire
(คอส แอม มา แม็น ออน อะ ไวร , ออน อะ ไวร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Man on a Wire คำอ่านไทย The Script

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น