เนื้อเพลง Spoonful คำอ่านไทย Cream

by Willie Dixon
(บาย วิลลี Dixon)

Could fill spoons full of diamonds,
(เคิด ฟิลล สพูน ฟูล อ็อฝ ได๊ม่อนดํ ,)
Could fill spoons full of gold.
(เคิด ฟิลล สพูน ฟูล อ็อฝ โกลด์)
Just a little spoon of your precious love
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล สพูน อ็อฝ ยุร พรีเชี๊ยส ลัฝ)
Will satisfy my soul.
(วิล แซ๊ททิซไฟ มาย โซล)
Men lies about it.
(เม็น ไล อะเบ๊าท ดิธ)
Some of them cries about it.
(ซัม อ็อฝ เด็ม ไคร อะเบ๊าท ดิธ)
Some of them dies about it.
(ซัม อ็อฝ เด็ม ดาย อะเบ๊าท ดิธ)
Everything’s a-fightin’ about the spoonfull.
(เอ๊วี่ติง เอส ซา ไฟท์ดิน อะเบ๊าท เดอะ spoonfull)
That spoon, that spoon, that spoonfull.
(แดท สพูน , แดท สพูน , แดท spoonfull)
That spoon, that spoon, that spoonfull.
(แดท สพูน , แดท สพูน , แดท spoonfull)
That spoon, that spoon, that spoonfull.
(แดท สพูน , แดท สพูน , แดท spoonfull)
That spoon, that spoon, that spoonfull.
(แดท สพูน , แดท สพูน , แดท spoonfull)
Could fill spoons full of coffee,
(เคิด ฟิลล สพูน ฟูล อ็อฝ คีอฟฟี่ ,)
Could fill spoons full of tea.
(เคิด ฟิลล สพูน ฟูล อ็อฝ ที)
Just a little spoon of your precious love;
(จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล สพูน อ็อฝ ยุร พรีเชี๊ยส ลัฝ 😉
Is that enough for me?
(อีส แดท อีน๊าฟ ฟอร์ มี)
Men lies about it.
(เม็น ไล อะเบ๊าท ดิธ)
Some of them cries about it.
(ซัม อ็อฝ เด็ม ไคร อะเบ๊าท ดิธ)
Some of them dies about it.
(ซัม อ็อฝ เด็ม ดาย อะเบ๊าท ดิธ)
Everything’s a-fightin’ about the spoonfull.
(เอ๊วี่ติง เอส ซา ไฟท์ดิน อะเบ๊าท เดอะ spoonfull)
That spoon, that spoon, that spoonfull.
(แดท สพูน , แดท สพูน , แดท spoonfull)
That spoon, that spoon, that spoonfull.
(แดท สพูน , แดท สพูน , แดท spoonfull)
That spoon, that spoon, that spoonfull.
(แดท สพูน , แดท สพูน , แดท spoonfull)
That spoon, that spoon, that spoonfull.
(แดท สพูน , แดท สพูน , แดท spoonfull)
Could fill spoons full of water,
(เคิด ฟิลล สพูน ฟูล อ็อฝ ว๊อเท่อร ,)
Save them from the desert sands.
(เซฝ เด็ม ฟรอม เดอะ เดสเสิร์ท แซนด์)
But a little spoon of your forty-five
(บั๊ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล สพูน อ็อฝ ยุร ฟอทิ ไฟฝ)
Saved you from another man.
(เซฝ ยู ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ แมน)

Men lies.
(เม็น ไล)
Some of them cries about it.
(ซัม อ็อฝ เด็ม ไคร อะเบ๊าท ดิธ)
Some of them dies.
(ซัม อ็อฝ เด็ม ดาย)
Everything’s a-fightin’ about it.
(เอ๊วี่ติง เอส ซา ไฟท์ดิน อะเบ๊าท ดิธ)
Everything’s a-cryin’ about it.
(เอ๊วี่ติง เอส ซา คายอิน อะเบ๊าท ดิธ)
Everything’s a-diein’ about it.
(เอ๊วี่ติง เอส ซา diein อะเบ๊าท ดิธ)
Everything’s a-cryin’ about it.
(เอ๊วี่ติง เอส ซา คายอิน อะเบ๊าท ดิธ)
Everything’s a-liein’ about it.
(เอ๊วี่ติง เอส ซา liein อะเบ๊าท ดิธ)

Little old, little old spoonfull.
(ลิ๊ทเทิ่ล โอลด์ , ลิ๊ทเทิ่ล โอลด์ spoonfull)
Die’n about it
(ไดอึน อะเบ๊าท ดิธ)
Cryin about it
(คายอิน อะเบ๊าท ดิธ)
That spoon, that spoon
(แดท สพูน , แดท สพูน)
Little old, little old spoonfull
(ลิ๊ทเทิ่ล โอลด์ , ลิ๊ทเทิ่ล โอลด์ spoonfull)
That spoon, that spoon, that spoonfull.
(แดท สพูน , แดท สพูน , แดท spoonfull)
That spoon, that spoon, that spoonfull.
(แดท สพูน , แดท สพูน , แดท spoonfull)
Everything’s a-diein’ about it.
(เอ๊วี่ติง เอส ซา diein อะเบ๊าท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spoonful คำอ่านไทย Cream

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น