เนื้อเพลง Lay It On Me คำอ่านไทย Kid Rock

Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
King Cowboy baby, you know my credits
(คิง แควบอย เบ๊บี้ , ยู โนว์ มาย เคร๊ดิท)
Don’t ask if it’s true, f*ck it I said it
(ด้อนท์ อาสคฺ อิ๊ฟ อิทซ ทรู , เอฟ *ck อิท ไอ เซ็ด ดิท)
Regret it? [Never] Pimpin’? [Forever]
(รีเกร๊ท ดิธ [ เน๊เฝ่อร์ ] พิมปิน [ ฟอเร๊เฝ่อร ])
Pull more hoe’s than the free cash levers
(พูลล โม โฮ แฑ็น เดอะ ฟรี แค๊ช ลีเฝอะ)
So you better never, question the cleaver, cleaver
(โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ เน๊เฝ่อร์ , เคว๊สชั่น เดอะ คลีฝเออะ , คลีฝเออะ)
I sever whatever, forget her, and turn ’em redder than ever
(ไอ เซฝเออะ ฮว็อทเอฝเออะ , ฟอร์เก๊ท เฮอ , แอนด์ เทิร์น เอ็ม redder แฑ็น เอ๊เฝ่อร์)
You better wet her, and leave her makin’ her miss me
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เว๊ท เฮอ , แอนด์ ลี๊ฝ เฮอ เมกิน เฮอ มิซ มี)
Cause that’s how we do it up in Detroit city
(ค๊อส แด้ท ฮาว วี ดู อิท อั๊พ อิน ดีทอยดฺ ซิ๊ที่)

71 super charged big block hemmy
(71 ซู๊เพ้อร์ ชาร์จ บิ๊ก บล๊อค hemmy)
Ya eldavarge, I’m livin’ more like Lemmy
(ยา eldavarge , แอม ลีฝอิน โม ไล๊ค Lemmy)
B-B-B-B-B Benny and the jet’s is hot
(บี บี บี บี บี เบนนี แอนด์ เดอะ เจ๊ต ซิส ฮอท)
But you aint never met a motherf*cker like Kid Rock
(บั๊ท ยู เอน เน๊เฝ่อร์ เม็ท ดา motherf*cker ไล๊ค คิด ร๊อค)
And Twisted Brown Truckers like a loaded gun
(แอนด์ ทวิสท บราวนํ ทักเกอร์ ไล๊ค เก โหลด กัน)
We’re the band that other bands run from
(เวีย เดอะ แบนด์ แดท อ๊อเธ่อร์ แบนด์ รัน ฟรอม)
Doin’ the backstage boogie is where you’ll find me
(โดย เดอะ แบคสเตจ บูกี อีส แวร์ โยว ไฟนด์ มี)
If you want some of that flash a pass, come back and
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ซัม อ็อฝ แดท แฟลช อะ เพซ , คัม แบ็ค แอนด์)
lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)

Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
Baby you got
(เบ๊บี้ ยู ก็อท)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
Uhh..just lay it on me
(อา จั๊สท เลย์ อิท ออน มี)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)

Now, people always say I aint livin’ right
(นาว , พี๊เพิ่ล ออลเว เซย์ ไอ เอน ลีฝอิน ไร๊ท)
But it aint my fault you misplaced your light
(บั๊ท ดิธ เอน มาย ฟอลท ยู มิซพเลซ ยุร ไล๊ท)
Replaced your wife with some 2 bit missy
(รีเพลส ยุร ไว๊ฟ วิธ ซัม ทู บิท มีซซิ)
Now she’s gettin’ f*cked up in Detroit city
(นาว ชี เกดดิน เอฟ *cked อั๊พ อิน ดีทอยดฺ ซิ๊ที่)
Kickin’ with the hippies, bikers, thugs
(คิคคิน วิธ เดอะ ฮีพพิ , bikers , ธัก)
Hit me with a micky, fast women and drugs
(ฮิท มี วิธ อะ มิคกี้ , ฟาสท วีมเอิน แอนด์ ดรัก)
1 love, for 2 minutes a 3rd minute I’m gone
(วัน ลัฝ , ฟอร์ ทู มิ๊หนิท ซา 3rd มิ๊หนิท แอม กอน)
Wake me up to eat around the crack of dawn
(เว้ค มี อั๊พ ทู อี๊ท อะราวนฺดฺ เดอะ แคร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
I’m makin’ pancakes baby if ya crack the eggs
(แอม เมกิน แพนเค๊กสฺ เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยา แคร๊ค ดิ เอ้กก)
You’ll feel the hours torn later when you spread your legs
(โยว ฟีล เดอะ เอาเอ้อร์ โทน เลทเออะ เว็น ยู สเพร๊ด ยุร เล้ก)
No need to bag, and don’t trail behind me
(โน นี๊ด ทู แบ๊ก , แอนด์ ด้อนท์ ทเรล บีฮายน์ มี)
Just step up front a little lady and
(จั๊สท สเท็พ อั๊พ ฟร๊อนท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เล๊ดี้ แอนด์)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)

Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
Baby you got
(เบ๊บี้ ยู ก็อท)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
Uhh uhh uhh uhh..just lay it on me
(อา อา อา อา จั๊สท เลย์ อิท ออน มี)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
Hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ)

[talkbox]Here we go, lets, lets jam.
([ talkbox ] เฮียร วี โก , เล็ท , เล็ท แจม)
We’re comin’, we’re comin’, we’re comin’
(เวีย คัมอิน , เวีย คัมอิน , เวีย คัมอิน)
Live from Detroit it’s Saturday night
(ไล้ฝ ฟรอม ดีทอยดฺ อิทซ แซทเออะดิ ไน๊ท)
Got the funky fresh rhyme no beat to bite
(ก็อท เดอะ ฟังคิ เฟรช ไรม โน บีท ทู ไบ้ท์)
And to ya’ll hee haws who thought I’d never rank
(แอนด์ ทู ยอล ฮี ฮอ ฮู ธอท อาย เน๊เฝ่อร์ แร๊งค)
I’m goin’ hahahahaha all the way to the bank b*tch
(แอม โกอิน ฮาฮาฮาฮาฮา ออล เดอะ เวย์ ทู เดอะ แบ๊งค บี *tch)
I got rich off a keepin’ it real
(ไอ ก็อท ริ๊ช ออฟฟ อะ คริพปิน หนิด เรียล)
While you radioheads are reinventin’ the wheel
(ไวล์ ยู เรดีโอเฮด แซร์ reinventin เดอะ วีล)
Got critics all trippin’ off I don’t know what
(ก็อท คริ๊ทิค ซอร์ ทริพพิน ออฟฟ ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท)
While I’m sippin’ king louie not givin’ a f*ck
(ไวล์ แอม ซิบปิ่น คิง ลูยอี น็อท กีฝอิน อะ เอฟ *ck)
Trash me in the news, give me wack reviews
(ทแร็ฌ มี อิน เดอะ นิว , กี๊ฝ มี แวค รีฝิล)
But you’ll never find another who can fill my shoes
(บั๊ท โยว เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ ฮู แคน ฟิลล มาย ชู)
Who can roll the blues, who can rock the rap
(ฮู แคน โรลล เดอะ บลู , ฮู แคน ร๊อค เดอะ แร็พ)
Who can rock, who can roll, who can flow like that
(ฮู แคน ร๊อค , ฮู แคน โรลล , ฮู แคน โฟลว์ ไล๊ค แดท)
Uhh black rim and a pocket full of phone numbers
(อา แบล๊ค ริม แอนด์ อะ พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ โฟน นั๊มเบ้อร์)
From Pam Anderson to Suzanne Summers
(ฟรอม แพม แอนเดอซัน ทู Suzanne ซั๊มเม่อร์)
Understand I want peace like Gandi
(อั๊นเด้อรสแทนด ดาย ว้อนท พี๊ซ ไล๊ค Gandi)
But until that day I’ma walk this way so
(บั๊ท อันทิล แดท เดย์ แอมอา ว๊อล์ค ดิส เวย์ โซ)

Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
I’m talkin’ all night long
(แอม ทอคกิ่น ออล ไน๊ท ลอง)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
Like a bang a gong
(ไล๊ค เก แบง อะ ก็อง)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
With AC/DC on
(วิธ AC/ดีซี ออน)
From hells bells to the next 9 songs
(ฟรอม เฮ็ลล เบลล์ ทู เดอะ เน๊กซท นาย ซ็อง)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
I can love you like that
(ไอ แคน ลัฝ ยู ไล๊ค แดท)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
I’d rather f*ck to Foghat
(อาย ร๊าเธ่อร์ เอฟ *ck ทู Foghat)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
Yeah I can make you shake
(เย่ ไอ แคน เม้ค ยู เช้ค)
Slow ride it baby through the piano break
(สโลว์ ไรด์ อิท เบ๊บี้ ทรู เดอะ พิแอนโอ เบร๊ค)
Come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
So step up front little lady
(โซ สเท็พ อั๊พ ฟร๊อนท ลิ๊ทเทิ่ล เล๊ดี้)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
Got to lay it on
(ก็อท ทู เลย์ อิท ออน)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)
Yeahhhhhhhh yeahhhhhhh
(Yeahhhhhhhh เย้)
Ohhhhhh lat it on me
(โอ้~ lat ดิธ ออน มี)
You gotta 1, 2, 3 give it up
(ยู กอททะ วัน , ทู , ที กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Lay it on me
(เลย์ อิท ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lay It On Me คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น