เนื้อเพลง Sitting Still คำอ่านไทย R.E.M.

This name I got we all agreed.
(ดิส เนม ไอ ก็อท วี ออล อะกรี)
See could stop stop it will rid
(ซี เคิด สท๊อพ สท๊อพ อิท วิล ริด)
We could bind it in the cist.
(วี เคิด ไบนด ดิท อิน เดอะ cist)
We could gather, throw a fit.
(วี เคิด แก๊เธ่อร์ , โธรว์ อะ ฟิท)

Up to buy, Katie buys a kitchen size, but not Mae Ann
(อั๊พ ทู บาย , Katie บาย ซา คิ๊ทเช่น ไซ๊ซ , บั๊ท น็อท เม แอน)
Setting trap for love, making a waste a time, sitting still.
(เซททิง แถร๊บ ฟอร์ ลัฝ , เมคอิง อะ เวซท อะ ไทม์ , ซีททิง สทิลล)

I’m the sign and you can read.
(แอม เดอะ ซายน แอนด์ ยู แคน รี๊ด)
I’m the sign and you’re not deaf.
(แอม เดอะ ซายน แอนด์ ยัวร์ น็อท ดี๊ฟ)
We could bind it in the cist.
(วี เคิด ไบนด ดิท อิน เดอะ cist)
We could gather, throw a fit.
(วี เคิด แก๊เธ่อร์ , โธรว์ อะ ฟิท)

Up to buy, Katie buys a kitchen size, but not Mae Ann
(อั๊พ ทู บาย , Katie บาย ซา คิ๊ทเช่น ไซ๊ซ , บั๊ท น็อท เม แอน)
Setting trap for love, making a waste a time, sitting still.
(เซททิง แถร๊บ ฟอร์ ลัฝ , เมคอิง อะ เวซท อะ ไทม์ , ซีททิง สทิลล)
I can hear you. I can hear you. I can hear you.
(ไอ แคน เฮียร ยู ไอ แคน เฮียร ยู ไอ แคน เฮียร ยู)
This name I got we all agree.
(ดิส เนม ไอ ก็อท วี ออล อะกรี)
See could stop stop it will rid.
(ซี เคิด สท๊อพ สท๊อพ อิท วิล ริด)
We could bind it in the cist.
(วี เคิด ไบนด ดิท อิน เดอะ cist)
We could gather, throw a fit.
(วี เคิด แก๊เธ่อร์ , โธรว์ อะ ฟิท)

Up to buy, Katie buys a kitchen size, but not Mae Ann
(อั๊พ ทู บาย , Katie บาย ซา คิ๊ทเช่น ไซ๊ซ , บั๊ท น็อท เม แอน)
Setting trap for love, making a waste a time, sitting still.
(เซททิง แถร๊บ ฟอร์ ลัฝ , เมคอิง อะ เวซท อะ ไทม์ , ซีททิง สทิลล)
I can hear you. I can hear you. I can hear you.
(ไอ แคน เฮียร ยู ไอ แคน เฮียร ยู ไอ แคน เฮียร ยู)
You can gather when I talk, talk until you’re blue.
(ยู แคน แก๊เธ่อร์ เว็น นาย ท๊อล์ค , ท๊อล์ค อันทิล ยัวร์ บลู)
You could get away from me.
(ยู เคิด เก็ท อะเวย์ ฟรอม มี)
Get away from me.
(เก็ท อะเวย์ ฟรอม มี)

Up to buy, Katie buys a kitchen size, but not Mae Ann
(อั๊พ ทู บาย , Katie บาย ซา คิ๊ทเช่น ไซ๊ซ , บั๊ท น็อท เม แอน)
Setting trap for love, making a waste a time, sitting still.
(เซททิง แถร๊บ ฟอร์ ลัฝ , เมคอิง อะ เวซท อะ ไทม์ , ซีททิง สทิลล)

I can hear you. I can hear you. I can hear you.
(ไอ แคน เฮียร ยู ไอ แคน เฮียร ยู ไอ แคน เฮียร ยู)
I can hear you. I can hear you. I can hear you.
(ไอ แคน เฮียร ยู ไอ แคน เฮียร ยู ไอ แคน เฮียร ยู)
Can you hear me?
(แคน ยู เฮียร มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sitting Still คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น