เนื้อเพลง Get It Together คำอ่านไทย Beastie Boys

1-2 1-2 Keep It On
(วัน ทู วัน ทู คี๊พ อิท ออน)
Listen To The Sh*t Because We Kick It Until Dawn
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ฌะ *ที บิคอส วี คิ๊ค อิท อันทิล ดอว์น)
Listen To The Abstract Got It Going On
(ลิ๊สซึ่น ทู ดิ แอ๊บสแทรคทฺ ก็อท ดิธ โกอิ้ง ออน)
Listen To The Ladies Come On And Let Me Spawn
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เลดิส คัมมอน แอนด์ เล็ท มี ซพอน)
All Your Eggs Then You Go Up The River
(ออล ยุร เอ้กก เด็น ยู โก อั๊พ เดอะ ริ๊เฝ่อร์)
Listen To The Abstract That Freaky Nigger
(ลิ๊สซึ่น ทู ดิ แอ๊บสแทรคทฺ แดท ฟรีคกี้ นีกเกอะ)
I’m Ad Rock And I Shock And I Tick And I Tock
(แอม แอ็ด ร๊อค แอนด์ ดาย ช๊อค แอนด์ ดาย ทิค แอนด์ ดาย ทอก)
And I Can’t Stop With The Body Rock
(แอนด์ ดาย แค็นท สท๊อพ วิธ เดอะ บ๊อดี้ ร๊อค)
See I’ve Got Heart Like John Starks
(ซี แอฝ ก็อท ฮาร์ท ไล๊ค จอน ซทาค)
Hitting Mad Sparks
(ฮิทติง แม้ด สพ๊าร์ค)
Pass Me The Mic
(เพซ มี เดอะ ไมคะ)
And I’ll Be Rocking The Whole Park
(แอนด์ อิลล บี รอคกิง เดอะ โฮล พาร์ค)
I’m The M To The C To The A And It’s A Must
(แอม เดอะ เอ็ม ทู เดอะ ซี ทู ดิ อะ แอนด์ อิทซ ซา มัสท์)
The Rhymes That We Bust On The Topic On Lust
(เดอะ ไรม แดท วี บัซท ออน เดอะ ท๊อพผิค ออน ลัซท)
And My Moms Is Not B*tt, But F*ck It
(แอนด์ มาย มัม ซิส น็อท บี *tt , บั๊ท เอฟ *ck อิท)
Let Me Get Down To The Rhythm
(เล็ท มี เก็ท เดาน ทู เดอะ ริธึ่ม)
Yes I’m Getting Funky And I’m Shooting All My Jism
(เย็ซ แอม เกดดดิ้ง ฟังคิ แอนด์ แอม ชูดดิง ออล มาย Jism)
Like John Holmes, The X-rated Nigger
(ไล๊ค จอน อาโฮมสฺ , เดอะ เอ๊กซฺ แร๊ท นีกเกอะ)
Listen To The Sh*t ‘Cause I’m The Ill Figure
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ฌะ *ที ค๊อส แอม ดิ อิลล ฟิ๊กเก้อร)
Nobody’s Getting Any Bigger Than This
(โนบอดี้ เกดดดิ้ง เอ๊นี่ บี๊กเกอร์ แฑ็น ดิส)

Get It Together, Get It Together
(เก็ท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์ , เก็ท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Phone is Ringing, Oh My God
(โฟน อีส ริง อิง , โอ มาย ก๊อด)
Get It Together
(เก็ท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์)
See What’s Happening
(ซี ว๊อท แฮพเพะนิง)

Ad Rock Down With The Ione
(แอ็ด ร๊อค เดาน วิธ ดิ ione)
Listen To The Sh*t Because Both Of Them Is Boney
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ฌะ *ที บิคอส โบทรฺ อ็อฝ เด็ม อีส โบนิ)
Got To Do It Like This Like Chachi And Joanie
(ก็อท ทู ดู อิท ไล๊ค ดิส ไล๊ค Chachi แอนด์ Joanie)
Because She’s The Cheese And I’m The Macaroni
(บิคอส ชี เดอะ ชี๊ส แอนด์ แอม เดอะ แมคะโรนิ)
So Why All The Fight And Why All The Fuss
(โซ วาย ออล เดอะ ไฟ้ท แอนด์ วาย ออล เดอะ ฟัซ)
Becasue I Ain’t Got No Dust
(Becasue ไอ เอน ก็อท โน ดัสท)
Yea, You Know I’m Getting Silly
(เย , ยู โนว์ แอม เกดดดิ้ง ซิ๊ลลี่)
I’ve Got A Grandma Hazel And A Grandma Tilly
(แอฝ ก็อท ดา แกรนมา เฮเซล แอนด์ อะ แกรนมา Tilly)
Grand Royal prez And I’m Also A Member
(แกรนด์ ร๊อยัล prez แอนด์ แอม อ๊อลโซ อะ เม๊มเบ่อร์)
Born On The Cusp In The Month Of November
(บอน ออน เดอะ Cusp อิน เดอะ มั้นธ อ็อฝ โนะเฝมเบอะ)
I Do The Patty Duke In Case You Don’t Remember
(ไอ ดู เดอะ แพททิ ดยูค อิน เค๊ส ยู ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์)
Well, I Freak A Funky Beat Like The Sh*t Was In A Blender
(เวลล , ไอ ฟรี๊ค กา ฟังคิ บีท ไล๊ค เดอะ ฌะ *ที วอส ซิน อะ แบนเดอร์)
Well, I’m Long Gone Word Is Born
(เวลล , แอม ลอง กอน เวิร์ด อีส บอน)
Don’t Need A Mother F*cking Fool Telling Me Right From Wrong
(ด้อนท์ นี๊ด อะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง ฟูล เทลลิง มี ไร๊ท ฟรอม รอง)
I Don’t Think I’m Slick Nor Do I Play Like I’m Hard
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แอม ซลิค นอ ดู ไอ เพลย์ ไล๊ค แอม ฮาร์ด)
But I’m a Drive The Lane Like I Was Evan Bernhard
(บั๊ท แอม มา ไดร๊ฝ เดอะ เลน ไล๊ค ไก วอส เอฝเวน Bernhard)
And I’ve Working On My Game Because Life Is Taxing
(แอนด์ แอฝ เวิคกิง ออน มาย เกม บิคอส ไล๊ฟ อีส Taxings)
Got To Get It Together And See What’s Happening
(ก็อท ทู เก็ท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ ซี ว๊อท แฮพเพะนิง)

Get It Together, Get It Together
(เก็ท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์ , เก็ท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Get It Together
(เก็ท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์)
See What’s Happening
(ซี ว๊อท แฮพเพะนิง)

I Go One Two Like My Name Was Biz Mark
(ไอ โก วัน ทู ไล๊ค มาย เนม วอส บิซ ม๊าร์ค)
But I Had To Do The Sh*t Just Let Me Embark
(บั๊ท ไอ แฮ็ด ทู ดู เดอะ ฌะ *ที จั๊สท เล็ท มี เอ็มบาค)
On The Lyric And The Noun And The Verb
(ออน เดอะ ลีริค แอนด์ เดอะ เนาน แอนด์ เดอะ เฝิบ)
Let’s Kick The Sh*t Off ‘Cause Yo, I’m Not The Herb
(เล็ท คิ๊ค เดอะ ฌะ *ที ออฟฟ ค๊อส โย , แอม น็อท เดอะ เฮิร์บ)
Well, It’s Not The Herb But The Spice With The Flavor To Spare
(เวลล , อิทซ น็อท เดอะ เฮิร์บ บั๊ท เดอะ สไพ๊ซ วิธ เดอะ ฟเลเฝอะ ทู สแพร์)
The Moog With The Funk For Your Derriere
(เดอะ Moog วิธ เดอะ ฟังค ฟอร์ ยุร เดอร์รีเออร์)
While We’re On That Topic, Yes I Like To Mention
(ไวล์ เวีย ออน แดท ท๊อพผิค , เย็ซ ซาย ไล๊ค ทู เม๊นชั่น)
When It Comes To Boning I’m Representing
(เว็น หนิด คัม ทู Bonings แอม เรพพรีเซนติง)
Spacing, Zoning, Talkin’ On The Phone And
(ซเพซอิง , Zonings , ทอคกิ่น ออน เดอะ โฟน แอนด์)
My Brain Is Roaming And I Don’t Know Where It’s Going
(มาย เบรน อีส โรมมิง แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ อิทซ โกอิ้ง)
Talking Lots Of Sh*t A Little Tweaking On The Weekend
(ทอคอิง ล็อท อ็อฝ ฌะ *ที ดา ลิ๊ทเทิ่ล Tweakings ออน เดอะ วี๊คเกน)
I’ve Got To Get Him By The Reigns Because I Know That I’m Freaking
(แอฝ ก็อท ทู เก็ท ฮิม บาย เดอะ เรน บิคอส ไอ โนว์ แดท แอม เฟรคกิ้ง)
Well, I’m A Funky Skull And I’m A Scorpio
(เวลล , แอม มา ฟังคิ สคั๊ลล แอนด์ แอม มา ซคอพิโอ)
And When I Get My Flow I’m Dr On The Go
(แอนด์ เว็น นาย เก็ท มาย โฟลว์ แอม เดทเออะ ออน เดอะ โก)
So Q-tip, What You On The Mic For
(โซ คิว ทิพ , ว๊อท ยู ออน เดอะ ไมคะ ฟอร์)
Because I Had To Talk About The Times That I Rhyme
(บิคอส ไอ แฮ็ด ทู ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ แดท ไอ ไรม)
And When M.C.S Come In My Face, I’m Like Mace
(แอนด์ เว็น เอ็ม ซี เอส คัม อิน มาย เฟซ , แอม ไล๊ค เมซ)
Because I Back Them Off With The Quills
(บิคอส ไอ แบ็ค เด็ม ออฟฟ วิธ เดอะ ควิล)
Nigger ‘Cause I Tell You, Nigger ‘Cause I’ll Keep You Under Prills
(นีกเกอะ ค๊อส ไอ เทลล ยู , นีกเกอะ ค๊อส อิลล คี๊พ ยู อั๊นเด้อร Prills)
Resting On Nine One One Sixteenth Ave Off The Farmes Boulevard
(เรสดิง ออน ไนน วัน วัน ซิคซทีนธ อาเฝ ออฟฟ เดอะ Farmes บูลิฝาด)
I’m From Manhattan M.C.A.’s From Brooklyn
(แอม ฟรอม แมนแฮตัน เอ็ม ซี อะ เอส ฟรอม บรูกคิน)
Yea, M.C.A., Your Sh*t Be Cooking
(เย , เอ็ม ซี อะ , ยุร ฌะ *ที บี คูคอิง)
Praying Mantis On The Court And I Can’t Be Beat
(เพลยอิง แมนทิซ ออน เดอะ คอร์ท แอนด์ ดาย แค็นท บี บีท)
So, Yo Tip, What’s Up With The Boot On Your Feet
(โซ , โย ทิพ , ว๊อท อั๊พ วิธ เดอะ บู๊ท ออน ยุร ฟีท)
I’ve Got The Timbos On The Toes And This Is How It Goes
(แอฝ ก็อท เดอะ Timbos ออน เดอะ โท แซน ดิส ซิส ฮาว อิท โกซ)
Oh One Two, Oh My God
(โอ วัน ทู , โอ มาย ก๊อด)
One Two, Oh My God, I’ve Got Some Sh*t
(วัน ทู , โอ มาย ก๊อด , แอฝ ก็อท ซัม ฌะ *ที)
I’ve Got The Kung Fu Grip Behind My Green Trap Kit
(แอฝ ก็อท เดอะ ครัง ฟู กริพ บีฮายน์ มาย กรีน แถร๊บ คิท)
Never Ever Ever Smoking Crack
(เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ สโมคกิ้ง แคร๊ค)
Never Ever Ever F*cking Wack
(เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เอฟ *คิง แวค)
I Eat The F*ckin’ Pineapple Now & Laters
(ไอ อี๊ท เดอะ เอฟ *ckin Pineapple นาว & เลทเออะ)
Listen To Me Now, Don’t Listen To Me Later
(ลิ๊สซึ่น ทู มี นาว , ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู มี เลทเออะ)
F*ck It ‘Cause I Know I Didn’t Make It F*ckin’ Rhyme For Real
(เอฟ *ck อิท ค๊อส ไอ โนว์ ไอ ดิ๊นอิน เม้ค อิท เอฟ *ckin ไรม ฟอร์ เรียล)
But, Yo Technically I’m As Hard As Steel
(บั๊ท , โย เทคนิแค็ลลิ แอม แอส ฮาร์ด แอส สทีล)
Gonna Get It Together, Watch It, Gonna Get It Together Ma Bell
(กอนนะ เก็ท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์ , ว๊อทช อิท , กอนนะ เก็ท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์ มา เบลล์)
I’m Like Ma Bell, I’ve Got The Ill Communications
(แอม ไล๊ค มา เบลล์ , แอฝ ก็อท ดิ อิลล ค็อมยูนิเคฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get It Together คำอ่านไทย Beastie Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น