เนื้อเพลง The Energy Never Dies คำอ่านไทย The Script

I cross my heart and I hope to die
(ไอ คร็อซ ไม ฮาท แอ็นด ดาย โฮพ ทู ได)
May God strike me down if I tell you lies
(เม ก็อด ซทไรค มี เดาน อิฟ ฟาย เท็ล ยู ไล)
I’d stay here forever looking in your eyes
(อาย ซเท เฮียร เฟาะเรฝเออะ ลุคอิง อิน ยุร ไอ)
24/7, baby, 3-6-5
(24/7 , เบบิ , 3 6 5)

I’ll take your hand and I’ll hold real tight
(อิล เทค ยุร แฮ็นด แอ็นด อิล โฮลด ริแอ็ล ไทท)
I’ll tell ye life’s just a blink so don’t think twice
(อิล เท็ล ยี ไลฟ จัซท ดา บลิงค โซ ด้อนท์ ธิงค ทไวซ)
Let’s catch the moment in a flash of light
(เล็ท แค็ช เดอะ โมเม็นท อิน อะ ฟแล็ฌ อ็อฝ ไลท)
24/7, baby, 3-6-5
(24/7 , เบบิ , 3 6 5)

If we gonna feel alive, then let’s feel it now
(อิฟ วี กอนนะ ฟีล อะไลฝ , เฑ็น เล็ท ฟีล อิท เนา)

We could all be blown to pieces
(วี คูด ออล บี บโลน ทู พีซ)
Because time’s a ticking bomb
(บิคอส ไทม ซา ทิคคิง บ็อม)
We could all be dead tomorrow
(วี คูด ออล บี เด็ด ทุมอโร)
But our love will carry on
(บัท เอ๊า ลัฝ วิล แคริ ออน)
‘Cause when you know, your days are numbered
(คอส ฮเว็น ยู โน , ยุร เด แซร์ นัมเบอะ)
And you’re looking in my eyes
(แอ็นด ยัวร์ ลุคอิง อิน ไม ไอ)
It’s not the end, ’cause the energy never dies
(อิทซ น็อท ดิ เอ็นด , คอส ดิ เอนเออะจิ เนฝเออะ ได)

Oh, oh oh, oh, oh
(โอ , โอ โอ , โอ , โอ)

I fell for you and i never got up
(ไอ เฟ็ล ฟอ ยู แอ็นด ดาย เนฝเออะ ก็อท อัพ)
I stay here forever ’til I turn to dust
(ไอ ซเท เฮียร เฟาะเรฝเออะ ทิล ไอ เทิน ทู ดัซท)
Just take every minute make it last for life
(จัซท เทค เอฝริ มินยูท เมค อิท ลาซท ฟอ ไลฟ)
24/7, baby, 3-6-5-5-5
(24/7 , เบบิ , 3 6 5 5 5)

We could all be blown to pieces
(วี คูด ออล บี บโลน ทู พีซ)
Because time’s a ticking bomb
(บิคอส ไทม ซา ทิคคิง บ็อม)
We could all be dead tomorrow
(วี คูด ออล บี เด็ด ทุมอโร)
But our love will carry on
(บัท เอ๊า ลัฝ วิล แคริ ออน)
‘Cause when you know, your days are numbered
(คอส ฮเว็น ยู โน , ยุร เด แซร์ นัมเบอะ)
And you’re looking in my eyes
(แอ็นด ยัวร์ ลุคอิง อิน ไม ไอ)
It’s not the end, ’cause the energy never dies
(อิทซ น็อท ดิ เอ็นด , คอส ดิ เอนเออะจิ เนฝเออะ ได)
[adsense]
Oh, oh oh, oh, oh
(โอ , โอ โอ , โอ , โอ)
‘Cause the energy never dies
(คอส ดิ เอนเออะจิ เนฝเออะ ได)
Oh, oh oh, oh, oh
(โอ , โอ โอ , โอ , โอ)
‘Cause the energy never dies
(คอส ดิ เอนเออะจิ เนฝเออะ ได)
Oh, oh oh, oh, oh
(โอ , โอ โอ , โอ , โอ)

There’s no where, there’s no when
(แฑ โน ฮแว , แฑ โน ฮเว็น)
There’s no start, there’s no end
(แฑ โน ซทาท , แฑ โน เอ็นด)
‘Cause this love, it transcends
(คอส ที ลัฝ , อิท ทแร็นเซนด)
I found you before and I’ll find you again
(ไอ เฟานด ยู บิโฟ แอ็นด อิล ไฟนด ยู อะเกน)

There’s no where, there’s no when
(แฑ โน ฮแว , แฑ โน ฮเว็น)
There’s no start, there’s no end
(แฑ โน ซทาท , แฑ โน เอ็นด)
So if we’re gonna feel alive
(โซ อิฟ เวีย กอนนะ ฟีล อะไลฝ)
Then let’s feel it now
(เฑ็น เล็ท ฟีล อิท เนา)

We could all be blown to pieces
(วี คูด ออล บี บโลน ทู พีซ)
Because time’s a ticking bomb
(บิคอส ไทม ซา ทิคคิง บ็อม)
We could all be dead tomorrow
(วี คูด ออล บี เด็ด ทุมอโร)
But our love will carry on
(บัท เอ๊า ลัฝ วิล แคริ ออน)
‘Cause when you know, your days are numbered
(คอส ฮเว็น ยู โน , ยุร เด แซร์ นัมเบอะ)
And you’re looking in my eyes
(แอ็นด ยัวร์ ลุคอิง อิน ไม ไอ)
It’s not the end, ’cause the energy never dies
(อิทซ น็อท ดิ เอ็นด , คอส ดิ เอนเออะจิ เนฝเออะ ได)

Ooh, ooh ooh, ooh, ooh
(อู้ , อู้ อู้ , อู้ , อู้)
‘Cause the energy never dies
(คอส ดิ เอนเออะจิ เนฝเออะ ได)
Oh, oh oh, oh, oh
(โอ , โอ โอ , โอ , โอ)
Oh, oh oh, oh, oh
(โอ , โอ โอ , โอ , โอ)

I’ll take your hand and I’ll hold real tight
(อิล เทค ยุร แฮ็นด แอ็นด อิล โฮลด ริแอ็ล ไทท)
I’ll tell ye life’s just a blink so don’t think twice
(อิล เท็ล ยี ไลฟ จัซท ดา บลิงค โซ ด้อนท์ ธิงค ทไวซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Energy Never Dies คำอ่านไทย The Script

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น