เนื้อเพลง Loyalty คำอ่านไทย D12 feat Obie Trice

[Eminem-intro]
([ เอมมีนเอม อินโทร ])
Whoa! Yeah! Ahh! [Mutha’F*cka’s think they know us]
(โว้ว ! เย่ ! อา ! [ MuthaF*ckas ทริ๊งค เด โนว์ อัซ ])
G-g-g-g Guess whos back? D-Twizze!, O-Twizzie!
(จี จี จี จี เกสส ฮู แบ็ค ดี Twizze ! , โอ Twizzie !)
Doc-Twizzie!, Shady-Twizzie!, slash Aftermath!
(ด็อค Twizzie ! , เฌดอิ Twizzie ! , สแหล๊ช แอฟเตอร์แมท !)
Fiftycent!, G Unit!, Here we go!, Free Yayo!
(Fiftycent ! , จี ยูนิท ! , เฮียร วี โก ! , ฟรี Yayo !)
Mutha’f*cka!, Benzino!, They don’t know we finna’ blow!
(Muthaf*cka ! , เบนซีโน ! , เด ด้อนท์ โนว์ วี ฟินนา โบลว์ !)
Someone betta’ tell them so. . .
(ซัมวัน แบทดา เทลล เด็ม โซ)

[Swifty McVay]
([ Swifty McVay ])
You don’t me, McVay and I doubt if you understand me
(ยู ด้อนท์ มี , McVay แอนด์ ดาย เดาท อิ๊ฟ ยู อั๊นเด้อรสแทนด มี)
Why would I give a f*ck about you if we ain’t family?
(วาย เวิด ดาย กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท ยู อิ๊ฟ วี เอน แฟ๊มิลี่)
I roll with a chosen few, and those of you that’s behind me
(ไอ โรลล วิธ อะ โชเซ่น ฟิว , แอนด์ โฑส อ็อฝ ยู แด้ท บีฮายน์ มี)
Witness the most potest’ furocious *****s that rhyme
(วิทเหนส เดอะ โมซท potest furocious *****เอส แดท ไรม)
These b*tches turn they back on you, actin’ like they ain’t did sh*t
(ฑิส บี *tches เทิร์น เด แบ็ค ออน ยู , แอสติน ไล๊ค เด เอน ดิด ฌะ *ที)
When you rappin’ never mix bussiness up with your friendship
(เว็น ยู แรพปิน เน๊เฝ่อร์ มิกซ์ บัสซีเนตสฺ อั๊พ วิธ ยุร ฟเร็นฌิพ)
If you lackin’ up in this jungle, then what you breathe fo’?
(อิ๊ฟ ยู lackin อั๊พ อิน ดิส จั๊งเกิ้ล , เด็น ว๊อท ยู บรีฑ โฟ)
*****s’s don’t love you, you got habits of breaking street codes
(*****ss ด้อนท์ ลัฝ ยู , ยู ก็อท แฮ๊บบิท อ็อฝ บเรคคิง สทรีท โค้ด)
Far as static, I automaticly get medieval
(ฟาร์ แอส ซแททอิค , ไอ automaticly เก็ท มีดิอีแฝ็ล)
When i’m after people, then i’ll explode you b*tches with C-4
(เว็น แอม แอ๊ฟเท่อร พี๊เพิ่ล , เด็น อิลล เอ็กซโพลด ยู บี *tches วิธ ซี โฟว)
These hoe’s, have no insurance, bodies get repo’
(ฑิส โฮ , แฮ็ฝ โน อินฌูแร็นซ , บอดีสฺ เก็ท repo)
Making you vanish even when we ain’t got our heat close
(เมคอิง ยู แฝ๊หนิช อี๊เฝ่น เว็น วี เอน ก็อท เอ๊า ฮีท โคลส)
Keepin’ .44’s where you’re hoes are swallowing deep throat
(คริพปิน 44s แวร์ ยัวร์ โฮ แซร์ สโลลิงค์ ดี๊พ โธร๊ท)
If you owe me dough then you know you falling asleep, close
(อิ๊ฟ ยู โอว์ มี โด เด็น ยู โนว์ ยู ฟ๊อลิง อะสลี๊พ , โคลส)
*****’s pupils that’s what I do, i’m foolish will shoot you
(*****เอส พิ๊วพิ่ล แด้ท ว๊อท ไอ ดู , แอม ฟูลอิฌ วิล ชู๊ท ยู)
Cuz’ i’m coo-coo, But I don’t think *****s can take in heat tho’
(คัซ แอม คู คู , บั๊ท ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค *****เอส แคน เท้ค อิน ฮีท โฑ)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[Kon Artis]
([ คอนเอมพลีดิง Artis ])
See i’m a man, and a man gon’ do what he gotta do
(ซี แอม มา แมน , แอนด์ อะ แมน ก็อน ดู ว๊อท ฮี กอททะ ดู)
And he ain’t really family if he ain’t loyal to you
(แอนด์ ฮี เอน ริแอ็ลลิ แฟ๊มิลี่ อิ๊ฟ ฮี เอน ล๊อยัล ทู ยู)
If they was really soldiers then they would do what we do
(อิ๊ฟ เด วอส ริแอ็ลลิ โซ๊ลเจ้อร์ เด็น เด เวิด ดู ว๊อท วี ดู)
And be loyal to crew and crew was loyal to you
(แอนด์ บี ล๊อยัล ทู ครู แอนด์ ครู วอส ล๊อยัล ทู ยู)

[Bizarre]
([ บิซารร์ ])
I don’t give a f*ck, i’m quick to blaze chronic
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , แอม ควิค ทู เบลซ คร๊อนิค)
Smoke on so much green, use twelves and supa-sonic
(สโม๊ค ออน โซ มัช กรีน , ยู๊ส ทเว้ลฝ แซน supa โซ๊หนิค)
Bizarre pack guns and knives, put to d*ck to ‘Nuns and Wifes
(บิซารร์ แพ็ค กัน แซน ไนฝส , พุท ทู ดี *ck ทู นัน แซน ไว๊ฟ)
Now who the f*ck want to fight?
(นาว ฮู เดอะ เอฟ *ck ว้อนท ทู ไฟ้ท)
Ain’t nobody f*cking with me, Ain’t nobody f*cking with the D’
(เอน โนบอดี้ เอฟ *คิง วิธ มี , เอน โนบอดี้ เอฟ *คิง วิธ เดอะ ดี)
They get beat like a M-P
(เด เก็ท บีท ไล๊ค เก เอ็ม พี)
You heard about Bizarre taking all them drugs
(ยู เฮิด อะเบ๊าท บิซารร์ เทคอิง ออล เด็ม ดรัก)
You heard about Proof wil’ing in the clubs
(ยู เฮิด อะเบ๊าท พรู๊พ wilings อิน เดอะ คลับ)
You heard about that nine that Eminem packs
(ยู เฮิด อะเบ๊าท แดท ไนน แดท เอมมีนเอม แพ็ค)
You diss us, you get you’re f*cking face cracked
(ยู ดิซ อัซ , ยู เก็ท ยัวร์ เอฟ *คิง เฟซ แคร๊ค)
I’m from 7 Mile and stout, I’ll shoot up you’re house
(แอม ฟรอม เซฝเว่น ไมล แอนด์ ซเทาท , อิลล ชู๊ท อั๊พ ยัวร์ เฮ้าส)
Next day, i’ll pee in you’re mouth. .
(เน๊กซท เดย์ , อิลล พี อิน ยัวร์ เม๊าธ)

[Obie Trice]
([ โอบี ทไรซ ])
Aiyyo, loyalty’s first, all the bullsh*t second
(เออายเอว , ลอยแอ็ลทิ เฟิร์สท , ออล เดอะ bullsh*ที เซ๊คคั่น)
I showed you on the record, Cheers to who respect it
(ไอ โชว์ ยู ออน เดอะ เร๊คขอร์ด , เชียรํ ทู ฮู เรสเพ๊คท ดิธ)
Most of these *****s neglect it
(โมซท อ็อฝ ฑิส *****เอส เน็กเล๊คท ดิธ)
Even though it’s a known method
(อี๊เฝ่น โธ อิทซ ซา โนน เม๊ธถอท)
>From the hectic hood that you slept in
(>ฟรอม เดอะ เฮคทิค ฮุด แดท ยู ซเล็พท อิน)
You wanna’ be an exeption
(ยู วอนนา บี แอน exeption)
That’s when the weapon is leaving you’re half stepping
(แด้ท เว็น เดอะ เว๊พ่อน อีส ลีฝอิงส ยัวร์ ฮาล์ฟ สเต๊ปพิง)
With that ‘caine in you’re left hand
(วิธ แดท เคน อิน ยัวร์ เล๊ฟท แฮนด์)
Obie from a section that’ll stain up you’re flesh and
(โอบี ฟรอม มา เซ๊คชั่น แธดิล สเทน อั๊พ ยัวร์ เฟลช แอนด์)
Have you on bare breast
(แฮ็ฝ ยู ออน แบร์ บรี๊สทฺ)
Questionin’ you’re affection for streets
(เควชชั่นนิน ยัวร์ แอ็ฟเฟคฌัน ฟอร์ สทรีท)
D-Twizzie no question
(ดี Twizzie โน เคว๊สชั่น)
One of the best groups that done it
(วัน อ็อฝ เดอะ เบ๊สท์ กรุ๊พ แดท ดัน อิท)
And Obie is their reflection
(แอนด์ โอบี อีส แดร์ ริฟเคลฌัน)
Lil’ homey that know sowly that loyalty is reckin’
(ลิล โฮมี แดท โนว์ sowly แดท ลอยแอ็ลทิ อีส reckin)
D-Twizzie fo’ life, Obie Trice is second. .
(ดี Twizzie โฟ ไล๊ฟ , โอบี ทไรซ อีส เซ๊คคั่น)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[Proof]
([ พรู๊พ ])
Which one of you *****s wanna’ be ?boltion? bump heads
(วิช วัน อ็อฝ ยู *****เอส วอนนา บี boltion บั๊มพํ เฮด)
When I got a passion for clappin’. . .with one hand
(เว็น นาย ก็อท ดา แพ๊ชชั่น ฟอร์ แค๊พปิน วิธ วัน แฮนด์)
Talent’s on my roster this mobster’s in dump land
(แท๊เล้นท ออน มาย รอซเทอะ ดิส mobsters ซิน ดั๊มพ แลนด์)
Send a gangsta to sleep two by two like bunk beds
(เซ็นด อะ แก๊งซดา ทู สลี๊พ ทู บาย ทู ไล๊ค บังค เบ๊ด)
Never leave the crib without packing my black burner
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ เดอะ คริบ วิธเอ๊าท แพคคิง มาย แบล๊ค เบอเนอะ)
On some T. Ali rapper to merk a have murda
(ออน ซัม ที เอลลี แรพเพอ ทู merk กา แฮ็ฝ เมอร์ดา)
Incorporated, Hitman Herry is at you’re service
(อินค๊อร์โพเรท , อิทแมน Herry อีส แอ็ท ยัวร์ เซ๊อร์ฝิซ)
Reach for me one more gain’ and thats closed
(รี๊ช ฟอร์ มี วัน โม เกน แอนด์ แด้ท โคลส)
For life as D12, no ice and spreewells
(ฟอร์ ไล๊ฟ แอส D12 , โน ไอ๊ซ์ แอนด์ spreewells)
Every night that I chill in, I fight by free-will
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท แดท ไอ ชิล อิน , ไอ ไฟ้ท บาย ฟรี วิล)
Knowing I can be killed
(โนอิง ไอ แคน บี คิลล์)
Leaving my group, pieces of proof with a reason to shoot
(ลีฝอิงส มาย กรุ๊พ , พี๊ซ อ็อฝ พรู๊พ วิธ อะ รี๊ซั่น ทู ชู๊ท)
And a liecense to ill
(แอนด์ อะ liecense ทู อิลล)
We lost Bugz and i’ll be damed if we loose another man from our clan
(วี ล็อซท Bugz แอนด์ อิลล บี แดม อิ๊ฟ วี ลู้ส อะน๊าเทร่อร์ แมน ฟรอม เอ๊า คแล็น)
Without forcing our hand
(วิธเอ๊าท ฟอร์สซิ่ง เอ๊า แฮนด์)
Estorting you’re family, i’ll torture you’re granny
(Estortings ยัวร์ แฟ๊มิลี่ , อิลล ท๊อเจ้อร ยัวร์ กแรนนิ)
For my *****’s, i’m on you’re motherf*cking porch with a ‘Cammy
(ฟอร์ มาย *****เอส , แอม ออน ยัวร์ motherf*คิง โพช วิธ อะ Cammy)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[Kuniva + Kon Artis]
([ ครูเนฝว่า + คอนเอมพลีดิง Artis ])
Yo its funny how *****s get caught along [and get bombed on]
(โย อิทซ ฟันนิ ฮาว *****เอส เก็ท คอท อะลอง [ แอนด์ เก็ท บอมบฺ ออน ])
Knocking teeth in back of you’re throat [and break you’re jaw bone]
(นอคกิง ทีท อิน แบ็ค อ็อฝ ยัวร์ โธร๊ท [ แอนด์ เบร๊ค ยัวร์ จอ โบน ])
[I’m on ignorant sh*t] these *****s is b*tch
([ แอม ออน อีกโนะแร็นท ฌะ *ที ] ฑิส *****เอส ซิส บี *tch)
Pass me a cigarrete quick [sh*t is finna’ get thick]
(เพซ มี อะ cigarrete ควิค [ ฌะ *ที อีส ฟินนา เก็ท ทริ๊ค ])
Yo’ man i’ll get split [by a brutal and critical hit]
(โย แมน อิลล เก็ท สพลิ๊ท [ บาย อะ บรูแท็ล แอนด์ คริ๊ทิคอล ฮิท ])
With identical dent [or bullets with identical prints]
(วิธ ไอเดนทิแค็ล เด็นท [ ออ บัลเล่ วิธ ไอเดนทิแค็ล พริ๊นท ])
I’m wishing you if [you come you’re Lutenints a snitch]
(แอม วิชชิ้ง ยู อิ๊ฟ [ ยู คัม ยัวร์ Lutenints ซา สนิดชฺ ])
You teminant fick [and we know you ain’t finna’ do sh*t]
(ยู teminant fick [ แอนด์ วี โนว์ ยู เอน ฟินนา ดู ฌะ *ที ])

I’ll stick with my clique [The Kon Artis Bomb Artist]
(อิลล สทิ๊ค วิธ มาย คลีค [ เดอะ คอนเอมพลีดิง Artis บอมบฺ อาทิซท ])
Kuniva The Rida’ [Shooting through you’re f*cking Long John garmets]
(ครูเนฝว่า เดอะ รีดา [ ชูดดิง ทรู ยัวร์ เอฟ *คิง ลอง จอน garmets ])
Dirty Dozen [We deep in the street]
(เดอทิ ดออเซน [ วี ดี๊พ อิน เดอะ สทรีท ])
Unbelivable heat, we’ll even lay you out infront of the chief of police
(Unbelivable ฮีท , เวลล อี๊เฝ่น เลย์ ยู เอ๊าท infront อ็อฝ เดอะ ชี๊ฟ อ็อฝ โพลิ๊ซ)
Muthaf*cka’
(Muthaf*cka)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[Kon Artis-outro]
([ คอนเอมพลีดิง Artis เอ๊าโต ])
Yeah! D-Twizzie
(เย่ ! ดี Twizzie)
D12, Dirty Dozen
(D12 , เดอทิ ดออเซน)
Nothing but family up in this muthaf*cka’
(นัธอิง บั๊ท แฟ๊มิลี่ อั๊พ อิน ดิส muthaf*cka)
Loyal to everything that we do
(ล๊อยัล ทู เอ๊วี่ติง แดท วี ดู)
You ain’t neva’ gonna’ catch none of us slippin by ourself
(ยู เอน นีฝวา กอนนะ แค็ทช นัน อ็อฝ อัซ สลิปพิน บาย ourself)
‘Cuz we always together
(คัซ วี ออลเว ทูเก๊ทเธ่อร์)
You know what i’m sayin . .
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
Y’all *****s don’t know what family means
(ยอล *****เอส ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แฟ๊มิลี่ มีน)
Bugz watching over our ass
(Bugz วัทชิง โอ๊เฝ่อร เอ๊า อาซ)
Thats why we still alive know
(แด้ท วาย วี สทิลล อะไล๊ฝ โนว์)
Knocking yall *****s outta the clubs and sh*t
(นอคกิง ยอล *****เอส เอ๊าตา เดอะ คลับ แซน ฌะ *ที)
Haha! Runyan Av. Baby!
(ฮาฮา ! รูนยา Av เบ๊บี้ !)
Shady Records!
(เฌดอิ เร๊คขอร์ด !)
Where yo’ mamma at *****?
(แวร์ โย มะมา แอ็ท *****)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loyalty คำอ่านไทย D12 feat Obie Trice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น