เนื้อเพลง Flashlight คำอ่านไทย Jessie J (แกะเป๊ะเว่อร์ 100%)

When tomorrow comes
(เว็น ทุมอโร คัมสฺ)
I’ll be on my own
(แซว บี ออน ไม โอน)
Feeling frightened of
(ฟีลลิง ไฟท์อึน ด็อฟ)
The things that I don’t know
(เดอะ ติง แซท อาย ด้อนท์ โน)
When tomorrow comes
(เว็น ทุมอโร คัมสฺ)
Tomorrow comes
(ทุมอโร คัมสฺ)
Tomorrow comes
(ทุมอโร คัมสฺ)

And though the road is long
(แอ็นด โด เดอะ โรด ดีส ล็อง)
I look up to the sky
(งา ลุค กัฟ ทู เดอะ ซไค)
And in the dark I found lost hope that I won’t fly
(แอ็น ดิน เดอะ ดาค กา เฟานด ล็อซ โฮพ แดท อาย ว็อนท ฟไล)
And I sing along, I sing along, and I sing along
(แอ็นด ดาย ซิง งาลอง , ไอ ซิง งาลอง , แอ็นด ดาย ซิง เง้อลอง)

I got all I need when I got you and I
(ไอ ก็อท ดอร์ ไล นีด เว็น นาย ก็อท ชู แอ็นด ดาย)
I look around me, and see a sweet life
(ไอ ลุค กาเรานด มี , แอ็นด ซี สวี้ท ไลฟ)
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
(แอม ซตัค กิน เดอะ ดาค บัท ฉั่วร์ มาย แฟลชไลท์)
You’re getting me, getting me through the night
(ยัวร์ เกดดิ้ง มี , เกดดิ้ง มี ตรู เดอะ ไนท)
Kick start my heart when you shine it in my eyes
(คิค ซตาท มาย ฮาท เว็น ยู ชาย นี๊ด ดิน ไม อายสฺ)
Can’t lie, it’s a sweet life
(แค็นท ไล , อิท ซา สวี้ท ไลฟ)
Stuck in the dark but you’re my flashlight
(ซตัค กิน เดอะ ดาค บัท ฉั่วร์ ไม แฟลชไลท์)
You’re getting me, getting me through the night
(ยัวร์ เกดดิ้ง มี , เกดดิ้ง มี ตรู เดอะ ไนท)
‘Cause you’re my flashlight [flashlight]
(คอส ฉั่วร์ ไม แฟลชไลท์ [ แฟลชไลท์ ])
You’re my flashlight [flashlight], you’re my flashlight
(ยัวร์ ไม แฟลชไลท์ [ แฟลชไลท์ ] , ยัวร์ ไม แฟลชไลท์)

Ooh
(อูอู้ ~ )

I see the shadows long beneath the mountain top
(ไอ ซี เดอะ แชโดวสฺ ล็อง บินีต เดอะ เมาเทิน ท็อพ)
I’m not afraid when the rain won’t stop
(แอม น็อท ดัฟเฟรด เว็น เดอะ รีน โว้นทฺ ซต๊อพ)
‘Cause you light the way
(คอส ชู ไลท เดอะ เว)
You light the way,
(ยู ไลท เดอะ เว ,)
You light the way
(ยู ไลท เดอะ เว)
[adsense]
I got all I need when I got you and I
(ไอ ก็อท ดอร์ ไล นีด เว็น นาย ก็อท ชู แอ็นด ดาย)
I look around me, and see a sweet life
(ไอ ลุค กาเรานด มี , แอ็นด ซี สวี้ท ไลฟ)
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
(แอม ซตัค กิน เดอะ ดาค บัท ฉั่วร์ มาย แฟลชไลท์)
You’re getting me, getting me through the night
(ยัวร์ เกดดิ้ง มี , เกดดิ้ง มี ตรู เดอะ ไนท)
Kick start my heart when you shine it in my eyes
(คิค ซตาท มาย ฮาท เว็น ยู ชาย นี๊ด ดิน ไม อายสฺ)
Can’t lie, it’s a sweet life
(แค็นท ไล , อิท ซา สวี้ท ไลฟ)
Stuck in the dark but you’re my flashlight
(ซตัค กิน เดอะ ดาค บัท ฉั่วร์ ไม แฟลชไลท์)
You’re getting me, getting me through the night
(ยัวร์ เกดดิ้ง มี , เกดดิ้ง มี ตรู เดอะ ไนท)
[Light light light you’re my flashlight]
(ไลท ไลท ไลท ยัวร์ ไม แฟลชไลท์)
Light light you’re my flashlight
(ไลท ไลท ยัวร์ ไม แฟลชไลท์)
Light light light light light, oh
(ไลท ไลท ไลท ไลท ไลท , โอ)
[you’re my flashlight]
([ยัวร์ มาย แฟลชไลท์ ])
You’re my flash, oh
(ฉั่วร์ ไม แฟลช , โฮ ~ ~ )

I got all I need when I got you and I
(ไอ ก็อท ดอร์ ไล นีด เว็น นาย ก็อท ชู แอ็นด ดาย)
I look around me, and see a sweet life
(ไอ ลุค กาเรานด มี , แอ็นด ซี สวี้ท ไลฟ)
I’m stuck in the dark but you’re my flashlight
(แอม ซตัค กิน เดอะ ดาค บัท ฉั่วร์ มาย แฟลชไลท์)
You’re getting me, getting me through the night
(ยัวร์ เกดดิ้ง มี , เกดดิ้ง มี ตรู เดอะ ไนท)
Kick start my heart when you shine it in my eyes
(คิค ซตาท มาย ฮาท เว็น ยู ชาย นี๊ด ดิน ไม อายสฺ)
Can’t lie, it’s a sweet life
(แค็นท ไล , อิท ซา สวี้ท ไลฟ)
Stuck in the dark but you’re my flashlight
(ซตัค กิน เดอะ ดาค บัท ฉั่วร์ ไม แฟลชไลท์)
[You’re my flashlight]
([ ยัวร์ ไม แฟลชไลท์ ])
You’re getting me, getting me through the night
(ยัวร์ เกดดิ้ง มี , เกดดิ้ง มี ตรู เดอะ ไนท)
‘Cause you’re my flashlight
(คอส ยัวร์ ไม แฟลชไลท์)
‘Cause you’re my flashlight
(คอส ซั่วร์ ไม แฟลชไลท์)
You’re my flashlight
(ยัวร์ ไม แฟลชไลท์)

Ooh ooh
(อู้ อู้)
Ooh ooh
(อู้ อู้)
Ooh ooh ooh ooh ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
Ooh oh oh
(อู้ โอ โอ)

You’re my flashlight
(ยัวร์ ไม แฟลชไลท์)
Light light
(ไลท ไลท)
You’re my flashlight
(ยัว ไม แฟลชไลท์)
Light light ye-yeah
(ไลท ไลท เย เย่)

[Light light light
([ ไลท ไลท ไลท)
You’re my flashlight
(ฉั่วร์ ไม แฟลชไลท์)
Light light]
(ไลท ไลท ])

You’re my flashlight
(ฉั่วร์ ไม แฟลชไลท์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flashlight คำอ่านไทย Jessie J (แกะเป๊ะเว่อร์ 100%)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น