เนื้อเพลง Fool, Fool, Fool คำอ่านไทย Elvis Presley

Fool, fool, fool
(ฟูล , ฟูล , ฟูล)
That I was to fall for you.
(แดท ไอ วอส ทู ฟอลล์ ฟอร์ ยู)
Well, fool, fool, fool
(เวลล , ฟูล , ฟูล , ฟูล)
That I was to fall for you.
(แดท ไอ วอส ทู ฟอลล์ ฟอร์ ยู)
Well, I know what a fool I was
(เวลล , ไอ โนว์ ว๊อท ดา ฟูล ไอ วอส)
To think that you could love me, too.
(ทู ทริ๊งค แดท ยู เคิด ลัฝ มี , ทู)

Well, well, when I first met you, baby,
(เวลล , เวลล , เว็น นาย เฟิร์สท เม็ท ยู , เบ๊บี้ ,)
Well, I knew I couldn’t win,
(เวลล , ไอ นยู ไอ คูดซึ่น วิน ,)
But I just kept right on trying,
(บั๊ท ไอ จั๊สท เค็พท ไร๊ท ออน ทไรอิง ,)
‘Cause trying is no sin.
(ค๊อส ทไรอิง อีส โน ซิน)

What a fool, fool, fool,
(ว๊อท ดา ฟูล , ฟูล , ฟูล ,)
That I was to fall for you.
(แดท ไอ วอส ทู ฟอลล์ ฟอร์ ยู)
Well, I know what a fool I was
(เวลล , ไอ โนว์ ว๊อท ดา ฟูล ไอ วอส)
To think that you could love me, too.
(ทู ทริ๊งค แดท ยู เคิด ลัฝ มี , ทู)

Well, when I first met you, baby,
(เวลล , เว็น นาย เฟิร์สท เม็ท ยู , เบ๊บี้ ,)
Well, I knew I couldn’t win,
(เวลล , ไอ นยู ไอ คูดซึ่น วิน ,)
But I just kept right on trying,
(บั๊ท ไอ จั๊สท เค็พท ไร๊ท ออน ทไรอิง ,)
‘Cause trying is no sin.
(ค๊อส ทไรอิง อีส โน ซิน)

What a fool that I was to fall for you.
(ว๊อท ดา ฟูล แดท ไอ วอส ทู ฟอลล์ ฟอร์ ยู)
Well, I know what a fool I was
(เวลล , ไอ โนว์ ว๊อท ดา ฟูล ไอ วอส)
To think that you could love me too
(ทู ทริ๊งค แดท ยู เคิด ลัฝ มี ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fool, Fool, Fool คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น