เนื้อเพลง Somewhere คำอ่านไทย Barbra Streisand

[From ” West Side Story ” ]
([ ฟรอม ” เว๊สท ไซด์ สท๊อรี่ ” ])

Someday, somewhere
(ซัมเดย์ , ซัมแวร์)
We’ll find a new way of living
(เวลล ไฟนด์ อะ นิว เวย์ อ็อฝ ลีฝอิง)
Will find a way of forgiving
(วิล ไฟนด์ อะ เวย์ อ็อฝ ฟอร์กิฝวิ่ง)
Somewhere…
(ซัมแวร์)
There’s a place for us
(แดร์ ซา เพลส ฟอร์ อัซ)
Somewhere a place for us
(ซัมแวร์ อะ เพลส ฟอร์ อัซ)
Peace and quiet and open air
(พี๊ซ แอนด์ ไคว๊เอ้ท แอนด์ โอ๊เพ่น แอร์)
Wait for us
(เว้ท ฟอร์ อัซ)
Somewhere
(ซัมแวร์)
There’s a time for us
(แดร์ ซา ไทม์ ฟอร์ อัซ)
Someday there’ll time for us
(ซัมเดย์ เดอะเรล ไทม์ ฟอร์ อัซ)
Time together and time to spare
(ไทม์ ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ ไทม์ ทู สแพร์)
Time to learn, time to care
(ไทม์ ทู เลิร์น , ไทม์ ทู แคร์)
Someday, somewhere
(ซัมเดย์ , ซัมแวร์)
We’ll find a new way of living
(เวลล ไฟนด์ อะ นิว เวย์ อ็อฝ ลีฝอิง)
Will find there’s a way of forgiving
(วิล ไฟนด์ แดร์ ซา เวย์ อ็อฝ ฟอร์กิฝวิ่ง)
Somewhere…
(ซัมแวร์)
There’s a place for us
(แดร์ ซา เพลส ฟอร์ อัซ)
A time and place for us
(อะ ไทม์ แอนด์ เพลส ฟอร์ อัซ)
Hold my hand and we’re half way there
(โฮลด์ มาย แฮนด์ แอนด์ เวีย ฮาล์ฟ เวย์ แดร์)
Hold my hand and I’ll take you there
(โฮลด์ มาย แฮนด์ แอนด์ อิลล เท้ค ยู แดร์)
Somehow…
(ซัมฮาว)
Someday, somewhere…
(ซัมเดย์ , ซัมแวร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somewhere คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น