เนื้อเพลง Dyers Eve คำอ่านไทย Metallica

Dear Mother
(เดียร์ ม๊าเธ่อร์)
Dear Father
(เดียร์ ฟ๊าเท่อร)
What Is this Hell You Have Put Me Through
(ว๊อท อีส ดิส เฮ็ลล ยู แฮ็ฝ พุท มี ทรู)
Believer
(บิลีฝเฝอะ)
Deceiver
(Deceiver)
Day in Day out Live My Life Through You
(เดย์ อิน เดย์ เอ๊าท ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ทรู ยู)
Pushed onto Me What’s Wrong or Right
(พุช ออนทู มี ว๊อท รอง ออ ไร๊ท)
Hidden from this Thing That They Call Life
(ฮีดดน ฟรอม ดิส ทริง แดท เด คอลลํ ไล๊ฟ)
Dear Mother
(เดียร์ ม๊าเธ่อร์)
Dear Father
(เดียร์ ฟ๊าเท่อร)
Every Thought I’d Think You’d Disapprove
(เอ๊เฝอร์รี่ ธอท อาย ทริ๊งค ยูต ดิแซ็พรูฝ)
Curator
(คิวเรเทอะ)
Dictator
(ดิคเทเทอะ)
Always Cencoring My Every Move
(ออลเว Cencorings มาย เอ๊เฝอร์รี่ มู๊ฝ)
Children Are Seen Bur Are Not Heard
(ชีลดเร็น อาร์ ซีน เบอ อาร์ น็อท เฮิด)
Tear out Everything Inspired
(เทียร์ เอ๊าท เอ๊วี่ติง อินไพร์)

Innocence
(อีนโนะเซ็นซ)
Torn from Me Without Your Shelter
(โทน ฟรอม มี วิธเอ๊าท ยุร เช๊ลเท่อร์)
Barred Reality
(Barred ริแอลอิทิ)
I’m Living Blindly
(แอม ลีฝอิง บไลนดลิ)

Dear Mother
(เดียร์ ม๊าเธ่อร์)
Dear Father
(เดียร์ ฟ๊าเท่อร)
Time Has Frozen Still What’s Left to Be
(ไทม์ แฮ็ส โฟ๊เซน สทิลล ว๊อท เล๊ฟท ทู บี)
Hear Nothing
(เฮียร นัธอิง)
Say Nothing
(เซย์ นัธอิง)
Cannot Face the Fact I Think for Me
(แคนน็อท เฟซ เดอะ แฟคท ไอ ทริ๊งค ฟอร์ มี)
No Guarantee,it’s Life as Is
(โน แกแรนที , อิทซ ไล๊ฟ แอส ซิส)
But Damn You for Not Giving Me My Chance
(บั๊ท แดมนํ ยู ฟอร์ น็อท กีฝวิง มี มาย แช้นซํ)
Dear Mother
(เดียร์ ม๊าเธ่อร์)
Dear Father
(เดียร์ ฟ๊าเท่อร)
You’ve Clipped My Wings Before I Learned to Fly
(ยู๊ฟ Clipped มาย วิง เอส บีฟอร์ ไอ เลิร์น ทู ฟลาย)
Unspoiled
(Unspoiled)
Unspoken
(อันซโพเค็น)
I’ve Outgrown That F*cking Lullaby
(แอฝ Outgrown แดท เอฟ *คิง ลัลละไบ)
Same Thing I’ve Always Heard from You
(เซม ทริง แอฝ ออลเว เฮิด ฟรอม ยู)
Do as I Say Not as I Do
(ดู แอส ซาย เซย์ น็อท แอส ซาย ดู)

Innocence
(อีนโนะเซ็นซ)
Torn from Me Without Your Shelter
(โทน ฟรอม มี วิธเอ๊าท ยุร เช๊ลเท่อร์)
Barred Reality
(Barred ริแอลอิทิ)
I’m Living Blindly
(แอม ลีฝอิง บไลนดลิ)
I’m in Hell Without You
(แอม อิน เฮ็ลล วิธเอ๊าท ยู)
Cannot Cope Without You Two
(แคนน็อท โค้พ วิธเอ๊าท ยู ทู)
Shocked at the World That I See
(ช๊อค แอ็ท เดอะ เวิลด แดท ไอ ซี)
Innocent Victim Please Rescue Me
(อิ๊นโนเซ้นท ฝิ๊คทิ่ม พลีซ เร๊สคิ้ว มี)

Dear Mother
(เดียร์ ม๊าเธ่อร์)
Dear Father
(เดียร์ ฟ๊าเท่อร)
Hidden in Your World You’ve Made for Me
(ฮีดดน อิน ยุร เวิลด ยู๊ฟ เมด ฟอร์ มี)
I’m Seething
(แอม Seethings)
I’m Bleeding
(แอม บรีดดิ้ง)
Ripping Wounds in Me That Never Heal
(รีพพิง วูนด์ ซิน มี แดท เน๊เฝ่อร์ ฮีล)
Undying Spite I Feel for You
(อันไดอิง ซไพท ไอ ฟีล ฟอร์ ยู)
Living out this Hell You Always Knew.
(ลีฝอิง เอ๊าท ดิส เฮ็ลล ยู ออลเว นยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dyers Eve คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น