เนื้อเพลง Cold Hearted คำอ่านไทย Paula Abdul

How come how come he can he can tell-a tell-a you’re-a you’re-a
(ฮาว คัม ฮาว คัม ฮี แคน ฮี แคน เทลล อะ เทลล อะ ยัวร์ อะ ยัวร์ อะ)
Always always number number one without a doubt
(ออลเว ออลเว นั๊มเบ้อร์ นั๊มเบ้อร์ วัน วิธเอ๊าท ดา เดาท)
[He’s one cold snake]
([ อีส วัน โคลด์ สเน๊ค ])
When-a when-a he is he is always always squirmin’ squirmin’
(เว็น อะ เว็น อะ ฮี อีส ฮี อีส ออลเว ออลเว ซโควแมน ซโควแมน)
Like a little snake under-a e-ver-y-a rock
(ไล๊ค เก ลิ๊ทเทิ่ล สเน๊ค อั๊นเด้อร รา อี เวอร์ วาย อะ ร๊อค)
[No give, all take]
([ โน กี๊ฝ , ออล เท้ค ])
You’ve been you’ve been workin’ workin’ on the on the love
(ยู๊ฟ บีน ยู๊ฟ บีน เวิคกิน เวิคกิน ออน ดิ ออน เดอะ ลัฝ)
And he’s been only only playing undercover all the while
(แอนด์ อีส บีน โอ๊นลี่ โอ๊นลี่ พเลนิ่ง อันเดอะคัฝเออะ รอ เดอะ ไวล์)
[One smooth sharp tongue]
([ วัน สมู๊ธ ชาร์พ ทั๊ง ])
Take a take another ‘nother look into his eyes
(เท้ค เก เท้ค อะน๊าเทร่อร์ นอทเดอ ลุ๊ค อิ๊นทู ฮิส อาย)
[He just talks]
([ ฮี จั๊สท ท๊อล์ค ])
And you will on-ly see a rep-tile
(แอนด์ ยู วิล ออน ลิ ซี อะ เร็พ ไทล์)

He’s a cold-hearted snake
(อีส ซา โคลด์ ฮาร์ท สเน๊ค)
Look into his eyes
(ลุ๊ค อิ๊นทู ฮิส อาย)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
He’s been tellin’ lies
(อีส บีน เทลลิน ไล)
He’s a lover boy at play
(อีส ซา ลัฝเออะ บอย แอ็ท เพลย์)
He don’t play by the rules
(ฮี ด้อนท์ เพลย์ บาย เดอะ รูล)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Girl don’t play the fool–no
(เกิร์ล ด้อนท์ เพลย์ เดอะ ฟูล โน)

You’re the one givin’ up the love
(ยัวร์ ดิ วัน กีฝอิน อั๊พ เดอะ ลัฝ)
Anytime he needs it
(เอนี่ไทม์ ฮี นี๊ด ซิท)
But you turn your back and then he’s off and runnin’ with the crowd
(บั๊ท ยู เทิร์น ยุร แบ็ค แอนด์ เด็น อีส ออฟฟ แอนด์ รูนนิน วิธ เดอะ คราวดํ)
You’re the one to sacrifice
(ยัวร์ ดิ วัน ทู แซ๊คริไฟซ์)
Anything to please him
(เอนอิธิง ทู พลีซ ฮิม)
Do you really think he thinks about you when he’s out
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ทริ๊งค ฮี ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู เว็น อีส เอ๊าท)

He’s a cold-hearted snake
(อีส ซา โคลด์ ฮาร์ท สเน๊ค)
Look into his eyes
(ลุ๊ค อิ๊นทู ฮิส อาย)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
He’s been tellin’ lies
(อีส บีน เทลลิน ไล)
He’s a lover boy at play
(อีส ซา ลัฝเออะ บอย แอ็ท เพลย์)
He don’t play by rules
(ฮี ด้อนท์ เพลย์ บาย รูล)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Girl don’t play the fool–no
(เกิร์ล ด้อนท์ เพลย์ เดอะ ฟูล โน)

It was only late last night
(อิท วอส โอ๊นลี่ เหลท ล๊าสท ไน๊ท)
He was out there sneakin’
(ฮี วอส เอ๊าท แดร์ สนิกเคน)
Then he called you up to check that you were waiting by the phone
(เด็น ฮี คอลลํ ยู อั๊พ ทู เช็ค แดท ยู เวอ เวททิง บาย เดอะ โฟน)
All the world’s a candy store
(ออล เดอะ เวิลด ซา แค๊นดี้ สโทร์)
He’s been trick or treatin’
(อีส บีน ทริ๊ค ออ ทรีดิน)
When it comes to true love girl with him there’s no one home
(เว็น หนิด คัม ทู ทรู ลัฝ เกิร์ล วิธ ฮิม แดร์ โน วัน โฮม)

He’s a cold-hearted snake
(อีส ซา โคลด์ ฮาร์ท สเน๊ค)
Look into his eyes
(ลุ๊ค อิ๊นทู ฮิส อาย)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
He’s been tellin’ lies
(อีส บีน เทลลิน ไล)
He’s a lover boy at play
(อีส ซา ลัฝเออะ บอย แอ็ท เพลย์)
He don’t play by rules
(ฮี ด้อนท์ เพลย์ บาย รูล)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Girl don’t play the fool–no
(เกิร์ล ด้อนท์ เพลย์ เดอะ ฟูล โน)

You could find somebody better girl
(ยู เคิด ไฟนด์ ซัมบอดี้ เบ๊ทเท่อร์ เกิร์ล)
He could only make you cry
(ฮี เคิด โอ๊นลี่ เม้ค ยู คราย)
You deserve somebody better girl
(ยู ดิเสิฝ ซัมบอดี้ เบ๊ทเท่อร์ เกิร์ล)
He’s c-cold as ice
(อีส ซี โคลด์ แอส ไอ๊ซ์)

He’s a cold-hearted snake
(อีส ซา โคลด์ ฮาร์ท สเน๊ค)
Look into his eyes
(ลุ๊ค อิ๊นทู ฮิส อาย)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
He’s been tellin’ lies
(อีส บีน เทลลิน ไล)
He’s a lover boy at play
(อีส ซา ลัฝเออะ บอย แอ็ท เพลย์)
He don’t play by rules
(ฮี ด้อนท์ เพลย์ บาย รูล)
Oh oh oh –Girl don’t play the fool–no
(โอ โอ โอ เกิร์ล ด้อนท์ เพลย์ เดอะ ฟูล โน)

He’s a cold-hearted snake
(อีส ซา โคลด์ ฮาร์ท สเน๊ค)
Look into his eyes
(ลุ๊ค อิ๊นทู ฮิส อาย)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
He’s been tellin’ lies
(อีส บีน เทลลิน ไล)
He’s a lover boy at play
(อีส ซา ลัฝเออะ บอย แอ็ท เพลย์)
He don’t play by rules
(ฮี ด้อนท์ เพลย์ บาย รูล)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Girl don’t play the fool–[Repeat To Fade]
(เกิร์ล ด้อนท์ เพลย์ เดอะ ฟูล [ รีพี๊ท ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cold Hearted คำอ่านไทย Paula Abdul

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น