เนื้อเพลง Baby, Baby I Need You คำอ่านไทย The Temptations

I need you.
(ไอ นี๊ด ยู)
Whoa, I need you.
(โว้ว , ไอ นี๊ด ยู)
Baby, baby, baby don’t you know
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู โนว์)
That I need you [so], [so], [so], [so]
(แดท ไอ นี๊ด ยู [ โซ ] , [ โซ ] , [ โซ ] , [ โซ ])
I want you.
(ไอ ว้อนท ยู)
Whoa, I want you.
(โว้ว , ไอ ว้อนท ยู)
Baby, baby, baby don’t you know
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู โนว์)
That I want you [so], [so], [so], [so]
(แดท ไอ ว้อนท ยู [ โซ ] , [ โซ ] , [ โซ ] , [ โซ ])
Paul:
(พอล :)
You knew my lips were lonely for, the kisses you could give to me.
(ยู นยู มาย ลิพ เวอ โลนลิ ฟอร์ , เดอะ คีสเซซ ยู เคิด กี๊ฝ ทู มี)
Ever since the first day, baby, that we met.
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ เดอะ เฟิร์สท เดย์ , เบ๊บี้ , แดท วี เม็ท)
Eddie:
(เอดดี :)
So if you say you’re mine and let our hearts combine.
(โซ อิ๊ฟ ยู เซย์ ยัวร์ ไมน์ แอนด์ เล็ท เอ๊า ฮาร์ท ค๊อมไบน์)
I swear I’ll never let you forget how much…
(ไอ สแวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู ฟอร์เก๊ท ฮาว มัช)
I love you.
(ไอ ลัฝ ยู)
Whoa, I love you.
(โว้ว , ไอ ลัฝ ยู)
Baby, baby, baby don’t you know
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู โนว์)
That I love you [so], [so], [so], [so]
(แดท ไอ ลัฝ ยู [ โซ ] , [ โซ ] , [ โซ ] , [ โซ ])
I need you.
(ไอ นี๊ด ยู)
Whoa, I want you.
(โว้ว , ไอ ว้อนท ยู)
Paul: Baby, baby, baby.
(พอล : เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Eddie: Baby
(เอดดี : เบ๊บี้)
Whoa, I love you.
(โว้ว , ไอ ลัฝ ยู)
Paul: Darling, darling
(พอล : ดาร์ลิ่ง , ดาร์ลิ่ง)
Eddie: Oh, darling
(เอดดี : โอ , ดาร์ลิ่ง)
Whoa, whoa
(โว้ว , โว้ว)
Come home, come home, come home, come home.
(คัม โฮม , คัม โฮม , คัม โฮม , คัม โฮม)
Paul: Can’t you see that I need it.
(พอล : แค็นท ยู ซี แดท ไอ นี๊ด ดิท)
Eddie: Bring it home to me, baby.
(เอดดี : บริง อิท โฮม ทู มี , เบ๊บี้)
Come home, come home, come home, come home.
(คัม โฮม , คัม โฮม , คัม โฮม , คัม โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby, Baby I Need You คำอ่านไทย The Temptations

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น