เนื้อเพลง Move Over คำอ่านไทย Spice Girls

Generation Next, Generation Next
(เจเนอะเรฌัน เน๊กซท , เจเนอะเรฌัน เน๊กซท)
{Ah Generation Next}
({อา เจเนอะเรฌัน เน๊กซท })
Generation Next, Generation Next
(เจเนอะเรฌัน เน๊กซท , เจเนอะเรฌัน เน๊กซท)
{Generation}
({เจเนอะเรฌัน })
Generation Next,Generation Next
(เจเนอะเรฌัน เน๊กซท , เจเนอะเรฌัน เน๊กซท)
{Generation yeah}
({เจเนอะเรฌัน เย่ })
Generation Next, Generation Next
(เจเนอะเรฌัน เน๊กซท , เจเนอะเรฌัน เน๊กซท)
Hold it down feel the noise let em know it survived pick it up its alive
(โฮลด์ ดิท เดาน ฟีล เดอะ น๊อยส เล็ท เอ็ม โนว์ อิท เซอร์ไฝ๊ฝ พิค อิท อั๊พ อิทซ อะไล๊ฝ)
Hold it down feel the noise let em know it survived pick it up its alive
(โฮลด์ ดิท เดาน ฟีล เดอะ น๊อยส เล็ท เอ็ม โนว์ อิท เซอร์ไฝ๊ฝ พิค อิท อั๊พ อิทซ อะไล๊ฝ)
Move over yeah dont do it over {yeah yeah yeah}
(มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร เย่ ด้อนท์ ดู อิท โอ๊เฝ่อร {เย่ เย่ เย่ })
Cause its over yeah yeah yeah { dont do it over }
(ค๊อส อิทซ โอ๊เฝ่อร เย่ เย่ เย่ { ด้อนท์ ดู อิท โอ๊เฝ่อร })

Generation Next
(เจเนอะเรฌัน เน๊กซท)

{yeah yeah a generation yeah}
({เย่ เย่ อะ เจเนอะเรฌัน เย่ })
Next phase, next stage, next grade, next wave
(เน๊กซท เฟส , เน๊กซท สเท๊จ , เน๊กซท เกรด , เน๊กซท เว๊ฝ)
Let me tell you bout a thing gotta put it to the test
(เล็ท มี เทลล ยู เบาท ดา ทริง กอททะ พุท ดิธ ทู เดอะ เทสท์)
It’s a celebration motivation, generation next
(อิทซ ซา เซลิบเรฌัน มอดีเวชั่น , เจเนอะเรฌัน เน๊กซท)
Well sow me the seed every colour every creed
(เวลล เซา มี เดอะ ซี เอ๊เฝอร์รี่ คัลเออะ เอ๊เฝอร์รี่ ครีด)
Teach mever preach, listen up and take heed
(ที๊ช mever พรี๊ช , ลิ๊สซึ่น อั๊พ แอนด์ เท้ค ฮี)
Take the heat feel the flow
(เท้ค เดอะ ฮีท ฟีล เดอะ โฟลว์)
Cause you’re ready to burn and were ready to go
(ค๊อส ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เบิร์น แอนด์ เวอ เร๊ดี้ ทู โก)
Take the heat feel the flow
(เท้ค เดอะ ฮีท ฟีล เดอะ โฟลว์)
Cause youre ready to burn and were ready to go
(ค๊อส ยัวร์ เร๊ดี้ ทู เบิร์น แอนด์ เวอ เร๊ดี้ ทู โก)
Move over yeah dont do it over {yeah yeah yeah}
(มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร เย่ ด้อนท์ ดู อิท โอ๊เฝ่อร {เย่ เย่ เย่ })
Cause its over yeah yeah yeah
(ค๊อส อิทซ โอ๊เฝ่อร เย่ เย่ เย่)

Generation Next
(เจเนอะเรฌัน เน๊กซท)

{yeah yeah a genereation yeah}
({เย่ เย่ อะ genereation เย่ })
Next phase, next stage, next grade, next wave
(เน๊กซท เฟส , เน๊กซท สเท๊จ , เน๊กซท เกรด , เน๊กซท เว๊ฝ)
Let me tell you bout a thing gotta put it to the test
(เล็ท มี เทลล ยู เบาท ดา ทริง กอททะ พุท ดิธ ทู เดอะ เทสท์)
It’s a celebration motivation, generation next
(อิทซ ซา เซลิบเรฌัน มอดีเวชั่น , เจเนอะเรฌัน เน๊กซท)
Well you gotta know the rules if you wanna play the game
(เวลล ยู กอททะ โนว์ เดอะ รูล อิ๊ฟ ยู วอนนา เพลย์ เดอะ เกม)
Respection, dedication, never name on the fame
(Respection , เดดิเคฌัน , เน๊เฝ่อร์ เนม ออน เดอะ เฟม)
Teach mever preach, listen up and take heed
(ที๊ช mever พรี๊ช , ลิ๊สซึ่น อั๊พ แอนด์ เท้ค ฮี)
Hold it down feel the noise let em know it survived pick it up its alive
(โฮลด์ ดิท เดาน ฟีล เดอะ น๊อยส เล็ท เอ็ม โนว์ อิท เซอร์ไฝ๊ฝ พิค อิท อั๊พ อิทซ อะไล๊ฝ)
Move over yeah dont do it over {yeah yeah yeah}
(มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร เย่ ด้อนท์ ดู อิท โอ๊เฝ่อร {เย่ เย่ เย่ })
Cause its over yeah yeah yeah { don’t do it over }
(ค๊อส อิทซ โอ๊เฝ่อร เย่ เย่ เย่ { ด้อนท์ ดู อิท โอ๊เฝ่อร })
Move over yeah dont do it over {yeah yeah yeah}
(มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร เย่ ด้อนท์ ดู อิท โอ๊เฝ่อร {เย่ เย่ เย่ })
Cause its over yeah yeah yeah { don’t do it over }
(ค๊อส อิทซ โอ๊เฝ่อร เย่ เย่ เย่ { ด้อนท์ ดู อิท โอ๊เฝ่อร })

Generation Next
(เจเนอะเรฌัน เน๊กซท)

{yeah yeah yeah a generation yeah}{3X}
({เย่ เย่ เย่ อะ เจเนอะเรฌัน เย่ }{3X})
Dedication, celebration, animation, good vibration,
(เดดิเคฌัน , เซลิบเรฌัน , แอนิเมฌัน , กู๊ด ไฝบเรฌัน ,)
Motivation, domination, baby nation, recreation
(มอดีเวชั่น , ดอมิเนฌัน , เบ๊บี้ เน๊ชั่น , เรคริเอฌัน)
imagination, crazy nation
(อิแมจิเนฌัน , คเรสิ เน๊ชั่น)
Move over yeah dont do it over {yeah yeah yeah}
(มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร เย่ ด้อนท์ ดู อิท โอ๊เฝ่อร {เย่ เย่ เย่ })
Cause its over yeah yeah yeah {don’t do it over}
(ค๊อส อิทซ โอ๊เฝ่อร เย่ เย่ เย่ {ด้อนท์ ดู อิท โอ๊เฝ่อร })
Move over yeah dont do it over {yeah yeah yeah}
(มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร เย่ ด้อนท์ ดู อิท โอ๊เฝ่อร {เย่ เย่ เย่ })
Cause its over yeah yeah yeah {don’t do it over}
(ค๊อส อิทซ โอ๊เฝ่อร เย่ เย่ เย่ {ด้อนท์ ดู อิท โอ๊เฝ่อร })

Genration Next
(Genration เน๊กซท)

Generation next Generation next [repeat to fade]
(เจเนอะเรฌัน เน๊กซท เจเนอะเรฌัน เน๊กซท [ รีพี๊ท ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Move Over คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น