เนื้อเพลง Pour Out A Little Liquor คำอ่านไทย 2Pac

[2Pac]
([ 2Pac ])
Yeah
(เย่)
Pour out a little liquor for your homies n*gga
(พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร ฟอร์ ยุร โฮมี เอ็น *gga)
This one here go out to my n*gga Mike Coolie
(ดิส วัน เฮียร โก เอ๊าท ทู มาย เอ็น *gga ไมค คูลิ)
[Light up a fat one for this one]
([ ไล๊ท อั๊พ อะ แฟท วัน ฟอร์ ดิส วัน ])
How you come up man?
(ฮาว ยู คัม อั๊พ แมน)

I started young kickin dust and, livin rough
(ไอ สท๊าร์ท ยัง คิคคิน ดัสท แอนด์ , ลีฝอิน รั๊ฟ)
You watch you mouth around my mama you couldn’t cuss man
(ยู ว๊อทช ยู เม๊าธ อะราวนฺดฺ มาย มามะ ยู คูดซึ่น ครัส แมน)
I had a down ass homie though; we ran the streets
(ไอ แฮ็ด อะ เดาน อาซ โฮมี โธ ; วี แร็น เดอะ สทรีท)
And on the scene at the age of fourteen, huh
(แอนด์ ออน เดอะ ซีน แอ็ท ดิ เอจ อ็อฝ โฟทีน , ฮู)
I packed a nine and my n*gga packed a forty-five
(ไอ แพ็ค อะ ไนน แอนด์ มาย เอ็น *gga แพ็ค อะ ฟอทิ ไฟฝ)
We drinkin forties, lil’ shorties livin naughty lives
(วี ดริงคิน forties , ลิล shorties ลีฝอิน น๊อที่ ไล้ฝ)
You couldn’t stop us, long as I got my glock, F*CK the coppers
(ยู คูดซึ่น สท๊อพ อัซ , ลอง แอส ซาย ก็อท มาย คล็อก , เอฟ *CK เดอะ ค๊อพเพ่อร์)
Hangin on the block, slangin rocks and makin profits
(แฮนจิ้น ออน เดอะ บล๊อค , สแลงงิน ร๊อค แซน เมกิน โพร๊ฝิต)
I couldn’t f*ck with the schhhoooollll life, I was a fool
(ไอ คูดซึ่น เอฟ *ck วิธ เดอะ schhhoooollll ไล๊ฟ , ไอ วอส ซา ฟูล)
I’ll play that motherf*cker for a toooollll man
(อิลล เพลย์ แดท motherf*cker ฟอร์ รา toooollll แมน)
Tonight’ll be the night that’s what we figurin
(Tonightll บี เดอะ ไน๊ท แด้ท ว๊อท วี ฟิกเกอริน)
Hustlin in the rain felt no pain cause we drinkin
(ฮัสลิน อิน เดอะ เรน เฟ็ลท โน เพน ค๊อส วี ดริงคิน)
Playin them hoes like manure
(เพลย์ยิน เด็ม โฮ ไล๊ค มันยูร)
First let my n*gga f*ck and then I f*ck that’s how we do it [ha ha!]
(เฟิร์สท เล็ท มาย เอ็น *gga เอฟ *ck แอนด์ เด็น นาย เอฟ *ck แด้ท ฮาว วี ดู อิท [ ฮา ฮา ! ])
It’s two n*ggaz comin up out the hood
(อิทซ ทู เอ็น *ggaz คัมอิน อั๊พ เอ๊าท เดอะ ฮุด)
livin life just as good as we could
(ลีฝอิน ไล๊ฟ จั๊สท แอส กู๊ด แอส วี เคิด)
But since a b*tch can’t be trusted
(บั๊ท ซิ๊นซ อะ บี *tch แค็นท บี ทรัสท)
Hoes snitched to the po-lice, now my n*gga’s busted
(โฮ สนิดชฺ ทู เดอะ โพ ไลซ , นาว มาย เอ็น *ggas บัซท)
The cops whoopin on my n*gga in jail
(เดอะ ค็อพ whoopin ออน มาย เอ็น *gga อิน เจล)
tryin to get a motherf*cker to tell
(ทายอิน ทู เก็ท ดา motherf*cker ทู เทลล)
And couldn’t nobody diss my n*gga
(แอนด์ คูดซึ่น โนบอดี้ ดิซ มาย เอ็น *gga)
Damn, I miss my n*gga
(แดมนํ , ไอ มิซ มาย เอ็น *gga)
Pour out a little liquor!
(พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร !)

” My cousin died last year and I still can’t let go ” [4X]
(” มาย เค๊าซิน ดาย ล๊าสท เยียร์ แอนด์ ดาย สทิลล แค็นท เล็ท โก ” [ 4X ])

This goes out to all you so called G’s
(ดิส โกซ เอ๊าท ทู ออล ยู โซ คอลลํ จีส)
Pour out a little liquor for your real motherf*ckin partners
(พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร ฟอร์ ยุร เรียล motherf*ckin พาร์ทเน่อร์)
Don’t let the drink get like that y’all, huh
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ ดริ๊งค เก็ท ไล๊ค แดท ยอล , ฮู)
Pour out a little liquor
(พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร)
Pour out a little liquor
(พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร)
What’s that you drinkin on?
(ว๊อท แดท ยู ดริงคิน ออน)

Drinkin on gin, smokin on blunts and it’s on
(ดริงคิน ออน จิน , สโมกิน ออน บลันท แซน อิทซ ออน)
Reminisce about my n*ggaz, that’s dead and gone
(ริมมีนิด อะเบ๊าท มาย เอ็น *ggaz , แด้ท เด้ด แอนด์ กอน)
And now they buried, sometimes my eyes still get blurry
(แอนด์ นาว เด เบ๊อรี่ , ซัมไทม์ มาย อาย สทิลล เก็ท บลูรี)
Cause I’m losin all my homies and I worry
(ค๊อส แอม ลูซิน ออล มาย โฮมี แซน ดาย ว๊อร์รี่)
I got my back against a brick wall, trapped in a circle
(ไอ ก็อท มาย แบ็ค อะเก๊นสท ดา บริ๊ค วอลล์ , แทร๊พ อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล)
Boxin with them s*ckers til my knuckles turn purple
(Boxin วิธ เด็ม เอส *ckers ทิล มาย นักเคิล เทิร์น เพ๊อร์เพิ่ล)
Mama told me, ” Son there’ll be days like this ”
(มามะ โทลด มี , ” ซัน เดอะเรล บี เดย์ ไล๊ค ดิส “)
Don’t wanna think so — I hit the drink and stay blitzed
(ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค โซ ไอ ฮิท เดอะ ดริ๊งค แอนด์ สเทย์ บลิทซ)
We had plans of bein big time G’s
(วี แฮ็ด แพลน อ็อฝ บีนโพล บิ๊ก ไทม์ จีส)
Rolling in marked cars, movin them keys
(โรลลิง อิน ม๊าร์ค คารํ , มูฝวิน เด็ม คีย์)
And now I roll up the window, blaze up some indo
(แอนด์ นาว ไอ โรลล อั๊พ เดอะ วิ๊นโด้ว , เบลซ อั๊พ ซัม อีนโดะ)
Get to’ down for my n*ggaz in the pen, yo
(เก็ท ทู เดาน ฟอร์ มาย เอ็น *ggaz อิน เดอะ เพ็น , โย)
Your son’s gettin big and strong
(ยุร ซัน เกดดิน บิ๊ก แอนด์ สทรอง)
and I’d love’m like one of my own, til you come home and
(แอนด์ อาย lovem ไล๊ค วัน อ็อฝ มาย โอว์น , ทิล ยู คัม โฮม แอนด์)
the years sure fly with the quickness
(เดอะ เยียร์ ชัวร์ ฟลาย วิธ เดอะ ควีคเน็ซ)
You do the time, and I’ll keep handlin yo’ business
(ยู ดู เดอะ ไทม์ , แอนด์ อิลล คี๊พ handlin โย บีสเน็ซ)
That’s the way it’s supposed to be
(แด้ท เดอะ เวย์ อิทซ ซั๊พโพ้ส ทู บี)
Homie, if it was me, you’d do the sh*t for me
(โฮมี , อิ๊ฟ อิท วอส มี , ยูต ดู เดอะ ฌะ *ที ฟอร์ มี)
Homie, I can remember scrapin back to back
(โฮมี , ไอ แคน รีเม๊มเบ่อร์ scrapin แบ็ค ทู แบ็ค)
Throwin dogs on them s*ckers runnin up on this young hog
(โตวอิน ด้อกก ออน เด็ม เอส *ckers รูนนิน อั๊พ ออน ดิส ยัง ฮ็อก)
I hope my words can paint a perfect picture
(ไอ โฮพ มาย เวิร์ด แคน เพ้นท ดา เพ๊อร์เฟ็คท พิ๊คเจ้อร์)
And let ya know how much a n*gga miss ya
(แอนด์ เล็ท ยา โนว์ ฮาว มัช อะ เอ็น *gga มิซ ยา)
Pour out some liquor!
(พาว เอ๊าท ซัม ลิ๊เคว่อร !)

” My cousin died last year and I still can’t let go ”
(” มาย เค๊าซิน ดาย ล๊าสท เยียร์ แอนด์ ดาย สทิลล แค็นท เล็ท โก “)

Look at you
(ลุ๊ค แกท ยู)
Drinkin got you where you don’t even give respect to your partners
(ดริงคิน ก็อท ยู แวร์ ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น กี๊ฝ เรสเพ๊คท ทู ยุร พาร์ทเน่อร์)
Pour out some liquor n*gga!
(พาว เอ๊าท ซัม ลิ๊เคว่อร เอ็น *gga !)
It ain’t like that
(อิท เอน ไล๊ค แดท)
Tip that sh*t over
(ทิพ แดท ฌะ *ที โอ๊เฝ่อร)
Pour out a little liquor!
(พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร !)

” My cousin died last year and I still can’t let go ” [4X]
(” มาย เค๊าซิน ดาย ล๊าสท เยียร์ แอนด์ ดาย สทิลล แค็นท เล็ท โก ” [ 4X ])

This for my n*gga Madman
(ดิส ฟอร์ มาย เอ็น *gga แม๊ดแมน)
Dagz, Hood, Silk yeah
(Dagz , ฮุด , ซิ้ลค เย่)
A little liquor for my homies y’all
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร ฟอร์ มาย โฮมี ยอล)
We in this motherf*ckin piece YEAH
(วี อิน ดิส motherf*ckin พี๊ซ เย่)
Pour out a little liquor
(พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร)
Young Queen, YEAH
(ยัง ควีน , เย่)
This one goes out to all my mack partners
(ดิส วัน โกซ เอ๊าท ทู ออล มาย แมกคฺ พาร์ทเน่อร์)
Back in the motherf*ckin Bay
(แบ็ค อิน เดอะ motherf*ckin เบย์)
Oaktown still in the motherf*ckin house
(โอ๊กทาว สทิลล อิน เดอะ motherf*ckin เฮ้าส)
[Pour out a little liquor]
([ พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร ])
My n*gga Richie Rich, Gov’na
(มาย เอ็น *gga ริชชี่ ริ๊ช , Govna)
[I don’t care, Nighttrain, Henessey]
([ ไอ ด้อนท์ แคร์ , ไนท์เชน , Henessey ])
All my real motherf*ckin partners
(ออล มาย เรียล motherf*ckin พาร์ทเน่อร์)
[Pour out a little liquor]
([ พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร ])
And all my real partnas in Marin, f*ck you busta ass n*ggaz
(แอนด์ ออล มาย เรียล พาดนา ซิน Marin , เอฟ *ck ยู บัสตร้า อาซ เอ็น *ggaz)
Yeah n*gga, pour out a little liquor!!
(เย่ เอ็น *gga , พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pour Out A Little Liquor คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น