เนื้อเพลง If U Can’t Dance คำอ่านไทย Spice Girls

If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance To This You Can’t Do Nothing For Me Baby
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ ทู ดิส ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance To This You Can’t Do Nothing For Me Baby
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ ทู ดิส ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)

Now We Got The Flavour The Bad Behaviour
(นาว วี ก็อท เดอะ ฟเลเฝอะ เดอะ แบ้ด บิเฮฟเยอะ)
The Rhythm The Melody The Juice For You To Savour
(เดอะ ริธึ่ม เดอะ เมลโอะดิ เดอะ จู้ยซ ฟอร์ ยู ทู เซเฝอะ)
Rockin’ And Vibing Somebody Is Jivin’
(รอคกิน แอนด์ วายบลิง ซัมบอดี้ อีส Jivin)
You Need To Take A Tip Sort It Out
(ยู นี๊ด ทู เท้ค เก ทิพ ซ๊อร์ท ดิธ เอ๊าท)
Get A Grip Whenever I Go Out Wherever It May Be
(เก็ท ดา กริพ ฮเว็นเอฝเออะ ไอ โก เอ๊าท ฮแวเรฝเออะ อิท เมย์ บี)
Never Is There A Keanu But A Dweeb Lookin’ At Me
(เน๊เฝ่อร์ อีส แดร์ อะ Keanu บั๊ท ดา Dweeb ลุคกิน แอ็ท มี)
But Even If I Did Score He’s A Loser On The Dance Floor
(บั๊ท อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย ดิด สคอร์ อีส ซา ลูสเออะ ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Take A Deep Breath Count 1 2 3
(เท้ค เก ดี๊พ บรี๊ทฺรฺ เค้าทํ วัน ทู ที)

Even When His Eyes Met Mine
(อี๊เฝ่น เว็น ฮิส อาย เม็ท ไมน์)
His Slamming Moves Were Out Of Time
(ฮิส สแลมมิ้ง มู๊ฝ เวอ เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)
Can’t You Just Feel The Groove
(แค็นท ยู จั๊สท ฟีล เดอะ กรูฝ)
Why Don’t You Move
(วาย ด้อนท์ ยู มู๊ฝ)
It’s Easy Can’t You See
(อิทซ อีสอิ แค็นท ยู ซี)
Take My Hands And Dance With Me
(เท้ค มาย แฮนด์ แซน แด๊นซ์ วิธ มี)
Emma And Victoria
(เอมมา แอนด์ ฝิคโทเรียะ)

If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance To This You Can’t Do Nothing For Me Baby
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ ทู ดิส ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance To This You Can’t Do Nothing For Me Baby
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ ทู ดิส ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)

Hey Macho Te Vi El Otro Dํa Me Dia Mucha Mucha Alegrํa Escucha La M๚sica Ay Madre Mia Hey Chico Tu No Tienes Nada Que Susto Que Sueco Que Polla Que Tieso Oh No Me Tocas Ay Que Perro Feo Venga Venga Marcha Salida Toma Esta M๚sica Me Canta De Prisa Cuidado Cuidado Que Chico Que Loco Toma Mi Ritmo Me Voy Contigo Hey Macho Te Quiero Quiero Un Hombre Necesito Si Pero No Tu Nombre Hey Macho Hey Macho Si No Baila Esto No Puede Sin Nada Conmigo
(เฮ มาซโช Te Vi เอล Otro Dํa มี ไดอะ Mucha Mucha Alegrํa Escucha ลา M๚sica ไอ มาเด มีเอ เฮ ชีโค ทู โน Tienes Nada ครี Susto ครี Sueco ครี Polla ครี Tieso โอ โน มี ทอคคา ไอ ครี Perro Feo Venga Venga Marcha Salida Toma เอซดา M๚sica มี แคนดา ดี Prisa Cuidado Cuidado ครี ชีโค ครี โลโก Toma มี ริทโม มี Voy Contigo เฮ มาซโช Te เคียโร เคียโร ยูเอ็น Hombre เนซีสิโด Si เพโร โน ทู Nombre เฮ มาซโช เฮ มาซโช Si โน ไบลลา เอสโด โน Puede ซิน Nada โคนมิโก)

If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance To This You Can’t Do Nothing For Me Baby
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ ทู ดิส ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance To This You Can’t Do Nothing For Me Baby
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ ทู ดิส ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)

You Can’t Do Nothing For Me Baby
(ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)
Oh Ohh Oh Ohh Oh Ohh Oh Ohh Oh
(โอ โอ้ โอ โอ้ โอ โอ้ โอ โอ้ โอ)
Nothin’ Baby
(นอทติน เบ๊บี้)
Oh Ohh Oh Ohh Oh Ohh Oh Ohh Oh
(โอ โอ้ โอ โอ้ โอ โอ้ โอ โอ้ โอ)
The Rhythm
(เดอะ ริธึ่ม)
You Can’t Do Nothing For Me Baby
(ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)

Even When His Eyes Met Mine
(อี๊เฝ่น เว็น ฮิส อาย เม็ท ไมน์)
Oh Ohh Oh Ohh Oh Ohh Oh Ohh Oh
(โอ โอ้ โอ โอ้ โอ โอ้ โอ โอ้ โอ)
His Slamming Moves Were Out Of Time
(ฮิส สแลมมิ้ง มู๊ฝ เวอ เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)
Can’t You Just Feel The Groove
(แค็นท ยู จั๊สท ฟีล เดอะ กรูฝ)
Why Don’t You Move
(วาย ด้อนท์ ยู มู๊ฝ)
It’s Easy Can’t You See
(อิทซ อีสอิ แค็นท ยู ซี)
Oh Ohh Oh Ohh Oh Ohh Oh Ohh Oh
(โอ โอ้ โอ โอ้ โอ โอ้ โอ โอ้ โอ)
Take My Hands And Dance With Me
(เท้ค มาย แฮนด์ แซน แด๊นซ์ วิธ มี)
Emma And Victoria
(เอมมา แอนด์ ฝิคโทเรียะ)

If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance To This You Can’t Do Nothing For Me Baby
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ ทู ดิส ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance To This You Can’t Do Nothing For Me Baby
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ ทู ดิส ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)
You Can’t Do Nothing For Me Baby
(ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)

If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance To This You Can’t Do Nothing For Me Baby
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ ทู ดิส ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)
You Can’t Do Nothing For Me Baby
(ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance To This You Can’t Do Nothing For Me Baby
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ ทู ดิส ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)
You Can’t Do Nothing For Me Baby
(ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)

If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance If You Can’t Dance
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์)
If You Can’t Dance To This You Can’t Do Nothing For Me Baby
(อิ๊ฟ ยู แค็นท แด๊นซ์ ทู ดิส ยู แค็นท ดู นัธอิง ฟอร์ มี เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If U Can’t Dance คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น