เนื้อเพลง The Many Ways คำอ่านไทย Usher

Oh baby
(โอ เบ๊บี้)
My lady
(มาย เล๊ดี้)
You like what you’re hearin’ baby
(ยู ไล๊ค ว๊อท ยัวร์ เฮียริน เบ๊บี้)
What’s going on
(ว๊อท โกอิ้ง ออน)
I’ve seen you around my way
(แอฝ ซีน ยู อะราวนฺดฺ มาย เวย์)
A couple times
(อะ คั๊พเพิ่ล ไทม์)
You must have just moved around
(ยู มัสท์ แฮ็ฝ จั๊สท มู๊ฝ อะราวนฺดฺ)
The way right
(เดอะ เวย์ ไร๊ท)
I see all the fellows have been
(ไอ ซี ออล เดอะ เฟ๊ลโล่ว แฮ็ฝ บีน)
Pressing you for your number
(พเรซซิง ยู ฟอร์ ยุร นั๊มเบ้อร์)
I’d like to get to know you, so um….
(อาย ไล๊ค ทู เก็ท ทู โนว์ ยู , โซ อึม)
Maybe we can spend some time and
(เมบี วี แคน สเพ็นด ซัม ไทม์ แอนด์)
Talk on the phone or something
(ท๊อล์ค ออน เดอะ โฟน ออ ซัมติง)

I can think of many ways to say
(ไอ แคน ทริ๊งค อ็อฝ เมนอิ เวย์ ทู เซย์)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
And with those many ways there comes
(แอนด์ วิธ โฑส เมนอิ เวย์ แดร์ คัม)
A time
(อะ ไทม์)
For me to say I’ll put no girls
(ฟอร์ มี ทู เซย์ อิลล พุท โน เกิร์ล)
Before you
(บีฟอร์ ยู)
So pretty lady make up your mind
(โซ พริ๊ทที่ เล๊ดี้ เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์)

Girl you look surprised
(เกิร์ล ยู ลุ๊ค เซอร์ไพร๊ส)
I’ve got conversation
(แอฝ ก็อท คอนเฝอะเซฌัน)
Cause you ain’t checkin’
(ค๊อส ยู เอน เชคกิน)
For the kids swing with no
(ฟอร์ เดอะ คิด สวิง วิธ โน)
Girl can’t we please
(เกิร์ล แค็นท วี พลีซ)
Get past impressions
(เก็ท พาสท์ อิมพเรฌอัน)
Cause what I feel for you
(ค๊อส ว๊อท ไอ ฟีล ฟอร์ ยู)
I swear is legit
(ไอ สแวร์ อีส เลจิท)
Your girls tell you watch him
(ยุร เกิร์ล เทลล ยู ว๊อทช ฮิม)
He’s an entertainer [entertainer]
(อีส แอน เอนเทอะเทนเออะ [ เอนเทอะเทนเออะ ])
They say I’ll hurt you and
(เด เซย์ อิลล เฮิร์ท ยู แอนด์)
Break your heart
(เบร๊ค ยุร ฮาร์ท)
[Your heart, your heart, but they]
([ ยุร ฮาร์ท , ยุร ฮาร์ท , บั๊ท เด ])
But they don’t now well well
(บั๊ท เด ด้อนท์ นาว เวลล เวลล)
Just what I’m feelin’
(จั๊สท ว๊อท แอม ฟีลิน)
From the first time I saw you
(ฟรอม เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ ซอว์ ยู)
I loved you from the very start
(ไอ ลัฝ ยู ฟรอม เดอะ เฝ๊รี่ สท๊าร์ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I saw you ‘rounnd my way
(ไอ ซอว์ ยู rounnd มาย เวย์)
And I had to meet you
(แอนด์ ดาย แฮ็ด ทู มี๊ท ยู)
But I’ve got to let you know
(บั๊ท แอฝ ก็อท ทู เล็ท ยู โนว์)
I’m just somebody [somebody]
(แอม จั๊สท ซัมบอดี้ [ ซัมบอดี้ ])
[Who wants 2 care] who wants 2 care for you
([ ฮู ว้อนท ทู แคร์ ] ฮู ว้อนท ทู แคร์ ฟอร์ ยู)
With lots of love and patience
(วิธ ล็อท อ็อฝ ลัฝ แอนด์ เพเฌ็นซ)
[For you yeah, yeah, yeah]
([ ฟอร์ ยู เย่ , เย่ , เย่ ])
Sp please understand
(Sp พลีซ อั๊นเด้อรสแทนด)
Why I’m taking my time
(วาย แอม เทคอิง มาย ไทม์)
I’m fallin’ deeper and deeper and deeper
(แอม แฟลลิน ดิพเพอ แอนด์ ดิพเพอ แอนด์ ดิพเพอ)
[Deeper, deeper, deeper] yeah baby
([ ดิพเพอ , ดิพเพอ , ดิพเพอ ] เย่ เบ๊บี้)
And I’m so glad
(แอนด์ แอม โซ แกล๊ด)
We had this conversation
(วี แฮ็ด ดิส คอนเฝอะเซฌัน)
Because girl, when it comes to you
(บิคอส เกิร์ล , เว็น หนิด คัม ทู ยู)
There’s no confusion
(แดร์ โน ค็อนฟยูฉัน)
[Baby I ain’t confused]
([ เบ๊บี้ ไอ เอน คอนฟิ้วส ])
And I can’t get it in your head [no]
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท ดิธ อิน ยุร เฮด [ โน ])
And I’m having a fit
(แอนด์ แอม แฮฝวิ่ง อะ ฟิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Young lady] young lady
([ ยัง เล๊ดี้ ] ยัง เล๊ดี้)
I miss you in my life [yeah]
(ไอ มิซ ยู อิน มาย ไล๊ฟ [ เย่ ])
I’m on a mission
(แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น)
Just to please you right
(จั๊สท ทู พลีซ ยู ไร๊ท)
[Oh yeah]
([ โอ เย่ ])
[Sweet lady] sweet sweet lady
([ สวี้ท เล๊ดี้ ] สวี้ท สวี้ท เล๊ดี้)
Thought of no you cuts
(ธอท อ็อฝ โน ยู คัท)
Just like a knife
(จั๊สท ไล๊ค เก ไน๊ฟ)
[Thought of no you cuts
([ ธอท อ็อฝ โน ยู คัท)
Just like a knife]
(จั๊สท ไล๊ค เก ไน๊ฟ ])

[Girl I’ve learned]
([ เกิร์ล แอฝ เลิร์น ])
Girl I’ve learned my lesson
(เกิร์ล แอฝ เลิร์น มาย เล๊ซซั่น)
No we can’t let others in
(โน วี แค็นท เล็ท อ๊อเธ่อร์ ซิน)
Misery loves some company
(มีสริ ลัฝ ซัม คัมพะนิ)
They don’t see it’s from within
(เด ด้อนท์ ซี อิทซ ฟรอม วิธอิน)
It’s you for me and
(อิทซ ยู ฟอร์ มี แอนด์)
Me for you
(มี ฟอร์ ยู)
But first we must be friends [yeah]
(บั๊ท เฟิร์สท วี มัสท์ บี เฟรน [ เย่ ])
I’ll keep my love comin’ and comin’ and
(อิลล คี๊พ มาย ลัฝ คัมอิน แอนด์ คัมอิน แอนด์)
Comin’ babe
(คัมอิน เบ้บ)
Girl we can win
(เกิร์ล วี แคน วิน)
Oh yeah
(โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Many Ways คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น