เนื้อเพลง Trouble for Me คำอ่านไทย Britney Spears

You and I left alone cannot be trusted
(ยู แอนด์ ดาย เล๊ฟท อะโลน แคนน็อท บี ทรัสท)
There’s a lust we can’t control
(แดร์ ซา ลัซท วี แค็นท คอนโทรล)
Slowly undress, chest to chest
(ซโลลิ อันดเรซ , เชสทํ ทู เชสทํ)

And unless I say goodnight
(แอนด์ อันเล๊ซ ซาย เซย์ กู๊ดไนท์)
I know we’re only gonna go too far
(ไอ โนว์ เวีย โอ๊นลี่ กอนนะ โก ทู ฟาร์)
Please, I’m not quite ready for that next level
(พลีซ , แอม น็อท ไคว๊ เร๊ดี้ ฟอร์ แดท เน๊กซท เล๊เฝ่ล)
One kiss and that spells trouble
(วัน คิซ แซน แดท สเพลล ทรั๊บเบิ้ล)

But you could talk me in, talk me into it if you wanted to
(บั๊ท ยู เคิด ท๊อล์ค มี อิน , ท๊อล์ค มี อิ๊นทู อิท อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู)
You could talk me in, talk me into it, if you only knew
(ยู เคิด ท๊อล์ค มี อิน , ท๊อล์ค มี อิ๊นทู อิท , อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ นยู)
Yeah I’m likin’, I’m likin’ the way you do-o-o
(เย่ แอม ลิกคิน , แอม ลิกคิน เดอะ เวย์ ยู ดู โอ โอ)
What you do-o-o to me
(ว๊อท ยู ดู โอ โอ ทู มี)

I, I don’t wanna lose control, control, control, control
(ไอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ลู้ส คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล)
But then again I, I think I wanna lose control, control, control
(บั๊ท เด็น อะเกน นาย , ไอ ทริ๊งค ไอ วอนนา ลู้ส คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล)

Ain’t nothing wrong with a little bit of
(เอน นัธอิง รอง วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)
Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Tro-uble, trouble, trouble, trouble
(Tro uble , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)

You and me that equals
(ยู แอนด์ มี แดท อี๊ควอล)
Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Tro-uble, trouble, trouble, trouble
(Tro uble , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Ain’t nothing wrong with a little bit of
(เอน นัธอิง รอง วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)

I get down, I surprise you, don’t you push me
(ไอ เก็ท เดาน , ไอ เซอร์ไพร๊ส ยู , ด้อนท์ ยู พุช มี)
Let me in your crib today, next day I’ll snatch the goods away
(เล็ท มี อิน ยุร คริบ ทูเดย์ , เน๊กซท เดย์ อิลล ซแน็ช เดอะ กู๊ด อะเวย์)
You’re not listenin’
(ยัวร์ น็อท ลิเซินนิน)

Watch me now, ’cause I’m a good girl but I can be bad
(ว๊อทช มี นาว , ค๊อส แอม มา กู๊ด เกิร์ล บั๊ท ไอ แคน บี แบ้ด)
You’re not quite there, you’re not on my level
(ยัวร์ น็อท ไคว๊ แดร์ , ยัวร์ น็อท ออน มาย เล๊เฝ่ล)
Trust me, for you I’m trouble
(ทรัสท มี , ฟอร์ ยู แอม ทรั๊บเบิ้ล)

You could talk me in, talk me into it if you wanted to
(ยู เคิด ท๊อล์ค มี อิน , ท๊อล์ค มี อิ๊นทู อิท อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู)
You could talk me in, talk me into it, if you only knew
(ยู เคิด ท๊อล์ค มี อิน , ท๊อล์ค มี อิ๊นทู อิท , อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ นยู)
Yeah I’m likin’, I’m likin’ the way you do-o-o
(เย่ แอม ลิกคิน , แอม ลิกคิน เดอะ เวย์ ยู ดู โอ โอ)
What you do-o-o to me
(ว๊อท ยู ดู โอ โอ ทู มี)

I, I don’t wanna lose control, control, control, control
(ไอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ลู้ส คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล)
But then again I, I think I wanna lose control, control, control
(บั๊ท เด็น อะเกน นาย , ไอ ทริ๊งค ไอ วอนนา ลู้ส คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล)

Ain’t nothing wrong with a little bit of
(เอน นัธอิง รอง วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)
Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Tro-uble, trouble, trouble, trouble
(Tro uble , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)

You and me that equals
(ยู แอนด์ มี แดท อี๊ควอล)
Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Tro-uble, trouble, trouble, trouble
(Tro uble , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Ain’t nothing wrong with a little bit of
(เอน นัธอิง รอง วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)

This is a warnin’, I’m warnin’ ya
(ดิส ซิส ซา วอนนิน , แอม วอนนิน ยา)
You’re taking too long, too long
(ยัวร์ เทคอิง ทู ลอง , ทู ลอง)
Tryin’ play the back and be cool
(ทายอิน เพลย์ เดอะ แบ็ค แอนด์ บี คูล)
But boy you’re playin’ it wrong, playin’ it wrong
(บั๊ท บอย ยัวร์ เพลย์ยิน หนิด รอง , เพลย์ยิน หนิด รอง)

Now it’s in your eyes
(นาว อิทซ ซิน ยุร อาย)
You’re really, really lookin’ like you wanna do somethin’
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ลุคกิน ไล๊ค ยู วอนนา ดู ซัมติน)
Like-like you wanna do somethin’, do somethin’
(ไล๊ค ไล๊ค ยู วอนนา ดู ซัมติน , ดู ซัมติน)

Boy, you better get right
(บอย , ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ไร๊ท)
If you don’t you’re gonna mess around and lose somethin’
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ยัวร์ กอนนะ เมซ อะราวนฺดฺ แอนด์ ลู้ส ซัมติน)
You’re gonna mess around and lose somethin’, lose somethin’
(ยัวร์ กอนนะ เมซ อะราวนฺดฺ แอนด์ ลู้ส ซัมติน , ลู้ส ซัมติน)

I, I don’t wanna lose control, control, control, control
(ไอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ลู้ส คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล)
But then again I, I think I wanna lose control, control, control
(บั๊ท เด็น อะเกน นาย , ไอ ทริ๊งค ไอ วอนนา ลู้ส คอนโทรล , คอนโทรล , คอนโทรล)

Ain’t nothing wrong with a little bit of
(เอน นัธอิง รอง วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)
Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Tro-uble, trouble, trouble, trouble
(Tro uble , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)

You and me that equals
(ยู แอนด์ มี แดท อี๊ควอล)
Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble
(ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Tro-uble, trouble, trouble, trouble
(Tro uble , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล , ทรั๊บเบิ้ล)
Ain’t nothing wrong with a little bit of
(เอน นัธอิง รอง วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Trouble for Me คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น