เนื้อเพลง When We Ride คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz

[Outlaw Immortalz]
([ เอาทลอ Immortalz ])
Bow down to somethin greater than yourself trick
(บาว เดาน ทู ซัมติน กเรทเออะ แฑ็น ยุรเซลฟ ทริ๊ค)
Individuals capable of enormous amounts of chin checks and eye swolls
(อินดิฝิ๊ด้วล แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ อีน๊อร์มัส อะเม๊าท อ็อฝ ชิน เช็ค แซน อาย swolls)
They know
(เด โนว์)
You watchin but you ain’t seein what lies before you, beatch
(ยู วันชิน บั๊ท ยู เอน ซีอิน ว๊อท ไล บีฟอร์ ยู , beatch)
Picture if you will seven deadly human beings
(พิ๊คเจ้อร์ อิ๊ฟ ยู วิล เซเฝ่น เดดลิ ฮิ๊วแมน บีอิง เอส)
blessed with the gift of speech, the power to reach
(เบล๊ส วิธ เดอะ กิฟท อ็อฝ สพีช , เดอะ พ๊าวเว่อร์ ทู รี๊ช)
each n*gga on every street
(อีช เอ็น *gga ออน เอ๊เฝอร์รี่ สทรีท)
May the Heavenly Father look down and be proud
(เมย์ เดอะ เฮฝเอ็นลิ ฟ๊าเท่อร ลุ๊ค เดาน แอนด์ บี พเราด)
of what transpired since the day the seed was planted
(อ็อฝ ว๊อท ทแร็นสไพร ซิ๊นซ เดอะ เดย์ เดอะ ซี วอส แพล๊นท)
The G grew but we knew he’d rise up quick
(เดอะ จี กรู บั๊ท วี นยู ฮีด ไร๊ส อั๊พ ควิค)
Smoked out, loc’ed out, all into sh*t
(สโม๊ค เอ๊าท , loced เอ๊าท , ออล อิ๊นทู ฌะ *ที)
Just me and my dogs livin like hogs
(จั๊สท มี แอนด์ มาย ด้อกก ลีฝอิน ไล๊ค ฮ็อก)
Outlaw Immortalz
(เอาทลอ Immortalz)
What follows is the story, what proceeded was the glue
(ว๊อท ฟ๊อลโล่ว ซิส เดอะ สท๊อรี่ , ว๊อท โพรซี๊ด วอส เดอะ กลู)
What lies between is the fiction
(ว๊อท ไล บีทะวีน อีส เดอะ ฟิ๊คชั่น)
Don’t f*ck around and make it true
(ด้อนท์ เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ เม้ค อิท ทรู)

[Tupac]
([ ทูแปค ])
Hahahahahaha
(Hahahahahaha)
My adversaries crumble when we rumble it’s a catastrophe
(มาย adversaries แคมเบิล เว็น วี รัมเบิล อิทซ ซา คะแทซทโระฟี)
I pull revenge on b*tch n*ggaz that blasted me
(ไอ พูลล รีเฝ้นจ ออน บี *tch เอ็น *ggaz แดท บลาสทํ มี)
Plus my alias is Makaveli
(พลัส มาย เอเลียซ ซิส แมกเคอเวลลี่)
A loaded three-fifty-seven with hollow points to a n*gga belly
(อะ โหลด ทรี ฟีฟทิ เซเฝ่น วิธ ฮ๊อลโล่ว พ๊อยท์ ทู อะ เอ็น *gga เบลลิ)
Bust him to see if he bleed, he shoulda never f*cked around
(บัซท ฮิม ทู ซี อิ๊ฟ ฮี บลีด , ฮี โช๊วดา เน๊เฝ่อร์ เอฟ *cked อะราวนฺดฺ)
with a sick-ass n*gga like me
(วิธ อะ ซิ๊ค อาซ เอ็น *gga ไล๊ค มี)
They call my name out and n*ggaz run, best be prepared
(เด คอลลํ มาย เนม เอ๊าท แอนด์ เอ็น *ggaz รัน , เบ๊สท์ บี พรีแพร์)
for the Outlawz, here we come
(ฟอร์ ดิ เอ้าหลอด , เฮียร วี คัม)

[Hussein Fatal]
([ เฮิสเซน เฟ๊ท่อล ])
They call me Hussein Fatal, it’s a two game table
(เด คอลลํ มี เฮิสเซน เฟ๊ท่อล , อิทซ ซา ทู เกม เท๊เบิ้ล)
I’m robbin ya n*ggaz cradle wit a knife in your navel
(แอม รอบบิน ยา เอ็น *ggaz เครเดิล วิท ดา ไน๊ฟ อิน ยุร เนเฝ็ล)
Rap-related criminally activated and evil
(แร็พ รีเหลท ครีมอิแน็ลลิ แอคทิเฝท แอนด์ อี๊ฝิ่ล)
I wouldn’t wanna be you behind my f*ckin Desert Eagle
(ไอ วูดดึ่น วอนนา บี ยู บีฮายน์ มาย เอฟ *ckin เดสเสิร์ท อี๊เกิ้ล)
Till the end, I’m tellin all friends and enemies
(ทิลล์ ดิ เอ็นด , แอม เทลลิน ออล เฟรน แซน อียีมีสฺ)
You see what I got to make you freeze, to touch me you need ten of these
(ยู ซี ว๊อท ไอ ก็อท ทู เม้ค ยู ฟรีส , ทู ทั๊ช มี ยู นี๊ด เท็น อ็อฝ ฑิส)
Complete most, wanted on the streets of the East coast
(คอมพลีท โมซท , ว้อนท ออน เดอะ สทรีท อ็อฝ ดิ อี๊สท โค้สท)
Young Gunz fire and n*ggaz bleed, I see Mo
(ยัง Gunz ไฟเออะร แอนด์ เอ็น *ggaz บลีด , ไอ ซี โม)

[Kastro]
([ แคสโต ])
I be shinin like white diamonds and crystal, glistenin holdin pistols
(ไอ บี ชายนิน ไล๊ค ไว๊ท ได๊ม่อนดํ แซน ครีซแท็ล , กิ๊ดซืนิน โฮดดิน พิ๊สท่อล)
The mission’s simple, fold up and roll up dead presidentials
(เดอะ มิ๊ชชั่น ซิ๊มเพิ่ล , โฟลด อั๊พ แอนด์ โรลล อั๊พ เด้ด พเรสิเดนแฌ็ล)
Sew up all the potential, million, billion dollar baller potential
(โซ อั๊พ ออล เดอะ โพเท๊นเชี่ยล , มิ๊ลเลี่ยน , บิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ บอลเลอ โพเท๊นเชี่ยล)
Sort it, oughta call on a n*gga I’ll be sure to get you
(ซ๊อร์ท ดิธ , เอ้าดา คอลลํ ออน อะ เอ็น *gga อิลล บี ชัวร์ ทู เก็ท ยู)
Take cash bro, fast yo, for my Kastro
(เท้ค แค๊ช โบร , ฟาสท โย , ฟอร์ มาย แคสโต)
Blast and I’ma last yo past all these Glass Joes
(บลาสทํ แอนด์ แอมอา ล๊าสท โย พาสท์ ดอร์ ฑิส กล๊าสส โจ)
and assholes who claim, like they be runnin thangs
(แอนด์ แอสโฮล ฮู เคลม , ไล๊ค เด บี รูนนิน เตง)
I be gunnin those same n*ggaz runnin late, to their fate
(ไอ บี กันนิน โฑส เซม เอ็น *ggaz รูนนิน เหลท , ทู แดร์ เฟ้ท)

[Napoleon]
([ นะโพเลียน ])
My alias is motherf*ckin Na-poleon, and I’d rather be
(มาย เอเลียซ ซิส motherf*ckin นา poleon , แอนด์ อาย ร๊าเธ่อร์ บี)
robbin again before these motherf*ckers leave me sufferin
(รอบบิน อะเกน บีฟอร์ ฑิส motherf*ckers ลี๊ฝ มี ซัฟเฟอลิน)
But the sh*t ain’t nothin, and I got no time for no bluffin
(บั๊ท เดอะ ฌะ *ที เอน นอทติน , แอนด์ ดาย ก็อท โน ไทม์ ฟอร์ โน bluffin)
befo’ a n*gga finish with puttin in work I betta end up with somethin
(befo อะ เอ็น *gga ฟิ๊หนิช วิธ พันดิน อิน เวิ๊ร์ค ไอ แบทดา เอ็นด อั๊พ วิธ ซัมติน)
I think these n*ggaz got the game f*cked up
(ไอ ทริ๊งค ฑิส เอ็น *ggaz ก็อท เดอะ เกม เอฟ *cked อั๊พ)
If they don’t believe, that a young n*gga like me, would bust [Boo-Yaa!]
(อิ๊ฟ เด ด้อนท์ บีลี๊ฝ , แดท ดา ยัง เอ็น *gga ไล๊ค มี , เวิด บัซท [ บู Yaa ! ])
Perhaps it’s a must, I’m facin cases, f*ck probation
(เพอร์แฮพส์ อิทซ ซา มัสท์ , แอม facin เค๊ส , เอฟ *ck โพร๊เบชั่น)
is what I’m screamin when these money hungry cops be chasin
(อีส ว๊อท แอม สครีมมิน เว็น ฑิส มั๊นนี่ ฮั๊งกรี้ ค็อพ บี เช๊ซิน)

[Chorus: Tupac]
([ ค๊อรัส : ทูแปค ])

Thug n*gga till we die, no mercy
(ธัก เอ็น *gga ทิลล์ วี ดาย , โน เม๊อร์ซี่)
on these playa hatin b*tches, ask me why – when we ride!
(ออน ฑิส พอลเย แฮดดิน บี *tches , อาสคฺ มี วาย เว็น วี ไรด์ !)
Thug n*gga till we die, no mercy
(ธัก เอ็น *gga ทิลล์ วี ดาย , โน เม๊อร์ซี่)
on these playa hatin b*tches, ask me why – when we ride!
(ออน ฑิส พอลเย แฮดดิน บี *tches , อาสคฺ มี วาย เว็น วี ไรด์ !)

[Mussolini]
([ Mussolini ])
It’s the imperial serial killer, alias Mussolini
(อิทซ ดิ อิมพี๊เรี่ยล ซีเรียล คีลเลอะ , เอเลียซ Mussolini)
Mentally unstable G status, so you can’t see me
(เมนแท็ลลิ unstable จี สเท๊ทัซ , โซ ยู แค็นท ซี มี)
Drug warlord, riding Concorde jets
(ดรัก warlord , ไรดอิง Concorde เจ๊ต)
Rag Vette’s, shakin b*tches and snitches and trippin on sets
(แร๊ก เวดทฺ , เชคกิน บี *tches แซน สนิทเชด แซน ทริพพิน ออน เซ็ท)
Ingle-Watts banger, keepin one in the chamber
(อิง le ว็อท แบงเงอ , คริพปิน วัน อิน เดอะ เชมเบอะ)
For the anger that I build inside, when it’s time to ride
(ฟอร์ ดิ แอ๊งเก้อร แดท ไอ บิ้ลดํ อิ๊นไซด์ , เว็น อิทซ ไทม์ ทู ไรด์)
Suicidal thoughts lurk f*ckin no end to revenge
(ซยูอิไซดแอ็ล ธอท เลิค เอฟ *ckin โน เอ็นด ทู รีเฝ้นจ)
F*ck any, my alias Mussolini
(เอฟ *ck เอ๊นี่ , มาย เอเลียซ Mussolini)

[Idi Amin]
([ Idi Amin ])
They call me Idi, from the side of seedy
(เด คอลลํ มี Idi , ฟรอม เดอะ ไซด์ อ็อฝ ซีดอิ)
Young n*gga greedy, so I’m runnin up on these n*ggaz easy
(ยัง เอ็น *gga กรีดอิ , โซ แอม รูนนิน อั๊พ ออน ฑิส เอ็น *ggaz อีสอิ)
It ain’t nuttin, cause if they wantin somethin, so I’ma commence
(อิท เอน นัทดิน , ค๊อส อิ๊ฟ เด วอนทิน ซัมติน , โซ แอมอา คอมเม๊นซํ)
to dumpin stomp down and struck up while my beat is bumpin, Thuggin
(ทู dumpin สตอมพฺ เดาน แอนด์ ซทรัค อั๊พ ไวล์ มาย บีท อีส บั้มปิน , ตั๊กกิน)
to my f*ckin last nut, with Lo-Pole and Kastro
(ทู มาย เอฟ *ckin ล๊าสท นัท , วิธ โล โพล แอนด์ แคสโต)
Who you thought was on that asshole, don’t ask though
(ฮู ยู ธอท วอส ออน แดท แอสโฮล , ด้อนท์ อาสคฺ โธ)
Outlaw Immortalz doin this dit-nirt on the sli-zow
(เอาทลอ Immortalz โดย ดิส dit nirt ออน เดอะ sli zow)
Ain’t no chance to hide when we ride
(เอน โน แช้นซํ ทู ไฮด์ เว็น วี ไรด์)

[Khadafi]
([ Khadafi ])
My alias Khadafi, Trump tight so feds can’t copy
(มาย เอเลียซ Khadafi , ทรัมพ ไท๊ท โซ เฟ็ด แค็นท ค๊อพพี่)
Six-three and cocky quick to hit your b*tch if she drop me
(ซิกซ์ ทรี แอนด์ คอคอิ ควิค ทู ฮิท ยุร บี *tch อิ๊ฟ ชี ดรอพ มี)
Severely addicted to livin like a f*ckin felon
(ซิเฝียลิ แอ๊ดดิคท ทู ลีฝอิน ไล๊ค เก เอฟ *ckin เฟลอัน)
while beefin with rookie cops the cookie rocks a n*gga sellin
(ไวล์ บีฟิน วิธ รูคอิ ค็อพ เดอะ คูคอิ ร๊อค ซา เอ็น *gga เซลลิน)
Since a short I been livin life defiant, nickel plated chrome
(ซิ๊นซ อะ ช๊อร์ท ไอ บีน ลีฝอิน ไล๊ฟ ดิไฟแอ็นท , นีคเค็ล เพล๊ท คโรม)
Got this baby Capone lookin like a giant, and I ain’t lyin
(ก็อท ดิส เบ๊บี้ Capone ลุคกิน ไล๊ค เก ไจ๊แอ้นท , แอนด์ ดาย เอน ลายอิน)
It’s like it’s me against myself with all these
(อิทซ ไล๊ค อิทซ มี อะเก๊นสท ไมเซลฟ วิธ ออล ฑิส)
backstabbin snakes grabbin at my f*ckin wealth
(backstabbin สเน๊ค กราบบิน แอ็ท มาย เอฟ *ckin เว้ลธ)

[Mo Khomeini]
([ โม Khomeini ])
Mo Khomeini goes terrorist, mad man killer
(โม Khomeini โกซ เทเรอะริซท , แม้ด แมน คีลเลอะ)
The bottom of the river where the body lays and shivers
(เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ เดอะ ริ๊เฝ่อร์ แวร์ เดอะ บ๊อดี้ เลย์ แซน ชีฝเฝ่อร์)
I’m that n*gga with the fifty cap pouch, with the murderous stacks
(แอม แดท เอ็น *gga วิธ เดอะ ฟีฟทิ แค๊พ เพาช , วิธ เดอะ เมอเดอะรัซ ซแท็ค)
that increase, while these motherf*ckers eat beef
(แดท อิ๊นครีซ , ไวล์ ฑิส motherf*ckers อี๊ท บี๊ฟ)
It’s been a long road, a lot of episodes
(อิทซ บีน อะ ลอง โร้ด , อะ ล็อท อ็อฝ เอพอิดซด)
And as the glock loads, I gotta teach hoes
(แอนด์ แอส เดอะ คล็อก โหลด , ไอ กอททะ ที๊ช โฮ)
Reach hoes, make em feel a n*gga when I’m mashin
(รี๊ช โฮ , เม้ค เอ็ม ฟีล อะ เอ็น *gga เว็น แอม แมชเชน)
Now I’m surpassin any assassin
(นาว แอม surpassin เอ๊นี่ แอ็ซแซซซิน)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[Tupac]
([ ทูแปค ])
Hahahaha, Outlaw Immortalz baby
(ฮาฮาฮาฮา , เอาทลอ Immortalz เบ๊บี้)
Y’all n*ggaz can’t fade this ol crazy sh*t
(ยอล เอ็น *ggaz แค็นท เฟด ดิส ol คเรสิ ฌะ *ที)
Makaveli, Hussein, Kastro, Khadafi, Mussolini
(แมกเคอเวลลี่ , เฮิสเซน , แคสโต , Khadafi , Mussolini)
Amin, Naploleon, Khomani
(Amin , Naploleon , Khomani)
What y’all really wanna do?
(ว๊อท ยอล ริแอ็ลลิ วอนนา ดู)
Haha like them n*ggaz said
(ฮาฮา ไล๊ค เด็ม เอ็น *ggaz เซ็ด)
” What would you do? If you could f*ck with me and my crew ”
(” ว๊อท เวิด ยู ดู อิ๊ฟ ยู เคิด เอฟ *ck วิธ มี แอนด์ มาย ครู “)
Hehahahahaha, Thug Life, yeah n*gga
(Hehahahahaha , ธัก ไล๊ฟ , เย่ เอ็น *gga)
Flashin on n*ggaz
(Flashin ออน เอ็น *ggaz)
Thug Life right? This year we Thug Life
(ธัก ไล๊ฟ ไร๊ท ดิส เยียร์ วี ธัก ไล๊ฟ)
But we Outlaw Immortalz
(บั๊ท วี เอาทลอ Immortalz)
We die n*gga, but we multiply, we like legends n*gga
(วี ดาย เอ็น *gga , บั๊ท วี มั๊ลทิพลาย , วี ไล๊ค เล๊เจ้นด เอ็น *gga)
Like I’ll make you famous motherf*cker
(ไล๊ค อิลล เม้ค ยู เฟ๊มัส motherf*cker)
I’m talkin about Newsweek and Time Magazine and all that ol good sh*t
(แอม ทอคกิ่น อะเบ๊าท Newsweek แอนด์ ไทม์ แม๊กกาซีน แอนด์ ออล แดท ol กู๊ด ฌะ *ที)
My n*ggas make the papers baby
(มาย เอ็น *ggas เม้ค เดอะ เพ๊เพ่อร์ เบ๊บี้)
My n*ggas make the front page
(มาย เอ็น *ggas เม้ค เดอะ ฟร๊อนท เพจ)
Multiple gunshots [fades]
(มัลทิพล กันชอทพฺ [ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When We Ride คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น