เนื้อเพลง Damned if I Do Ya (Damned if I Don’t) คำอ่านไทย All Time Low

I fought it for a long time now
(ไอ ฟอท ดิธ ฟอร์ รา ลอง ไทม์ นาว)
While drowning in a river of denial
(ไวล์ ดเรานอิง อิน อะ ริ๊เฝ่อร์ อ็อฝ ดิไนแอ็ล)
I washed up, fixed up, picked up all my broken things
(ไอ ว๊อช อั๊พ , ฟิกซ์ อั๊พ , พิค อั๊พ ออล มาย บโรเค็น ทริง เอส)
‘Cause you left me, police tape, chalk line
(ค๊อส ยู เล๊ฟท มี , โพลิ๊ซ เท๊พ , ชอค ไลน์)
Tequila shots in the dark scene of the crime
(ทีกคิวล่า ฌ็อท ซิน เดอะ ด๊าร์ค ซีน อ็อฝ เดอะ ไคร์ม)
Suburban living with a feeling that I’m giving up
(ซะเบอแบ็น ลีฝอิง วิธ อะ ฟีลอิง แดท แอม กีฝวิง อั๊พ)
everything for you
(เอ๊วี่ติง ฟอร์ ยู)

Oh, oh, oh, how was I supposed to know
(โอ , โอ , โอ , ฮาว วอส ซาย ซั๊พโพ้ส ทู โนว์)
That you were oh, oh, over me
(แดท ยู เวอ โอ , โอ , โอ๊เฝ่อร มี)
I think that I should go [GO!]
(ไอ ทริ๊งค แดท ไอ เชิด โก [ โก ! ])
Something’s telling me to leave but I won’t
(ซัมติง เอส เทลลิง มี ทู ลี๊ฝ บั๊ท ไอ ว็อนท)
‘Cause I’m damned if I do ya, damned if I don’t
(ค๊อส แอม แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดู ยา , แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์)

It took a lot to take you home
(อิท ทุค กา ล็อท ทู เท้ค ยู โฮม)
One stupid call and I end up alone
(วัน สทิ๊วผิด คอลลํ แอนด์ ดาย เอ็นด อั๊พ อะโลน)
You’re made up, dressed up, messed up
(ยัวร์ เมด อั๊พ , เดรส อั๊พ , เมส อั๊พ)
Plans I set in stone
(แพลน ซาย เซ็ท อิน สโทน)

But you made me do when I don’t like
(บั๊ท ยู เมด มี ดู เว็น นาย ด้อนท์ ไล๊ค)
Dancing in the alley with the street rat nightlife
(แด็นซิง อิน ดิ แอลลิ วิธ เดอะ สทรีท แร๊ท nightlife)
Can’t keep living with a feeling that I’m giving up everything for you
(แค็นท คี๊พ ลีฝอิง วิธ อะ ฟีลอิง แดท แอม กีฝวิง อั๊พ เอ๊วี่ติง ฟอร์ ยู)

Oh, oh, oh, how was I supposed to know
(โอ , โอ , โอ , ฮาว วอส ซาย ซั๊พโพ้ส ทู โนว์)
That you were oh, oh, over me
(แดท ยู เวอ โอ , โอ , โอ๊เฝ่อร มี)
I think that I should go [GO!]
(ไอ ทริ๊งค แดท ไอ เชิด โก [ โก ! ])
Something’s telling me to leave but I wont
(ซัมติง เอส เทลลิง มี ทู ลี๊ฝ บั๊ท ไอ ว็อนท)
‘Cause I’m damned if I do ya, damned if I don’t
(ค๊อส แอม แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดู ยา , แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์)

Make a fool of myself when you hang around
(เม้ค เก ฟูล อ็อฝ ไมเซลฟ เว็น ยู แฮง อะราวนฺดฺ)
When you’re gone
(เว็น ยัวร์ กอน)
I’m a match that’s burning out
(แอม มา แหมทช์ แด้ท เบรินนิง เอ๊าท)
Could have been, should’ve done, what I said I was going to do
(เคิด แฮ็ฝ บีน , ชูดดิฝ ดัน , ว๊อท ไอ เซ็ด ดาย วอส โกอิ้ง ทู ดู)
[Said that I would do]
([ เซ็ด แดท ไอ เวิด ดู ])
But I never promised you
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ พรอมอิซ ยู)
[But I never promised you, promised you]
([ บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ พรอมอิซ ยู , พรอมอิซ ยู ])

Oh, oh, oh, how was I supposed to know
(โอ , โอ , โอ , ฮาว วอส ซาย ซั๊พโพ้ส ทู โนว์)
That you were oh, oh, over me
(แดท ยู เวอ โอ , โอ , โอ๊เฝ่อร มี)
I think that I should go [GO!]
(ไอ ทริ๊งค แดท ไอ เชิด โก [ โก ! ])
It never took a fool to see the things that I won’t
(อิท เน๊เฝ่อร์ ทุค กา ฟูล ทู ซี เดอะ ทริง เอส แดท ไอ ว็อนท)
‘Cause I’m damned if I do ya, damned if I do ya
(ค๊อส แอม แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดู ยา , แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดู ยา)

Oh, oh, oh, how was I supposed to know
(โอ , โอ , โอ , ฮาว วอส ซาย ซั๊พโพ้ส ทู โนว์)
[‘Cause you left me, police tape chalk line]
([ ค๊อส ยู เล๊ฟท มี , โพลิ๊ซ เท๊พ ชอค ไลน์ ])
That you were oh, oh, over me I think that I should go
(แดท ยู เวอ โอ , โอ , โอ๊เฝ่อร มี ไอ ทริ๊งค แดท ไอ เชิด โก)
[Tequila shots in the dark scene of the crime]
([ ทีกคิวล่า ฌ็อท ซิน เดอะ ด๊าร์ค ซีน อ็อฝ เดอะ ไคร์ม ])
Something’s telling me to leave but I won’t
(ซัมติง เอส เทลลิง มี ทู ลี๊ฝ บั๊ท ไอ ว็อนท)
‘Cause I’m damned if I do ya, damned if I d-d-d-d
(ค๊อส แอม แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดู ยา , แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดี ดี ดี ดี)
Damned if I do ya, damned if I don’t
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดู ยา , แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Damned if I Do Ya (Damned if I Don’t) คำอ่านไทย All Time Low

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น