เนื้อเพลง One More Road To Cross คำอ่านไทย DMX

[DMX]
([ DMX ])
Uhh.. this is life [this is life]
(อา ดิส ซิส ไล๊ฟ [ ดิส ซิส ไล๊ฟ ])
This is what I know [this what I know]
(ดิส ซิส ว๊อท ไอ โนว์ [ ดิส ว๊อท ไอ โนว์ ])
So to me [so to me] this is life [this is life]
(โซ ทู มี [ โซ ทู มี ] ดิส ซิส ไล๊ฟ [ ดิส ซิส ไล๊ฟ ])

[Chorus: DMX [repeat 2X]]
([ ค๊อรัส : DMX [ รีพี๊ท 2X ] ])

One more road to cross
(วัน โม โร้ด ทู ครอสสํ)
One more risk to take
(วัน โม ริ๊ซค ทู เท้ค)
Gotta live my life
(กอททะ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
like there’s one more move to make
(ไล๊ค แดร์ วัน โม มู๊ฝ ทู เม้ค)

[DMX]
([ DMX ])
I’m up at like 6 AM, to check this n*gga
(แอม อั๊พ แอ็ท ไล๊ค ซิก แอ็ม , ทู เช็ค ดิส เอ็น *gga)
He work the nightshift, and I gots to check them figures
(ฮี เวิ๊ร์ค เดอะ nightshift , แอนด์ ดาย ก็อท ทู เช็ค เด็ม ฟิ๊กเก้อร)
Knock on his door, peoples talkin bout, ” He ain’t there, ”
(น๊อค ออน ฮิส ดอร์ , พี๊เพิ่ล ทอคกิ่น เบาท , ” ฮี เอน แดร์ , “)
but the house is packed, sh*t I know he here somewhere
(บั๊ท เดอะ เฮ้าส อีส แพ็ค , ฌะ *ที ไอ โนว์ ฮี เฮียร ซัมแวร์)
See money get high, I don’t knock what a n*gga do to get by
(ซี มั๊นนี่ เก็ท ไฮฮ , ไอ ด้อนท์ น๊อค ว๊อท ดา เอ็น *gga ดู ทู เก็ท บาย)
Just make sure you gettin by don’t F*CK with you gettin mine
(จั๊สท เม้ค ชัวร์ ยู เกดดิน บาย ด้อนท์ เอฟ *CK วิธ ยู เกดดิน ไมน์)
Ain’t the first time he ran off, shoulda split his sh*t then
(เอน เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ฮี แร็น ออฟฟ , โช๊วดา สพลิ๊ท ฮิส ฌะ *ที เด็น)
Hate to think of what he’s did and if I catch him slippin
(เฮท ทู ทริ๊งค อ็อฝ ว๊อท อีส ดิด แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย แค็ทช ฮิม สลิปพิน)
won’t be an ass-whippin, I can tell you that
(ว็อนท บี แอน อาซ whippin , ไอ แคน เทลล ยู แดท)
I keep it real with this cat, he go and sell two packs
(ไอ คี๊พ อิท เรียล วิธ ดิส แค๊ท , ฮี โก แอนด์ เซลล์ ทู แพ็ค)
and run off [damn] tell me, he was locked down, up North
(แอนด์ รัน ออฟฟ [ แดมนํ ] เทลล มี , ฮี วอส ล๊อค เดาน , อั๊พ น๊อร์ธ)
and you out a week later? That’s bullsh*t!
(แอนด์ ยู เอ๊าท ดา วี๊ค เลทเออะ แด้ท bullsh*ที !)
I bust off, I need this dough
(ไอ บัซท ออฟฟ , ไอ นี๊ด ดิส โด)
F*ck you think I’m here for my health?
(เอฟ *ck ยู ทริ๊งค แอม เฮียร ฟอร์ มาย เฮ็ลธ)
I need this wealth, because I feed myself
(ไอ นี๊ด ดิส เว้ลธ , บิคอส ไอ ฟี ไมเซลฟ)
You play with my life, when you play with my money
(ยู เพลย์ วิธ มาย ไล๊ฟ , เว็น ยู เพลย์ วิธ มาย มั๊นนี่)
Playin around but this’ll be the last time you think somethin’s funny
(เพลย์ยิน อะราวนฺดฺ บั๊ท เดซเซล บี เดอะ ล๊าสท ไทม์ ยู ทริ๊งค ซัมติน ฟันนิ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[DMX]
([ DMX ])
Yo, I’ve been casin the liquor store, for a month now
(โย , แอฝ บีน casin เดอะ ลิ๊เคว่อร สโทร์ , ฟอร์ รา มั้นธ นาว)
with me and two other n*ggaz, is about to run up in there and shut it down
(วิธ มี แอนด์ ทู อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggaz , อีส อะเบ๊าท ทู รัน อั๊พ อิน แดร์ แอนด์ ชั๊ท ดิธ เดาน)
I got four people on the inside, one stay in the back
(ไอ ก็อท โฟ พี๊เพิ่ล ออน ดิ อิ๊นไซด์ , วัน สเทย์ อิน เดอะ แบ็ค)
Two stock boys, one at the register but he count the stacks
(ทู สท๊อค บอย , วัน แอ็ท เดอะ รีจิ๊สเตอร์ บั๊ท ฮี เค้าทํ เดอะ ซแท็ค)
Aight b*tch, put on the ski mask, make sure that when we ask
(ไอชฺ บี *tch , พุท ออน เดอะ ซคี แมสค , เม้ค ชัวร์ แดท เว็น วี อาสคฺ)
for the dough they know that we takin all three bags
(ฟอร์ เดอะ โด เด โนว์ แดท วี ทอคกิ่น ออล ทรี แบ๊ก)
Now see that? You gotta hear em shoot that n*gga
(นาว ซี แดท ยู กอททะ เฮียร เอ็ม ชู๊ท แดท เอ็น *gga)
Matter of fact, you hit the back, I’ll put two in that n*gga
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท , ยู ฮิท เดอะ แบ็ค , อิลล พุท ทู อิน แดท เอ็น *gga)
Hardhead motherf*ckers always get it
(Hardhead motherf*ckers ออลเว เก็ท ดิธ)
I told him what would happen if he moved the n*gga moved so I did it
(ไอ โทลด ฮิม ว๊อท เวิด แฮ๊พเพ่น อิ๊ฟ ฮี มู๊ฝ เดอะ เอ็น *gga มู๊ฝ โซ ไอ ดิด ดิท)
Did you get it? I asked my man as he was comin from the back
(ดิด ยู เก็ท ดิธ ไอ อาสคฺ มาย แมน แอส ฮี วอส คัมอิน ฟรอม เดอะ แบ็ค)
N*gga opened his mouth said nothin and fell out flat
(เอ็น *gga โอ๊เพ่น ฮิส เม๊าธ เซ็ด นอทติน แอนด์ เฟ็ล เอ๊าท แฟลท)
This cat come out spittin, hittin my mans, his mans
(ดิส แค๊ท คัม เอ๊าท สปิทดิน , ฮิทดิน มาย แมน , ฮิส แมน)
Couldn’t control what was in his hands
(คูดซึ่น คอนโทรล ว๊อท วอส ซิน ฮิส แฮนด์)
I’m hit, damn! I bust back, and got the f*ck up out of there
(แอม ฮิท , แดมนํ ! ไอ บัซท แบ็ค , แอนด์ ก็อท เดอะ เอฟ *ck อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ แดร์)
Didn’t get a dime, but at least I got up out of there
(ดิ๊นอิน เก็ท ดา ไดม , บั๊ท แอ็ท ลีซท ไอ ก็อท อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ แดร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[DMX]
([ DMX ])
Aiyyo I see it, try to avoid it, but it comes
(เออายเอว ไอ ซี อิท , ธราย ทู อะฝอยด ดิท , บั๊ท ดิธ คัม)
That’s how it’s goin in the slums over crumbs
(แด้ท ฮาว อิทซ โกอิน อิน เดอะ สลัม โอ๊เฝ่อร ครัม)
Somethin little becomes somethin major
(ซัมติน ลิ๊ทเทิ่ล บีคัม ซัมติน เม๊เจ้อร์)
N*ggaz gettin blown up like a pager
(เอ็น *ggaz เกดดิน บโลน อั๊พ ไล๊ค เก เฝน)
Ear to ear with the razor, pour out my soul
(เอียร ทู เอียร วิธ เดอะ เร๊เซ่อร์ , พาว เอ๊าท มาย โซล)
Took control of hurt, why must Earl Simmons, swim in dirt?
(ทุค คอนโทรล อ็อฝ เฮิร์ท , วาย มัสท์ เอิล ซิมเมินสฺ , สวิม อิน เดิร์ท)
I’m gon’ make it work, twenty-eight and tryin to get, baptized
(แอม ก็อน เม้ค อิท เวิ๊ร์ค , ทเว้นที่ เอท แอนด์ ทายอิน ทู เก็ท , แบพไทส)
Priest cannot touch me cause he said I gave him bad vibes
(พรีซท แคนน็อท ทั๊ช มี ค๊อส ฮี เซ็ด ดาย เกฝ ฮิม แบ้ด วายพฺ)
Ryde, when I Die, straight down, but I’m plottin
(ไรท์ , เว็น นาย ดาย , สเทร๊ท เดาน , บั๊ท แอม plottin)
We all gots to go but who wants to be forgotten?
(วี ออล ก็อท ทู โก บั๊ท ฮู ว้อนท ทู บี ฟอร์กอทเดน)
I’ma leave a mark, and it won’t be the mark of the devil
(แอมอา ลี๊ฝ อะ ม๊าร์ค , แอนด์ ดิท ว็อนท บี เดอะ ม๊าร์ค อ็อฝ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
Throw dirt and may your hands burn when you touch the shovel
(โธรว์ เดิร์ท แอนด์ เมย์ ยุร แฮนด์ เบิร์น เว็น ยู ทั๊ช เดอะ โชฝโว)
The level of animosity is stoppin me from thrivin
(เดอะ เล๊เฝ่ล อ็อฝ แอนิมอซอิทิ อีส สตอปพิน มี ฟรอม thrivin)
F*CK what them n*ggaz is talkin about, I’m survivin
(เอฟ *CK ว๊อท เด็ม เอ็น *ggaz อีส ทอคกิ่น อะเบ๊าท , แอม เซอวายวิน)
Alive and goin through it, but I made my bed
(อะไล๊ฝ แอนด์ โกอิน ทรู อิท , บั๊ท ไอ เมด มาย เบ๊ด)
So now it’s in these flames that I, lay my head
(โซ นาว อิทซ ซิน ฑิส เฟลม แดท ไอ , เลย์ มาย เฮด)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One More Road To Cross คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น