เนื้อเพลง Cadillac คำอ่านไทย Van Morrison

[Ellas McDaniel]
([ เอลลา McDaniel ])

I don’t want no Cadillac
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท โน คาดิลแล)
C-A-D-I-L-L-A-C
(ซี อะ ดี ดาย แอล แอล อะ ซี)
One I got gonna take it back
(วัน ไอ ก็อท กอนนะ เท้ค อิท แบ็ค)
C-A-D-I-L-L-A-C
(ซี อะ ดี ดาย แอล แอล อะ ซี)
Came out the house early this mornin’
(เคม เอ๊าท เดอะ เฮ้าส เอ๊อรํลี่ ดิส มอร์นิน)
C-A-D-I-L-L-A-C
(ซี อะ ดี ดาย แอล แอล อะ ซี)
Old Cadillac don’t give me no warnin’
(โอลด์ คาดิลแล ด้อนท์ กี๊ฝ มี โน วอนนิน)
C-A-D-I-L-L-A-C
(ซี อะ ดี ดาย แอล แอล อะ ซี)

Ooh, ooh, Cadillac
(อู้ , อู้ , คาดิลแล)
Cadillac
(คาดิลแล)

Looked in the trunk and there weren’t no jack
(ลุ๊ค อิน เดอะ ทรังค แอนด์ แดร์ เวินท์ โน แจ็ค)
C-A-D-I-L-L-A-C
(ซี อะ ดี ดาย แอล แอล อะ ซี)
I’m gonna take this Cadillac back
(แอม กอนนะ เท้ค ดิส คาดิลแล แบ็ค)
C-A-D-I-L-L-A-C
(ซี อะ ดี ดาย แอล แอล อะ ซี)
Oh, Willy and Lilly came walkin’ up the street
(โอ , วิวลี แอนด์ ลิลลี่ เคม วอคกิน อั๊พ เดอะ สทรีท)
C-A-D-I-L-L-A-C
(ซี อะ ดี ดาย แอล แอล อะ ซี)
Well, give me a wink makin’ fun of me
(เวลล , กี๊ฝ มี อะ วิงค เมกิน ฟัน อ็อฝ มี)
C-A-D-I-L-L-A-C
(ซี อะ ดี ดาย แอล แอล อะ ซี)

Go, ooh, Cadillac
(โก , อู้ , คาดิลแล)
Cadillac
(คาดิลแล)
[Ow!]
([ เอ้า ! ])

Go, ooh, Cadillac
(โก , อู้ , คาดิลแล)
Cadillac
(คาดิลแล)

Hopped in the car but the car wouldn’t start
(โฮ๊บ อิน เดอะ คารํ บั๊ท เดอะ คารํ วูดดึ่น สท๊าร์ท)
C-A-D-I-L-L-A-C
(ซี อะ ดี ดาย แอล แอล อะ ซี)
Cadillac is breakin’ my heart
(คาดิลแล อีส เบรกกิ้น มาย ฮาร์ท)
C-A-D-I-L-L-A-C
(ซี อะ ดี ดาย แอล แอล อะ ซี)
Got it started put it into drive
(ก็อท ดิธ สท๊าร์ท พุท ดิธ อิ๊นทู ไดร๊ฝ)
C-A-D-I-L-L-A-C
(ซี อะ ดี ดาย แอล แอล อะ ซี)
Wilder than the baby by my side
(วายอเดอ แฑ็น เดอะ เบ๊บี้ บาย มาย ไซด์)
C-A-D-I-L-L-A-C
(ซี อะ ดี ดาย แอล แอล อะ ซี)
[Ow!]
([ เอ้า ! ])

Go, ooh, Cadillac
(โก , อู้ , คาดิลแล)
Cadillac
(คาดิลแล)

Go, go
(โก , โก)
Go, ooh, Cadillac
(โก , อู้ , คาดิลแล)
Go, go, go, go
(โก , โก , โก , โก)
Go, go, go, go
(โก , โก , โก , โก)

Go, ooh, Cadillac
(โก , อู้ , คาดิลแล)
Go, go, go, go
(โก , โก , โก , โก)
Go, go, go, go
(โก , โก , โก , โก)

Go, oh, Cadillac
(โก , โอ , คาดิลแล)

[Transcribed by ear; corrections requested and welcomed!]
([ ทแร็นซคไรบ บาย เอียร ; เคาะเรคฌัน รีเควส แอนด์ เว้ลคั่ม ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cadillac คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น